De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interculturele Communicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interculturele Communicatie"— Transcript van de presentatie:

1 Interculturele Communicatie

2 Inhoud Wat is interculturele communicatie?
Hoe is interculturele communicatie ontstaan? Waar is interculturele communicatie van toepassing? Waarom wordt zoveel aandacht besteed aan het culturele aspect? Valkuilen van het begrip interculturele communicatie Tips voor goede interculturele communicatie.

3 Wat is interculturele communicatie?
= Het proces van uitwisseling van informatie tussen twee personen die zichzelf in een specifieke context in culturele termen als onderling verschillend definiëren.  = Communicatie waarbij de klemtoon gelegd wordt op verschillen in Cultuur Afgeleiden van cultuur Eigenheid Identiteit Traditie Afkomst

4 Hoe is interculturele communicatie ontstaan?
De laatste decennia komen culturen steeds meer met elkaar in aanraking door: Globalisering (Arbeids)migratie Technologische ontwikkeling Betere transportmogelijkheden meer interculturele interacties.

5 Waar is interculturele communicatie van toepassing?
In het bedrijfsleven. Internationale handelspartners, uitbestedingen,… Vijf culturele dimensies volgens Hofstede: Machtsafstand Masculiniteit Individualisme Onzekerheidsvermijden Termijnoriëntatie. Zie ook In de politiek stabiliteit tussen allochtonen en autochtonen in de samenleving In het onderwijs In de welzijnssector Hulpverleningsgesprekken In het dagelijkse leven

6 Waarom wordt zoveel aandacht besteed aan het culturele aspect?
Culturele misverstanden om deze te vermijden moet men op de hoogte zijn van de cultuur van de gesprekspartner ‘AWARNESS’

7 Soorten culturele misverstanden
Taal

8 Soorten culturele misverstanden
Gewoontes

9 Soorten culturele misverstanden
Attitudes

10 Soorten culturele misverstanden
Communicatiestijlen Hoe chinezen duidelijk maken dat ze niet akkoord gaan

11 Soorten culturele misverstanden
Praktijken en regels voor(on)gepast gedrag. Hoe geef/ontvang je een business card? Bekijk het hier:

12 Soorten culturele misverstanden
Waarden Gedrag Gevoelige onderwerpen Vb.: Religie, voetbal, Verbale en non-verbale communicatiemiddelen Vb.: Oogcontact

13 Onderliggend ideologisch dogma:
De cultuur van eenieder moet beschermd en gerespecteerd worden

14 Valkuilen van het begrip interculturele communicatie
Determinisme: Niet iedereen is lid van slechts 1 afgebakende cultuur. Ook zijn er veel subculturen. Vb. 1: Zijn wij Vlaming of Belg? Vb. 2: Zijn ‘tweede-generatie Turken’ Belgen of Turken?

15 Valkuilen van het begrip interculturele communicatie
Flexibiliteit: Sommige begrippen zijn relatief. Vb. 1: In België zullen we onszelf als Vlaming beschouwen, terwijl we ons in het buitenland als Belg zullen voorstellen. Vb. 2: Middenklasse/arm/rijk zijn relatieve begrippen

16 Valkuilen van het begrip interculturele communicatie
Perceptie: Men kan verschillende percepties hebben over een cultuur. Vb.: Britten zullen een andere perceptie hebben over hun cultuur dan wij.

17 Tips voor goede interculturele communicatie.
Wees bewust dat zowel jijzelf als je gesprekspartner een product is van een cultuur. Laat je niet misleiden door stereotypen en vooroordelen. Informeer je over de culturele verschillen en gelijkenissen. Respecteer (de cultuur van) je gesprekspartner. Trek geen wijzende vinger naar je gesprekspartner wanneer de communicatie niet vlot verloopt, maar zoek naar een oplossing voor jullie communicatieproblemen. Probeer de situatie te bekijken vanuit de invalshoek van je gesprekspartner. Besef dat er binnen één cultuur nog veel verscheidenheid bestaat. Denk dus niet dat iedereen van een land dezelfde normen heeft. Observeer het non-verbale gedrag van je gesprekspartner en probeer je daaraan aan te passen.


Download ppt "Interculturele Communicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google