De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Allemaal op AVI 9 de school uit én gemotiveerde lezers”.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Allemaal op AVI 9 de school uit én gemotiveerde lezers”."— Transcript van de presentatie:

1 “Allemaal op AVI 9 de school uit én gemotiveerde lezers”.
Schoolbreed lezen “Allemaal op AVI 9 de school uit én gemotiveerde lezers”.

2 Pilot het hoofddoel is :
Via begrijpend luisteren naar beter begrijpend/studerend lezen

3 Om het doel te kunnen bereiken moet er aan de volgende voorwaarden gewerkt worden:
Ontwikkelen van fonemisch bewustzijn Goede technische leesvaardigheid aanleren Bevorderen begrijpend luisteren Werken aan woordenschatontwikkeling

4 Fonemisch bewustzijn Dit is een speerpunt geweest in , voor de groepen ½ In het kort komt het hierop neer: Alfabetisch principe ontwikkelen o.a. m.b.v. de woordmuur Letters aanleren in klank en gebaar Hakken en plakken Aandacht voor risico kinderen, toetsen, gebruik protocol. De groepen ½ hier mee bezig.

5 Technisch lezen Doel: alle kinderen verlaten de school op AVI 9 niveau. Belangrijk : Protocol, toetsen, bespreking resultaten, handelingsplannen Schoolbreed lezen, aandacht voor zwakke lezers Wat zijn we goed bezig!

6 Woordenschatontwikkeling in samenhang met begrijpend luisteren, -lezen:
Als je veel woorden kent, begrijp je de teksten beter/sneller. Dus hier gaan we aan werken! Speerpunt in In februari workshop hierover samen met o.b.s de Toonladder Het beleid hieromtrent zal op papier komen.

7 Begrijpend luisteren Een voorloper van begrijpend lezen. Dit kan gestimuleerd worden door: Interactief voorlezen. Hier gaan we aan werken in , dan is begrijpend luisteren het speerpunt.

8 Aantal nieuwe inzichten nav wetenschappelijk onderzoek: 1. Lezen:
Lezen is een vaardigheid, deze moet je blijven oefenen door o.a: Ook mkm rijtjes lezen in groep 4, om leessnelheid te behouden,te bevorderen. Herhaald teksten lezen, voor-, samen-, allen lezen Lezen ook op het rooster voor groep 8

9 2. Aanvankelijk technisch lezen in samenhang met begrijpend lezen; nieuwe inzichten:
AVI 1 t/m 4/5:Kinderen zijn bezig met het decoderen van woorden In deze fase zijn de kinderen nog te veel met de leestechniek bezig om zich helemaal te kunnen richten op de inhoud van een tekst. Wat kan dit betekenen voor ons begrijpend leesonderwijs?? Dit komt terug.

10 3. Duo lezen Doel: de techniek van het lezen oefenen,
door elkaar hardop voor te lezen. Duo lezen is voor kinderen die lezen in AVI 1 t/m 4 á 5. Namelijk: deze kinderen zijn nog bezig met de techniek van het lezen. Nog geen AVI 1, dan extra instructie van de leerkracht Hoger AVI niveau: stillezen (op niveau). Deze kinderen kunnen zich richten op inhoud, beheersen de techniek van het lezen.

11 4.Tutor lezen Wil dit lezen effectief zijn, dan is het gebonden aan een aantal regels: -wanneer een kind er niet uit komt, voorzeggen. -praatje over plaatje, titel, voorspellend vooraf. -praatje over tekst achteraf. De tutoren dienen hierover geïnstrueerd te worden door de leerkracht.

12 Tutor lezen, vervolg: -groep 3 door groep 5 -groep 4 door groep 6
Alle leerlingen kunnen tutoren zijn. De zwakke lezers kunnen dit lagere niveau vaak wel lezen.

13 5. stillezen Deze manier van lezen is de beste manier om de woordenschat uit te breiden. Voorwaarde: beheersen van de techniek van het lezen.( lezen in AVI 5 of hoger) Gevolg: Het kind kan zich richten op de inhoud en de context draagt bij aan het begrijpen van nieuwe woorden. Stillezen blijkt ook op het leesniveau een gunstig effect te hebben!! Daarom het advies: ook in de groepen 7 en 8 op het rooster zetten. De leesvaardigheid wordt zo onderhouden. (Hierop beleid maken.)

14 6.Moderne leesvormen Mandjes lezen:
Dit is een circuit met mandjes, per mandje een ander boekgenre. (informatie boeken,stripboeken,spanning en avontuur, sprookjes/gedichten,e.d) Kinderen uit groep 7/8 en/of degenen die AVI 9 beheersen doen hieraan mee. De kinderen worden in groepen ingedeeld. Per week wordt er gerouleerd en gaan de kinderen uit een ander mandje lezen. Na 4 weken, de boeken omwisselen bij de bieb.

15 7.Estafette methode voor voortgezet technisch lezen
Deze methode kenmerkt zich door een uitgekiend leesniveau en daaruitvoortvloeiend een manier om met die specifieke leerling om te gaan op leesgebied. (dwz: Welke aanpak heeft dit kind nodig?) Om het leesniveau te kunnen bepalen worden de DMT en AVI gecombineerd. (dwz: het leesniveau van het lezen van zinnen(AVI) en het leesniveau van het lezen van woorden(DMT). .

16 Om zo effectief mogelijk te werken met Estafette, is het belangrijk:
Een goede effectieve leesinstructie te geven, zoals aangegeven in de handleiding. Gebruik van het werkboek! M.n. de linker bladzijde heeft te maken met de leesinstructie. Schrap de taaloefeningen! Het gaat om lezen.

17 Estafette, vervolg Boekje uit?
Niveau niet gehaald,remediëren dmv leeskaarten met audio cd’s en estafette interactief. Bepaal als leerkracht welke zaken van de afgelopen oefen/instructie periode nog niet goed lopen en oefen deze elke dag bewust met de lln, 5 min. Daarnaast (stil)lezen op het aangegeven niveau. Tip: Leg uit wat lln nog moet oefenen en beloon als dit gelukt is!!

18 Schoolbreed lezen Aanpassen aan eerder genoemde vernieuwde inzichten!
Het doel van het schoolbreed lezen is: de leesniveau’s te laten stijgen met 2 AVI niveaus per jaar. De kinderen gemotiveerde lezers te laten worden, zijn en blijven!

19 Schoolbreed lezen: 4x per week. (zou mooi zijn)
Lezen op de afgesproken tijd door de hele school. Komt op het lesrooster te staan.

20 Groep 3 Streefdoel: Midden van het schooljaar: lezen in AVI 1
Groep 3 Streefdoel: Midden van het schooljaar: lezen in AVI 1. Eind van het schooljaar: Lezen in AVI 3. Lager dan AVI 1: uitbreiden van de leesinstructietijd. Wanneer: tijdens schoolbreed lezen en na de groepsleesinstructie, aan de instructietafel. Wat: methode instructie, met nadruk op automatiseren en opvoeren van de leessnelheid, door letters en/of letterclusters flitsen en lezen van wisselrijtjes met gebruik van de leesboekjes uit de methode en woordrijboek en/of veilig en vlot.(nog aanschaffen)

21 Rest van de groep 3 Hoger dan het streefdoel: 1of 2x duo-lezen
1of 2 x bavilezen 1x tutor lezen opmerking: Het ruilen van boeken kost vaak veel tijd. Altijd zorgen dat er een reserve boek aanwezig is bij het kind.!! Bavi lezen zou dan ook kunnen in apart bavi lokaal, o.l.v. een lezende volwassene!! Dit is dan groepsdoorbrekend lezen.( groep 3,4,(5).

22 Groep 4 streefdoel: Midden van het schooljaar: Lezen in AVI 4
Groep 4 streefdoel: Midden van het schooljaar: Lezen in AVI 4. Eind van het schooljaar: Lezen in AVI 6. Minder dan het streefdoel: Extra leesinstructie van de leerkracht, gericht op automatiseren dmv flitsen van letters en letterclusters, lezen van woordrijtjes, om de leessnelheid te verhogen. Estafette, werkboekjes, alleen die oefeningen gericht op de leesinstructie, estafette interactief . Hoe toetsen we tussendoor?? Estafette heeft een toetsmap.

23 Rest van groep 4 Hoger dan het streefdoel: 1x duo lezen
1x tutor lezen met groep 6 2x bavi lezen (dit is AVI lezen op niveau, niveau wordt aangegeven op het est.leesoverzicht n.a.v de toetsen. Hoger dan AVI 5: 1x tutor lezen 3x bavi lezen

24 Groep 5 streefdoel: Midden van het schooljaar: lezen in AVI 7/8 Eind van het schooljaar: lezen in AVI 9 Lager dan het streefdoel: 3x Extra hulp dmv Estafette Alle kinderen: 1x tutor lezen met groep 3 3x bavi lezen

25 Groep 6 streefdoel: Hoger dan AVI 9
Lager dan het streefdoel: Extra hulp van de leerkracht dmv estafette Alle kinderen: 1x tutor lezen met groep 4 1x stillezen (eventueel )1x mandjes lezen (bespreekpunt; alle kinderen hoger dan 9, mandjeslezen, extra groepsdoorbrekend met groep 7/8)

26 Groep 7/8 Streefdoel: iedereen hoger dan AVI 9
Lager dan het streefdoel: Extra hulp van de leerkracht dmv Estafette Het streefdoel gehaald: Mandjes lezen 2x Stillezen 2x Tav het stillezen, dit ook als extra kwartiertjes op het rooster plaatsen(woordenschatontwikkeling en leesvaardigheid onderhouden. Bespreekpunt)

27 Nogmaals: meer groepsdoorbrekend:
BAVI lezen: Wanneer we ervoor zorgen dat ieder kind een reserve leesboek op niveau heeft is het mogelijk een stilleesruimte te creëren, waar iedereen leest, onder leiding van een lezende leerkracht. Het is dan groepsdoorbrekend, zodat de leerkracht in alle rust met de zwakkere leerlingen kan lezen in het lokaal. Mandjeslezen : Groep 6,7,8, groepen vormend. Dit is een bespreekpunt


Download ppt "“Allemaal op AVI 9 de school uit én gemotiveerde lezers”."

Verwante presentaties


Ads door Google