De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgezet technisch lezen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgezet technisch lezen"— Transcript van de presentatie:

1 Voortgezet technisch lezen

2 Doelen dit college Studenten kennen de globale leerlijn van het leren lezen van groep 1-8 Studenten kunnen een aantal overeenkomstige kenmerken noemen van taal’methoden’ in groep 1 en 2 De studenten kennen een aantal aspecten van onderwijs in voordrachtslezen

3 De rode draad ….. groep 1 en 2 Voorbereidende activiteiten voor lezen en schrijven in kring, groepen, hoeken. Werken aan Tussendoelen beginnende geletterdheid. Bezig met kennismaken met boeken, geschreven taal, woordjes (ABC-muur, woorden op voorwerpen). Bezig met oefenen van (visuele en auditieve) deelvaardigheden (zie Huizenga p. 77 voor voorbeelden!)

4 Presentaties ‘methoden’ groep 1 en 2 via expertsysteem
Extra opdracht: inventariseer als basisgroep de overeenkomsten tussen de ‘methoden’ Twee minuten om dingen te regelen. In de basisgroepjes gaan zitten in owp. Een groep pakt Schatkist, een groep Taalfontein enz. Overleg! Na vijf minuten rouleren de materialen met de klok mee en begint de volgende presentatie. Na afloop materiaal wegzetten en terug naar lokaal, daar bespreking overeenkomsten.

5 De rode lijn …… groep 3 Aanvankelijk technisch lezen (start met klankzuivere woorden) Leren lezen met de elementaire leeshandeling Woorden ‘hakken en plakken’, oefeningen in visuele en autitieve analyse en synthese Nieuwe woorden met de geleerde letters maken Werken aan deelvaardigheden

6 De rode lijn ….groep 3 (vervolg)
Versnellen (letterclusters, spellingpatronen, morfologische analyse, visuele woordvorm, context) Van hardop naar innerlijk lezen (stil lezen) Zeker eerste helft groep 3 ook nog: Tussendoelen beginnende geletterdheid.

7 De rode lijn … groep 4-8 Voortgezet technisch lezen
In de Tussendoelen gevorderde geletterdheid (betreffen alle gebieden van taal) ook doelen voor voortgezet technisch lezen (Huizenga, p. 93). Ze betreffen: Voordrachtslezen (vandaag) Leesstrategieën (vandaag)

8 De rode lijn … groep 4-8 leesstrategieën
2.1. Ze herkennen lettercombinaties en spellingpatronen 2.2. Ze herkennen lettergrepen in geschreven woorden 2.3. Ze herkennen het unieke letterpatroon van (leen)woorden 2.4. Ze maken gebruik van de betekenis van een woord 2.5. Ze maken gebruik van de context van een woord

9 De rode lijn … groep 4-8 voordrachtslezen
2.6. Ze gebruiken leestekens op de juiste wijze 2.7. Ze lezen groepen van woorden als een geheel 2.8. Ze lezen een tekst met het juiste dynamische en melodische accent 2.9. Ze lezen een tekst in het juiste tempo en zonder spellinguitspraak Ze houden bij het voorlezen rekening met het leesdoel en met het publiek

10 Voortgezet technisch lezen, leerstofordening/doelen
AVI-niveaus: Huizenga, p. 99

11 Voortgezet technisch lezen
Opdracht: voordragen Hendrik Haan Daarbij aandacht voor: Voordrachtsaspecten (Huizenga 2.5) Uitgangspunten (Huizenga 5.3) Instructieprincipes (Huizenga 5.4)

12 Hendrik Haan, voordrachtsaspecten van het lezen (Huizenga, p. 47)
Uitspraak en articulatie Klemtoon Zinsmelodie Natuurlijkheid en emotionaliteit Tempo Volume Het lezen van woordgroepen

13 Hendrik Haan, uitgangspunten voor instructie bij het technisch lezen
Besteed aandacht aan het lezen van woorden, zinnen en teksten (bijv. aandacht aan uitspraak) Laat teksten goed voorbereiden Geef ondersteuning bij het lezen Besteed aandacht aan begrijpend lezen Geef instructie voor, tijdens en na het lezen van een oefentekst Werk aan leesmotivatie een leesplezier Zorg voor functionele oefenteksten

14 Hendrik Haan, instructieprincipes bij het technisch lezen
De leerkracht als model Hardop denken Gerichte aanwijzingen Gebruik van markeringen en tekens in een tekst Uitspelen van teksten Herhaald lezen

15 Hendrik Haan Twee presentaties: Instructie aan de klas
Theoretische onderbouwing

16 Voorbeeldles voortgezet technisch lezen

17 Leertaken college 6 Opnemen in Taaldossier:
Uitwerking van de opdracht over ‘Hendrik Haan’. Uitwerking van de theoretische verdieping uit bijVoorbeeld (p.115) Leesfiche (zie voor toelichting Leesbeesten en boekenfeesten) maken en meenemen van bekroond jeugdboek dat je voor Lezen voor je Leven leest.


Download ppt "Voortgezet technisch lezen"

Verwante presentaties


Ads door Google