De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Connect Vloeiend Lezen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Connect Vloeiend Lezen"— Transcript van de presentatie:

1 Connect Vloeiend Lezen
Interventies Connect Vloeiend Lezen

2 Programma Begeleidingsrelatie Connect Vloeiend lezen voor wie?
Uitgangspunten Doel Connect Vloeiend Lezen Uitvoering Structuur programma Zes fasen Feedback Aandachtspunt Zelfstudie

3 Begeleidingsrelatie Interesse in de leerling tonen, accepteren, nieuwsgierig zijn Oefenen maar ook kijken, luisteren, aanvoelen Communicatieve ruimte scheppen Sfeer van vertrouwen en plezier Aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de leerling Interesse in de leerling tonen, accepteren, nieuwsgierig zijn. Het gaat erom de leerling echt te leren kennen en een band mee op te bouwen. Oefenen maar ook kijken, luisteren, aanvoelen. Let op verbale- maar ook nonverbale communicatie Communicatieve ruimte scheppen Leg uit waarom de leerling extra begeleiding krijgt. Probeer inzicht te krijgen in hoe de Leerling zijn probleem ervaart, wat hij denkt dat de oorzaak is en wat eraan gedaan kan worden. Stel je in het gesprek op als een gelijkwaardige gesprekspartner. Sfeer van vertrouwen en plezier. Interventie moet leuk zijn. Leerling moet trots kunnen zijn op zijn prestatie Aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de leerling. Niet alle leerlingen zijn hetzelfde. Ze hebben andere interesses en voorkeuren. Het is de kunst om hierbij aan te sluiten.

4 Connect Vloeiend Lezen voor wie?
In de periode van voortgezet technisch lezen (groep 4) Voor leerlingen die: de aanvankelijke leeshandeling beheersen niet komen tot automatiseren

5 Uitgangspunten Uitbreiding instructie- en oefentijd
Betekenisvolle tekst Hoogste instructieniveau Herhaald lezen Directe verbinding lezen en schrijven Procesgerichte feedback Instructie strategieën Aanvullend interventieprogramma, geen vervanger van de leesinstructie Van groot belang om het nauwgezet uit te voeren Zoeken naar de zone van de naaste ontwikkeling Uitbreiding instructie- en oefentijd Betekenisvolle tekst Zoek een tekst die de leerling aanspreekt. Vaak is de hobby van de leerling een goede uitgangspositie. Hoogste instructieniveau Dit betekent het niveau dat voorafgaande gaat aan het frustratieniveau. Herhaald lezen Herhaald lezen ondersteunt de automatisering. Directe verbinding lezen en schrijven Uit onderzoek is gebleken dat motorische inprenting via het schrijven een positief effect heeft op het leren lezen. Procesgerichte feedback Verwoord duidelijk wat de leerling goed heeft gedaan. Alleen ‘prima’ of ‘goed zo’ geeft de leerling geen inzicht in zijn eigen leerproces.

6 Doel Connect Vloeiend Lezen
Leeskilometers maken Komen tot vloeiendheid d.m.v. herhaald lezen Belangrijk: leesplezier en leesmotivatie

7 Uitvoering Minimaal 3x per week 20 minuten
Individueel of in een klein groepje Binnen of buiten de groep In het Draaiboek Connect Vloeiend Lezen staat exact welke materialen u nodig heeft. Te downloaden van onder ‘producten’.

8 Structuur programma Zes fasen Leestechnieken: Voorlezen Koorlezen
Duo-lezen Let op: De inhoud van de drie sessies wisselt! Lukt het de derde keer nog niet om vloeiend te lezen, dan is de tekst te moeilijk. Lukt het de eerste keer al vloeiend te lezen, dan is de tekst te gemakkelijk! Tijdens het bijwijzen kan een ‘bijwijskaartje’ worden gebruikt. In het draaiboek Connect Vloeiend lezen staan hiervan twee verschillende voorbeelden. Voorlezen: de leerkracht leest vloeiend voor, de leerlingen wijzen bij Koorlezen Duo-lezen: eentje leest voor, bij een fout blijft het bijwijskaartje even stilstaan, samen een oplossing zoeken mag

9 De zes fasen – sessie 1 Fase 1: Oriëntatie
Fase 2: Voorlezen en interactie Fase 3: Koorlezen Fase 4: Woorden schrijven en lezen Fase 5: Duo lezen Afsluiting Fase 2: Tekst bestaat uit 60 tot 100 woorden. Korte bespreking van de inhoud van de tekst Fase 3: Gelijktijdig hardop lezen. Gebruik maken van bijwijskaartje. Fase 4: Iedere leerling kiest twee woorden uit de tekst die hij wil oefenen. Leerkracht schrijft deze woorden op een woordkaartje en dicteert. Leerling schrijft het op een transparant schrijfbordje. Vervolgens wordt er een zin bij het woord bedacht. Het schrijven van de letter kan gebeuren op een transparant schrijfbordje. Dit is eenvoudig zelf te maken door een vel stevig karton te plastificeren. Schrijft de leerling met een whiteboardstift, dan kan een fout eenvoudig worden weggeveegd met een tissue. Het voordeel van dit schrijfbordje is dat fouten direct kunnen worden weggeveegd en niet blijven staan zoals wel het geval is bij schrijven op gewoon papier. Fase 5: Tekst in duo’s lezen. Bijwijzen bij de ander met een bijwijskaartje.

10 De zes fasen – sessie 2 Fase 2: Voorlezen Fase 3: Koorlezen
Fase 4: Woorden schrijven en lezen Fase 5: Duo lezen Afsluiting Tekst alleen voorlezen. Geen inhoudelijke bespreking.

11 De zes fasen – sessie 3 Fase 2: Voorlezen
Fase 4: Woorden schrijven en lezen Fase 5: Duo lezen Fase 6: Fluisterlezen Afsluiting Fase 6: Leerling leest voor zichzelf de tekst zachtjes voor. Leerkracht vult vloeiendheidsschaal in.

12 Geven van feedback Directe, specifieke, positieve feedback (voorkomt inslijpen van fouten) Voorkomen van fouten (woord voorzeggen) Voorbeeld van gerichte positieve feedback: “Ik vind het knap dat je <moeilijk woord> vandaag goed leest”. Leerling kan ook eigen leesproces/-prestatie evalueren door gerichte vragen te beantwoorden.

13 Aandachtspunt Connect Vloeiend Lezen werkt alleen wanneer het programma exact wordt uitgevoerd zoals beschreven in de handleiding. Scholing om ermee te werken is meestal gewenst.


Download ppt "Connect Vloeiend Lezen"

Verwante presentaties


Ads door Google