De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Op weg naar:Leerling Gebonden Financiering 3 stappenplan •criterialijsten ook bekend bij leerkracht •www.lcti.nl > indicatiecriteria > regeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Op weg naar:Leerling Gebonden Financiering 3 stappenplan •criterialijsten ook bekend bij leerkracht •www.lcti.nl > indicatiecriteria > regeling."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Op weg naar:Leerling Gebonden Financiering

3 3 stappenplan •criterialijsten ook bekend bij leerkracht •www.lcti.nl > indicatiecriteria > regeling LGF PO/VOwww.lcti.nl •Veel nuttige informatie op www.oudersenrugzak.nlwww.oudersenrugzak.nl •Of via site www.wsnsvalkenswaard.nl doorklikken naar lcti 1. Leerkracht > IB/CLB-er: leerlingbespreking 2. Vermoedens? Informeer ouders vanaf het begin! • schriftelijk toestemming • dossiervorming • informatieboekje LGF

4 4 stappenplan 3. Leerkracht > IB/CLB-er: twijfel ? •Raadpleeg WSNS> karinsmolders@sbodezonnewijzer.nl karinsmolders@sbodezonnewijzer.nl •Via Contract SBD? >ortho-pedagoog meekijken PAB •Preventieve Ambulante Begeleiding aanvragen bij : Rec 2 Zeon Rec 3 Divers: zml – mytyl - berkenschutse Rec 4 Focus •Informatie over ASS: Autismesteunpunt

5 5 stappenplan 3. Leerkracht > IB/CLB-er: twijfel ? •Deze basisschool? •Andere basisschool? •Speciale basisschool? (denk aan PCL-traject) •Speciaal onderwijs? Beslis en overleg met deskundigen (SBD – PAB – WSNS) en de ouders waar het kind met LGF het beste onderwijsarrangement en ondersteuning (o.a. PGB) kan krijgen !!!

6 6 stappenplan 4.Benodigde onderzoeken bij LGF-aanvraag volledig overzicht: www.lcti.nl •Algemeen psychodiagnostisch onderzoek (stoornis en/of onderwijsbeperking) onderwijskundig rapport (onderwijsbeperking en ontoereikende zorgstructuur) •Rec 2 audiologisch en logopedisch onderzoek •Rec 3 Afhankelijk van beperking: fysioth. of lichamelijk onderzoek, bij een TIQ tussen 60 en 70 > SRZ (Sociale RedzaamheidsSchaal) •Rec 4 Diagnose DSM-IV door psycholoog GZ/BIG of: Criteria van Rutter > orthopedag. / psych. + Sociaal Verslag > School Maatsch. Werk

7 7 stappenplan 5. Aanmelding bij Rec door ouders •Algemene brochure alle Recs •Specifieke brochure juiste Rec (downloaden van site WSNS, ook handige info voor school zelf) •Houd goede, open communicatie 6. Onderwijskundig Rapport •Steeds downloaden van www.lcti.nl > publicatieswww.lcti.nl •Specifieke vragen over invullen: Karin Smolders •Met de ouders doornemen en: 2x ondertekenen (ook toestemmingsformulier) in geadresseerde envelop aan ouders geven adressen Recs: www.wsnsvalkenswaard.nl

8 8 stappenplan 7. Ouders ontvangen bericht indicatiestelling •Zorg dat ouders weten, dat ze met de brief indicatiestelling (Rec 2: beschikking) meteen naar school komen en deze aan de IB overhandigen •Meldingsformulier Cfi downloaden (www.cfi.nl)www.cfi.nl •Invullen en opsturen naar: Besturenbureau t.a.v. Angelique van Doormaal (linksboven: Melding LGF voor Cfi) •Besturenbureau verwerkt ‘t en stuurt origineel naar Cfi, kopie retour naar school voor dossier •School stuurt volledige kopie naar Rec, waarvan AB moet komen

9 9 stappenplan Wanneer gaat LGF in? Op de eerste dag van de maand, volgend op de datum poststempel bij binnenkomst bij Cfi worden de financiën automatisch toegekend aan de school én aan de AB van het betreffende Rec Voorbeeld: meldingsformulier verstuurd op 18 september > inzet LGF vanaf 1 oktober De school moet zorgen voor een handelingsplan, waarin verantwoording wordt afgelegd over de inzet van: personele middelen materiële middelen inzet AB De ouders moeten dit plan goedkeuren door ondertekening (formeel contract)

10 10 stappenplan Wat zit er in het rugzakje? •Inzet personeel op school: oude 19 fre > € 5418,17 (mg-leerl: € 11127,42) •Inzet AB door het Rec: oude 16 fre > € 4415,40 •Materiële instandhouding school: € 897 (zml: € 846) •Materiële instandhouding AB: € 478 (zml: € 319) Bron: OCW-regeling 5 juli 2006 PO/BenB-2006/26263

11 11 stappenplan Algemeen •Raadpleeg de website van WSNS Valkenswaard: www.wsnsvalkenswaard.nl •Raadpleeg Karin Smolders: per mail: karinsmolders@sbodezonnewijzer.nlkarinsmolders@sbodezonnewijzer.nl per tel.: maandag 14.00 – 15.00 uur 040 2018185 •Raadpleeg evt. collega’s, die al veel ervaring hebben met de aanvraagprocedures voor LGF •Werk niet met kopieën van een OR of meldings- formulier, maar download steeds opnieuw van de juiste site de noodzakelijke papieren: je hebt dan altijd de juiste versie !


Download ppt "1. 2 Op weg naar:Leerling Gebonden Financiering 3 stappenplan •criterialijsten ook bekend bij leerkracht •www.lcti.nl > indicatiecriteria > regeling."

Verwante presentaties


Ads door Google