De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken in een team

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken in een team"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken in een team
Op school en op stage (BPV)

2 Leerdoelen Jij kunt uitleggen wat groepsvorming is
Je kunt de kenmerken van een team en voorwaarden voor goed functioneren benoemen Je kunt in een team de werkzaamheden onderling afstemmen Jij kunt collega’s advies vragen en geven en feedback hanteren Jij kunt persoonlijke houdingsaspecten onderkennen.

3 Groepsvorming Formele groepen deze groepen ontstaan om organisatorische redenen (werk bv) Informele groepen deze groepen ontstaan om individuele redenen (vriendschap bv)

4 Groepen Formele groepen zijn door het management bewust samengesteld
Informele groepen zijn op vrijwillige basis en niet door het management samengesteld

5 Groepen Primaire groepen groot onderling vertrouwen en emotionele band (familie) Secundaire groepen ontbreekt vertrouwen en band

6 Groepen en functies Interne functies v.d. groep
Sociale identiteit van de groepsleden Creëren van een referentiekader Zich van anderen kunnen onderscheiden

7 Groepen Externe functies v.d. groep
Positieve externe functies voor een groep Negatieve externe functies voor een groep

8 Groepen Positieve externe functies
Verbreding kennis en vaardigheid Verbreding van visie Verbeterde acceptatie Verbeterde communicatie

9 Groepen Negatieve externe functies
Te sterk streven naar overeenstem-ming Machtsvor-ming Afwijkende subcultuur

10 Toetreden tot groepen gaat met problemen gepaard
Identiteit Wie ben ik? Wat moet ik doen? Welke rol moet ik spelen? Macht Wie heeft er de macht? Welke macht kan ik zelf uitoefenen? Nut Wat kan de groep voor mij betekenen? Acceptatie Ben ik geaccepteerd? Voel ik me prettig?

11 Je kunt je acceptatie in de groep bevorderen door
Te luisteren naar feedback (reacties die groepsleden geven) Een open houding aan te nemen (verdedig niet, wacht niet af, toon jezelf) Jezelf goed te kennen (ken je eigen gedrag in groepen en hou er rekening mee)

12 Het team in de arbeidsorganisatie
een team is een kleiner samenwerkingsverband van mensen die met bepaalde middelen en deskundigheid aan een bepaald doel werken

13 Plaats van het team in de organisatie
Afhankelijkheid van de verschillende teams onderling Directe afhankelijkheid is wanneer je meteen in de problemen komt als een ander team een fout maakt Indirecte afhankelijkheid wil zeggen dat wat het ene team doet niet meteen gevolgen heeft voor het andere

14 Voordelen van een team De cliënt ziet meer gezichten
Ondersteuning van teamgenoten is mogelijk Pieken in drukten opvangen met elkaar Meer deskundigheid

15 Nadelen van een team Kwetsbaar samenwerkingsverband
Beperking vrijheid beleidsbepaling Beperking individuele vrijheid Overleg kost vaak veel tijd

16 Voorwaarden voor samenwerken in een team
Gezamenlijk doel duidelijk omschreven doel met taakomschrijving Teamleden deskundig en bekwaam Duidelijke functiebeschrijving Onderlinge verhoudingen functioneel Teamleden moeten gemotiveerd zijn

17 Samenstelling van een team
Deskundig en bekwaam symetrisch = zelfde deskundigheid en karaktereigen-schappen complementair = verschillen van elkaar maar elkaar aanvullend Karaktereigen-schappen

18 Werkstijlen Dromer creatief maar besluiteloos
Denker theoretisch niet altijd praktisch Beslisser praktisch minder sociaal Doener actief maar ongeduldig

19 Teamrollen Voorzitter Vormer Planter Waarschuwer Organisator
Groepswerker Brononderzoeker Afmaker

20 Samenhang in een team Trots Solidariteit Teamgeest Samenwerken
Onderling vertrouwen

21 Eigen bijdrage aan de samenwerking
Deskundig en bekwaam zijn en blijven Advies kunnen geven en vragen Afspraken maken en nakomen Kunnen deelnemen aan overlegmomenten

22 Advies geven Onderscheid maken tussen gevraagd en ongevraagd advies
Analyseer de vraag Stimuleer het handelen Realiseer je dat advies doorgaans persoonsgebonden is Formulier je advies niet dwingend

23 Dau-formule Duidelijk Acceptabel Uitvoerbaar Dau-formule

24 Sociale vaardigheden in een team
Inlevingsvermogen (empathie) Echtheid Assertiviteit Feedback kunnen ontvangen en geven Conflictbeheersing Flexibiliteit

25 Feedback-regels Gebruik de ik-vorm Wees correct Doseer feedback
Wees kort en bondig Vraag of het klopt

26 Richtlijnen conflictbeheersing
Voorkom dat de ene tegenstelling de andere oproept Hou zakelijke en persoonlijke aspecten uit elkaar Hou onder alle omstandigheden het contact in stand Ga niet in de aanval als vorm van verdediging

27 Eigen bijdrage bespreekbaar maken
Beschrijf je eigen bijdrage Herken de gevolgen van je eigen bijdrage Bespreek en stel je eigen bijdrage bij

28 Afstemmen werkzaamheden
Inventariseer werkzaamheden Samenhang beoordelen Overleggen met collega’s Afspraken vastleggen Planning bewaken en bijstellen Initiatief nemen, flexibel zijn


Download ppt "Samenwerken in een team"

Verwante presentaties


Ads door Google