De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Almatine Leene Utrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Almatine Leene Utrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Almatine Leene Utrecht 06-01-2014
M/V in de kerk Dr. Almatine Leene Utrecht

2 AGENDA 20:30-20:40 Opening 20:40-21:30 Spreker Almatine Leene incl. vragen stellen 21:30-22:00 Nabespreking in kleine groepen

3 GALATEN 3:25-29 25 Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

4 Waarom DEZE AVOND? Talstelling ouderlingen en diakenen: vragen gesteld aan kerkenraad en vrouwen ingediend Rapport van deputaten M/V in de kerk GKV met overwegend positieve conclusie voor vrouwen als ambtsdrager Kerkenraad start vanwege bovenstaande gesprek op met gemeente over dit onderwerp

5 Dr. Almatine Leene Utrecht 06-01-2014
M/V in de kerk Dr. Almatine Leene Utrecht

6 Waarom, waar, wat en WAARMEE?
Waarom staat het onderwerp op de agenda en waarom is het zo lastig? Waar beginnen we? Wat moeten we met de zwijgteksten? Waarmee verder?

7 1. Waarom? Iedereen is m/v Tijden veranderen: Wezen van je geloof?
raakt je eigen wezen, emoties! Tijden veranderen: Emancipatie – vrouwen ook rationele wezens Techniek en wetenschap Generatie conflicten Theorie en praktijk in conflict – in de kerk en samenwerking met bijvoorbeeld NGK Wezen van je geloof? Ja en nee Luisteren naar elkaar is lastig als het wezenlijk is. Durf je kritisch te zijn op jezelf?

8 2. Waar begin je? (1) Ambt: kent het ambt gezag? Hoe zit het met dienen? Jezus als voorbeeld? Drie ambten? NGK – ambten liggen vast – voortgang heil in Christus M/V: Is er zoiets als een scheppingsorde? Wat betekent mens-zijn? Invloed van de zondeval. Hermeneutiek: Is er in de bijbel een lijn? Met welke bril lees ik de bijbel? Waarom wel het een en niet het ander? (voorbeeld, hoofd bedekken en lang haar, stenigen). Veranderingen cultuur. Rapport deputaten.

9 2. Waar begin je (2) Roeping en ervaring van vrouwen. Hoeveel ruimte is er voor de gaven van Geest? Nog breder: andere wetenschappen zoals geschiedenis, psychologie, biologie, cultuur. Godsleer: hoe denken we over God? Is God mannelijk? (vraag naar taal) Bestaat God uit relaties of is God vooral substantie? Mens is naar het beeld van God geschapen – wie is de Drie-ene? Conclusie: Alles is belangrijk! Daarom ook iedereen betrekken bij dit onderwerp.

10 Genesis 1:26-28 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

11 Naar Gods beeld Waarom een mannelijk en vrouwelijk geslacht?
En God zag dat het goed was (Gen 1:31). Niet goed dat de mens alleen is (Gen. 2:18). Wie is God? Mysterie en de geopenbaarde. Laten ‘wij’. God is de drie-ene! God is Geest (Joh 4:24) geen man of vrouw. Gezag in God? Gen 1, Joh 1, 8, Fil 2:6 NGB: een in waarheid, macht, goedheid… hem in alles gelijk Athanasius: En in deze Drieëenheid is niets eerder of later, niets groter of kleiner, maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en in hoedanigheid.

12 Naar gods beeld In de geschiedenis vrouwen uitgesloten – Godsbeeld
Drie-ene: relaties - Mannen en vrouwen: relaties Gelijkwaardig – afhankelijk (Genesis 2) Het gaat mis (Genesis 3) Jezus – boodschap NT: dienstbaarheid Heilige Geest: vrucht en gave Niet alleen in het huwelijk – kerk

13 Samen dansen in de kerk Samenwerken op alle gebieden – Gen 1: gezag
Ambten belichaming van dienstbaarheid Realistisch: diepgeworteld probleem Optimistisch: Jezus als voorbeeld en de kracht van de Geest Openbaring 22:5 Samen heersen tot in eeuwigheid

14 3. Wat van de zwijgteksten?
5 teksten - (1) 1 Korintiërs 11:2-16, (2) 1 Korintiers 14: 34-36, (3) 1 Tim 2 : 11-15, 3 (4) Kolossenzen 3:18-20 en (5) Efeziërs 5:21-33. Onderscheid huwelijk en kerk (4, 5 over huwelijk) Woorden hebben meerdere betekenissen: hoofd, dienen, zwijgen, gezag. Lezen in de context – dwaallering missionair-zijn, orde. Spreekteksten en verhalen. Elkaar dienen.

15 4. waarmee verdeR? 1. Positieve instelling! Prachtig onderwerp!
2. Nog meer onderzoek/bezinning/bijbel lezen? Ja! Tijden en inzichten veranderen, levend geloof! 3. Luisteren – geen polemiek - maar gesprek. 4. Gebed om leiding van de Geest. 5. Onderscheidingsvermogen – wat is wel en wat is niet belangrijk? Vb: zwanger worden, hard stemgeluid?

16 Afsluiting Ik wens jullie heel veel zegen en wijsheid van de Drie-ene God toe, opdat we als mannen en vrouwen zijn beeld zo zullen vertegenwoordigen dat God door ons alle eer krijgt! Contact:

17 Nabespreking Maak een rondje in je groep. Welk onderdeel van het verhaal van Almatine is je het meest bijgebleven? Wat leert het geschetste Godsbeeld (drie-eenheid) jullie over mannen en vrouwen? Welke volgende stappen zou de Opstandingskerk moeten zetten? Koppel je antwoorden op de laatste vraag terug op de flipovers dmv de Post-its.


Download ppt "Dr. Almatine Leene Utrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google