De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open Cultuurraad dinsdag 26 februari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open Cultuurraad dinsdag 26 februari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Open Cultuurraad dinsdag 26 februari 2013

2 Verwelkoming van onze nieuwe Schepen van Cultuur Kathleen KREKELS

3 Nabeschouwing Open Cultuurraad 25 oktober 2012 door Fons Meyvisch

4 Briefwisseling door Fons Meyvisch

5 Patrimonium in aanbouw door Kathleen Krekels Schepen van Cultuur

6 In de kijker : KUNSTgROEP

7 CULTUURBELEIDSPLAN ACTIES 2013 door Nathalie Gagelmans

8 Acties culturele agenda 2013
2 Tijdelijke tentoonstellingen in het museum: 23 januari tot 4 maart ‘Dichter tussen ridders en jonkvrouwen Hendrik van Veldeke en zijn tijd ( )’ 8 oktober tot 15 december ‘Jan Vaerten en Albert Van Dyck’. Radio Modern 9 maart dienstencentrum Museumlezingen op 20 en 27 maart ‘1000 jaar leven en wonen in Vlaanderen en Wallonië’ Erfgoeddag Stop de Tijd 21 april WAK in het thema van Natuurtalent 5 mei

9 Acties culturele agenda 2013
Kunstmarkt met schatting van Peter Bernaerts mei Expo tekenacademie en proclamatie 8 – 23 juni Vlaanderen Feest in het teken van de Middeleeuwen 7 juli Carrousel augustus 2013 Verenigingendag 1 september Open Monumentendag ‘BEST OF’ 8 september Museumlezingen door Albert Van Dyck genootschap, oktober tot eind december Museumconcerten Festival der Voorkempen

10 Actieplan 2013 1. Erfgoed Nieuwe lay-out en aanvulling fiches Klein Waardevol Erfgoed. In 2013 nieuwe thema’s: militair en funerair erfgoed. Fietsroute langsheen waardevolle gebouwen in de gemeente, bevestigen van bordjes aan waardevolle, niet beschermde gebouwen. Start projectgroep Schildehof, uitvoeren kleine onderhoud- en herstelwerken aan grachten, poorten. Opmaak digitale stamboom tijdens digitale week 26 april.

11 Actieplan 2013 2. Gemeente= aantrekkingspool cultuurbeleving
Nieuwe leden werkgroep museum. Evalueren subsidiestelsel. Afstemmen taken tussen dienst cultuur en bibliotheek en evenementenloket. Publiceren culturele agenda in 2970 info. Bekijken verderzetting IKA en uitdenken project WO I voor samenwerking 2014. De dienst cultuur en bibliotheek maakt duidelijk waarvoor inwoners bij haar of de Raad voor Cultuurbeleid terecht kunnen.

12 Actieplan 2013 3. Een actief kunstenbeleid
Kunstenaars krijgen in 2013 de mogelijkheid om in een lokaal van het oud gemeentehuis, tentoon te stellen. Onderzoeken of kunstenaars ook in de wandelgangen van het dorpshuis kunnen exposeren. De muziek- en woordacademie, academie Noord en andere culturele actoren richten samen activiteiten in. Samenbrengen adviescommissie Kunstvoorwerpen voor opmaak reglement kunstaankoop. Onderzoek of we in 2014 opnieuw een gemeentedichter zouden kunnen aanstellen.

13 Actieplan 2013 4. Verenigingen dragen bij tot een aantrekkelijk sociaal-cultureel leefklimaat Op elke OCR stelt een erkende vereniging van Schilde zichzelf voor. Organisatie inspraakmoment voor verenigingen over de promotie van hun werking en activiteiten. De digitale tv-schermen blijven ter beschikking van de verenigingen. De dienst cultuur en bibliotheek en andere gemeentelijke diensten voorzien tips aan verenigingen om jongeren te betrekken.

14 Actieplan 2013 5. Optimale leescultuur en multimediaal aanbod
De bibliotheek zoekt 6 gecoöpteerde deskundigen en gebruikers in het beheersorgaan van de bibliotheek en doet hiervoor een oproep in 2970 info. De activiteiten worden uitgebreid en afdoende gepromoot. De bibliotheek werkt samen met andere actoren, verenigingen voor de organisatie van activiteiten. De bibliotheek zet een educatieve werking voor jeugd, kinderen en specifieke doelgroepen op. De dienst cultuur en bibliotheek onderzoekt of de hoofdbibliotheek en het filiaal kunnen voorzien worden van WIFI. De openingsuren van de bibliotheek worden aangepast. De promotie van de bibliotheek wordt verbeterd en gemoderniseerd (voorzien van gadgets…)

15 Actieplan 2013 6.Promotie en communicatie:
Bundelen informatie over wetgeving en vrijwilligerswerk in een infobrochure , die op de gemeentelijke website wordt geplaatst en naar alle erkende verenigingen wordt gestuurd. Publicatie culturele agenda op de website en in het infoblad. Organisatie terugkoppeling over het cultuurbeleidsplan naar de verschillende verenigingen. De dienst cultuur en bibliotheek vraagt Uit in Vlaanderen bepaalde tools aan te passen. Onderzoek of de affichekasten waarin informatie over activiteiten worden opgehangen, kunnen vernieuwd worden. De dienst cultuur en bibliotheek voorziet een pagina op de gemeentelijke website waar iedereen zijn opmerkingen, culturele ideeën kan uiten.

16 Actieplan 2013 7. Kwalitatieve en betaalbare infrastructuur
Kunstenaars kunnen in de loop van 2013 een betaalbare ruimte voor privétentoonstellingen huren in het oude gemeentehuis. De dienst cultuur en bibliotheek onderzoekt of lokale kunstenaars ook in de wandelgangen van het dorpshuis kunnen exposeren. In september 2013 start het evenementenloket. Dit evenementenloket is ook verantwoordelijk voor het uitwerken van een zaalverhuurprogramma.

17 Nieuwjaarsbegroeting verenigingen 4 januari 2013 door Fons Meyvisch

18 Toekomstige activiteiten
Tentoonstelling Hendrik van Veldeke Nacht van de Geschiedenis op 19 maart WAK op 5 mei door Fons Meyvisch en Nathalie Gagelmans

19 BESTUURSVERNIEUWING Toetreding geco-opteerden Aanvaarding ledenraad voor cultuurbeleid Verkiezing voorzitter

20 RONDVRAAG


Download ppt "Open Cultuurraad dinsdag 26 februari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google