De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 GRUNDTVIGPROJECT VORMINGSACTIVITEIT “GROOTOUDERS & KLEINKINDEREN AAN DE COMPUTER” www.geengee.eu www.geengee.eu Welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 GRUNDTVIGPROJECT VORMINGSACTIVITEIT “GROOTOUDERS & KLEINKINDEREN AAN DE COMPUTER” www.geengee.eu www.geengee.eu Welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 1 GRUNDTVIGPROJECT VORMINGSACTIVITEIT “GROOTOUDERS & KLEINKINDEREN AAN DE COMPUTER” www.geengee.eu www.geengee.eu Welkom!

2 De basisidee is dat kleinkinderen de basisvaardigheden van computer, internet en e-mail leren aan (hun) grootouders. 2

3 3 Het project: www.geengee.euwww.geengee.eu –Partners: Vlaanderen (Gezinsbond & CVO) - Italië - Kroatië - Litouwen - Portugal –Projectidee: digitaal analfabetisme - intergenerationeel –Uitwerking: 1 voorbereidende sessie kleinkinderen 3 gratis trainingssessies –Men kan nadien zelfstandig blijven oefenen via de G&G website rubriek Internettraining

4 4 Een Europees project: -okt. 2011: Pasian di Prato (Italië): kick off

5 Gezinsbond gewest Kortrijk & CVO Waregem: vertaling & verspreiding van dit Grundtvigproject in Vlaanderen. Eind mei 2012: meeting met Italië, Kroatië en Litouwen in Vlaanderen: ervaringen uitwisselen. Daarna (tot juni 2013): tegenbezoeken en verdere verfijning van het project a.d.h.v. uw feedback! 5

6 april-mei 2012: try-out in Waregem 6

7 Grootouders + eigen kleinkinderen (2 echtparen!) 7

8 8 april-mei 2012: try-out in Waregem Grootouders + internen VTI

9 Verslagen in de pers 9

10 Praktische organisatie: 1 voorbereidende sessie kleinkinderen (met een vertegenwoordiger van het project) 3 oefensessies G&G (met eigen mensen) 1.Basishandelingen 2.Zoeken van informatie op het internet 3.Gebruik van e-mail 10

11 Voorbereidende sessie kleinkinderen 11

12 12 De 3 oefensessies op www.geengee.eu + handleidingen www.geengee.eu 1.Basishandelingen: Starten/afsluiten, gebruik muis, toetsenbord 2.Zoeken van informatie op het internet: Zoeken op gekende website of via Google 3.Gebruik van e-mail: Aanmelden bij G-mail, lezen, schrijven, versturen, verwijderen, adresboek…

13 1.Basishandelingen: bv. 13

14 2. Zoeken van informatie op het internet: bv. 14

15 Via de handleiding, ev. aangepast aan de locatie: 15

16 3. Gebruik van e-mail: bv. 16

17 17 Promotie, follow-up & feedback –Promotie maken –Feedback: evaluatieblad –Follow-up: Oefenmogelijkheden voor deelnemers Verwijzen naar aangepaste cursussen Kleinkind als junior computerassistent…

18 Promotie: folders, affiches, pers, … 18

19 19 Feedback

20 Follow-up: wat na de 3 sessies? –Oefenmogelijkheden voor deelnemers een extra oefensessie (ev. zonder kleinkinderen) voorzien men kan zelfstandig blijven oefenen met het materiaal dat staat op www.geengee.eu onder Internettrainingwww.geengee.eu openbare computerruimtes: openingsuren geven –stadswinkels –openbare bibliotheken –OC’s en dienstencentra –Verwijzen naar aangepaste cursussen informatica voor senioren in de omgeving 20

21 Meerwaarde voor de cursist: –Geschikt voor heterogene groepen: 1 op 1 onderwijs; –Laaggemotiveerde cursisten: reeks is gratis & heel kort; –Motivatie verhogend: (familiale) band met ‘lesgever’; –Duurzaamheid van het leerproces: contact met kleinkind-lesgever; 21

22 Meerwaarde voor de opleider (1): –Zin voor initiatief: zoektocht naar cursisten / naar de cursist toe gaan… –Ruime uitwisseling van ervaringen met Europese partners: nieuwe methoden in verschillende landen vanuit een ander perspectief: vb. Portugal --> computerles voor senioren wordt gecombineerd met relaxatie-oefeningen (yoga) –Internationale uitstraling van de activiteiten van een school –uitwisseling van kennis, software en presentatietechnieken onder de verschillende partners 22

23 Meerwaarde voor de opleider (2): –zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen buiten het onderwijs (CVO -Gezinsbond). Verschillende entiteiten beogen vaak dezelfde doelen: levenslang leren, mensen samenbrengen en samen zoeken naar oplossingen –een Europees platform (website, in verschillende talen ) waarop oefeningen en handleidingen worden aangeboden en waar de verschillende partners elk vanuit hun land aan samenwerken. Deze oefeningen zouden over gans Vlaanderen kunnen gebruikt worden. 23


Download ppt "1 GRUNDTVIGPROJECT VORMINGSACTIVITEIT “GROOTOUDERS & KLEINKINDEREN AAN DE COMPUTER” www.geengee.eu www.geengee.eu Welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google