De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Rotterdamse Regelrechter

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Rotterdamse Regelrechter"— Transcript van de presentatie:

1 De Rotterdamse Regelrechter
mr. W.J.J. (Wim) Wetzels kantonrechter te Rotterdam mw. mr. F. (Florian) Zuiderveld, juridisch medewerker VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam Voorjaarscarroussel 14 maart 2019 Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

2 Maatschappelijk effectieve rechtspraak (1)
als daarbij tijd en aandacht kan worden besteed aan eventuele onderliggende en niet of minder juridische kwesties en maatschappelijke problematiek; als de rechter laagdrempelig is en wordt ingezet in alle zaken waarin die inzet voor de burger relevant is; als de beslissing van de rechter toegevoegde waarde heeft en de rechter geen stempelmachine is; en als de rechter de gerechtvaardigde verwachtingen van de burger ook waarmaakt. Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

3 Maatschappelijk effectieve rechtspraak (2)
Experimentenwet Rechtspleging Nu al verschillende pilots: - Rb. Den Haag: de wijkrechter: - Rb. A’dam: art. 96 Rv procedure voor incasso’s - Rb. Oost Brabant: Community Court – bundeling strafzaken - Rb. Limburg: verschillende pilots in oprichting - Rb. ZWB: eveneens pilots in oprichting Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

4 Maatschappelijk effectieve rechtspraak (3)
de Spreekuurechter in Noord-Nederland hoog schikkingspercentage van 87% grote tevredenheid van procesdeelnemers andere wijze van aanbrengen van zaken uitgebreide evaluatie door Pro Facto van Universiteit Groningen pilot is gestopt ivm financiële redenen Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

5 Maatschappelijk effectieve rechtspraak (4)
Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

6 Artikel 96 Rv Procedure bij de RRR is geënt op art. 96 Rv
Art. 96 Rv lid 1: “In alle zaken die slechts rechtsgevolgen betreffen die ter vrije bepaling van partijen staan, kunnen zij zich tot een kantonrechter van hun keuze wenden en zijn beslissing inroepen. Het geding wordt gevoerd op de wijze als door de kantonrechter bepaald”. Lid 2: “Indien slechts een van partijen zich tot de kantonrechter wendt voor toepassing van het eerste lid, wordt aan haar keuze slechts gevolg gegeven indien alle andere partijen de kantonrechter berichten dat zij instemmen met deze keuze”. Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

7 Kernwoorden van de procedure bij de RRR
Snel Eenvoudig Goedkoop Oplossingsgericht Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

8 Procedure bij de RRR is snel (1)
Eenzijdig of tweezijdig verzoek – verschil in aanpak – bemiddeling via Bureau van de Regelrechter Zodra duidelijk is dat beide ppt instemmen met procedure bij RRR – volgt in beginsel binnen 3 tot 4 weken een zitting Op de rechtbank (zaal 24) of op locatie indien zitting op locatie toegevoegde waarde heeft Ktr. probeert feiten en geschil duidelijk te krijgen – er is immers nauwelijks een dossier Ktr. bespreekt daarna met partijen wat een redelijke oplossing zou zijn van het geschil Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

9 Procedure bij de RRR is snel (2)
Partijen bereiken overeenstemming over regeling – regeling wordt ter plekke vastgelegd in een proces-verbaal, dat door ppt en de rechter en griffier wordt ondertekend Geen regeling mogelijk – ktr. inventariseert welke gegevens en stukken nog nodig zijn en bespreekt met ppt de marsroute voor het aanleveren daarvan – daarna volgt vonnis – in beginsel op termijn van 2 tot 3 weken nadat het dossier compleet is Verschil met mediation: - ktr. kan knoop doorhakken als ppt geen regeling treffen; - proces-verbaal heeft executoriale werking Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

10 Procedure bij de RRR is eenvoudig
Verzoekschriftprocedure – invullen van eenvoudig aanmeldformulier dat op rechtspraak.nl staat is voldoende Procedure kan digitaal verlopen Korte omschrijving van het geschil – geen vuistdik dossier Geen procesbijstand nodig – ppt mogen zich wel laten bijstaan door een gemachtigde, echt nodig is het niet, ook al omdat de ktr. actief zal proberen het geschil helder te krijgen en vervolgens met ppt zal bespreken wat een redelijke oplossing zou zijn Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

11 Eenvoudige procedure, geen vuistdik dossier
Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

12 Procedure bij de RRR is goedkoop
Geen dagvaardingskosten Wanneer een van partijen een particulier is – geldt het lage griffierecht van € 81,-, ongeacht financieel belang van de zaak Beide partijen betalen dan € 40,50 – inning gebeurt door LDCR Voor geschil tussen twee bedrijven geldt normale griffierecht: - € 121,- bij financieel belang tot € 500,- - € 486,- bij financieel belang tussen € 500,- en € ,- - € 972,- bij financieel belang > € ,- Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

13 Procedure bij de RRR is oplossingsgericht
Nadat de feiten en het geschil duidelijk zijn geworden op de zitting, zal de ktr. actief met partijen de mogelijkheden van een regeling bespreken Bij de zitting zal de regelrechter zich bedienen van mediation-achtige skills Meer nog dan bij een cvp in een dagvaardingsprocedure zal de regelrechter proberen te sturen op een regeling Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

14 Hoger beroep Regelrechter doet uitspraak bij vonnis – en dus niet bij bindend advies zoals bij de Rijdende Rechter op tv Hoger beroep is alleen mogelijk als beide partijen zich daartoe het recht hebben voorbehouden – volgt uit art. 333 Rv In aanmeldformulier wordt ook gevraagd of ppt zich het recht op appel voorbehouden Bij appel gelden onverkort de grenzen van art. 332 Rv – dus geen appel bij vordering met financieel belang ≤ € 1.750,- Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

15 Welke zaken lenen zich voor afdoening door de RRR?
Huurzaken, bijv. overlast en tuinonderhoud Consumentenzaken, het voorbeeld van de inloopkast, maar ook bouwzaken, ondeugdelijke badkamer of keuken Burenkwesties, overhangende takken en erfgrensperikelen Arbeidszaken, bijv. bij “deelgeschil” in mediation Incassozaken als regel minder geschikt, wederpartij heeft veelal geen belang bij een snelle procedure en zal niet snel instemmen met procedure bij de RRR Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

16 Evaluatie van de pilot Looptijd van de pilot tot eind 2019
Streven om circa 100 zaken te behandelen Enquête onder de procespartijen en de rechters en juridische ondersteuning die deel hebben genomen aan de pilot Evaluatie ondersteund door Erasmus Universiteit Mogelijk ook evaluatie van de pilot in opdracht van de Raad voor de rechtspraak – aan de hand van uitkomsten evaluatie beslissing of project ook bij andere gerechten wordt opgezet Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

17 Resultaten tot dusverre
Tot medio februari verzoeken ontvangen – daarvan zijn er 14 op zitting behandeld en daarvan zijn 11 zaken geregeld en 3 (nog) niet In totaal zijn 22 zaken niet behandeld: - niet geschikt voor RRR: wederpartij niet bereid mee te werken 15 - geen contact met wederpartij mogelijk verzoek alsnog ingetrokken 2 Gemiddelde doorlooptijd is 32 kalenderdagen – datum ontvangst verzoek tot datum regeling - kortste doorlooptijd 14 dagen Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

18 Ervaringen met de eerste zaken?
Vakantiewoning in Zeewolde Huurzaak met bejaarde moeder Burengeschil met boom en erfafscheiding Aanneemovereenkomst – meerwerk – oplevering en gebreken Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

19 Contactgegevens Regelrechter
Telefoonnummer van het Bureau van de Rotterdamse Regelrechter: Voorjaarscarroussel VAR Alblasserdam 14 maart 2019

20 Vragen


Download ppt "De Rotterdamse Regelrechter"

Verwante presentaties


Ads door Google