De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: rechten en plichten van student en onderwijsinstelling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: rechten en plichten van student en onderwijsinstelling"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: rechten en plichten van student en onderwijsinstelling
Conferentie Toegankelijk Hoger Onderwijs 24 november 2011 Domenica Ghidei en Olga Luiken

2 Taken CGB Geven van oordelen; (Gevraagd en ongevraagd) adviseren;
Onderzoek uit eigen beweging (oordeel); Voorlichting/deskundigheidsbevordering; Telefonisch spreekuur (werkdagen ); Informatie per .

3 Wie kunnen vragen om een oordeel
Individu (belanghebbende); OR, medezeggenschapscommissie, belangenorganisatie; Geschillenbeslechter; Werkgever of ander die handelen wil laten toetsen; ook onderwijsinstelling; Commissie op eigen initiatief.

4 Begrip handicap/chronische ziekte
Geen defintie Situationeel bepaalde beperkingen; fysiek, verstandelijk of psychisch van aard. Vaak onomkeerbaar, in ieder geval langdurig van aard; Niet hetzelfde als arbeidongeschiktheid; Ook vermeende handicap of chronische ziekte; Ook indien ‘mede’ een rol heeft gespeeld.

5 Reikwijdte WGBH/CZ Arbeidsverhoudingen (inclusief vrije beroepen);
Adviseren school- en beroepskeuze; Beroepsonderwijs; Primair en voortgezet onderwijs (geen speciaal onderwijs); Wonen (beperkt); Openbaar vervoer (nog niet in werking).

6 NORM WGBH/CZ Verbod van onderscheid Direct onderscheid
Indirect onderscheid Nalaten doeltreffende aanpassing Geschiktheidseisen mogen, mits noodzakelijk en passend Uitzonderingen in de wet opgesomd.

7 Doeltreffende aanpassing (art. 2)
Doeltreffend: geschikt en noodzakelijk voor individu met h/cz; Persoon met h/cz moet dit kenbaar maken; Geldt voor alle normadressaten, tenzij onevenredig belastend (= gewogen belangenafweging)

8 Doeltreffende aanpassing (bewijslast)
Verzoeker: In beginsel geschikt; Wederpartij was bekend met behoefte aanpassing; Aanpassing is doeltreffend Verweerder: Ongeschikt; Niet bekend; Gewenste aanpassing niet geschikt / noodzakelijk Onevenredige belasting

9 Onevenredige belasting
Feiten en omstandigheden die bij de afweging een rol spelen: grootte van de organisatie of instelling; noodzakelijke investeringen en kosten voor het aanbrengen van de aanpassing; beschikbare financiële tegemoetkomingen; operationele en technische haalbaarheid van de aanpassing; financiële draagkracht van de instelling; belang andere studenten; aanwezigheid of beschikbaarheid in de regio van vergelijkbaar onderwijs.

10 Aandachtspunten Standaardpakket is niet altijd doeltreffend;
Vraag tijdig aan en reageer binnen redelijke termijn; Voorkom stereotype opvattingen of vooronderstellingen maar infomeer / onderzoek; Informeer medewerkers over de WGBH/CZ en de te volgen route; Leg afspraken vast; Ga gesprek aan / denk mee.

11 Procedure Verzoek om een oordeel (klacht)
CGB bevoegd, klager ontvankelijk, kennelijk geen onderscheid Mediation Informatie vergaren bij verzoeker Klacht naar verweerder Vooronderzoek CGB Zitting (evt mediation) Oordeel (acht weken na zitting)

12 Voor meer informatie: Commissie gelijke behandeling (CGB)
Kleine Singel 1-3 Postbus 16001 3500 DA Utrecht T F E W


Download ppt "Workshop: rechten en plichten van student en onderwijsinstelling"

Verwante presentaties


Ads door Google