De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdam: Van werkstad naar netwerkstad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdam: Van werkstad naar netwerkstad"— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdam: Van werkstad naar netwerkstad
4 oktober 2017 Rotterdam: Van werkstad naar netwerkstad 4 okt 2017

2 Organisatieontwikkeling: 1987 - 2013
4 okt 2017

3 Organisatieontwikkeling vanaf 2005
2005: 33 sterke diensten centraal + 14 deelgemeenten (plm fte) 2010: 17 diensten (13.000fte) 2010: krimp van 1.000fte / 2011: krimp opgeschroefd naar 2.500fte 2011: 5 clusters + 14 gebiedscommissies: 1 concern Logische ordening Herkenbaar voor buiten Minder gelaagd Beter bestuurbaar Meer synergie 2016: oprichting 6e cluster Bestuur- en Concernondersteuning 3

4 Concern Rotterdam 4 okt 2017

5 Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO)
4 okt 2017

6 Missie Wij stellen clusters, gebieden en bestuur in staat om hun werk voor Rotterdam optimaal te kunnen doen. Rotterdam is een stad met lef en met grote uitdagingen. Grensverleggend, ondernemend en initiatiefrijk. De gemeente bestaat voor de stad Rotterdam, om daar bij te helpen. Om die rol goed te vervullen, is een goede ondersteuning van de ambtenaren en het stadsbestuur nodig. Die ondersteuning moet zo efficiënt, zo goed en zo eenvoudig mogelijk zijn.

7 Dienstverlening aan clusters en bestuur
Doelstellingen en ambities: Volwaardige businesspartner lijn en bestuur Kwaliteit, effectiviteit en efficiency Functies centraal tbv hele concern georganiseerd, gedeconcenteerde inzet via dedicated teams Zo dicht mogelijk op daar waar het gebeurt; de business/uitvoering Kaderstelling, beleid en uitvoering in een hand Korte en eenduidige sturingslijnen Eenvoudiger en efficiënter, zowel organisatie als processen Meer uitgaand van wederzijds vertrouwen en dialoog 4 okt 2017

8 Leren en verbeteren Uitgangspunt: continue leren en verbeteren
Door interne en externe review op: Kwaliteit van de interactie/dialoog Kennis van de business/uitvoering Kennis/professionaliteit eigen vakgebied Kwaliteit leveringsproces/dienstverlening Kwaliteit kaderstelling en control Klanttevredenheidsonderzoek Vensters voor bedrijfsvoering Gesprek en dialoog op alle niveaus 8

9 Next Economy – aansluiting overheid?
4 okt 2017

10 Overheid: mee veranderen!
Economie en samenleving ontwikkelen in hoog tempo De economie bedruipt zichzelf, overheid nog wel nodig? Overheid moet haar meerwaarde blijven bewijzen Niet meeveranderen = positie kwijtraken Is bijl aan de wortel van de democratie: Overheid alleen nog voor hulpbehoevenden, maar wie betaalt? Dus andere rol, die past binnen de Next Economy Loslaten, flexibel, binnen kaders Indiceren, Faciliteren, Stimuleren of Sturen 4 okt 2017

11 27-5-2018 Digitalisering verandert ieder aspect vd samenleving
Alles wordt met alles verbonden Technologie, mensen en samenleving moeten elkaar versterken bij aanpak dilemma’s en uitdagingen = technologie ÉN organisatievraagstuk

12 Informatisering Hoe organiseer je de doorontwikkeling?
Sprake van self-service concepten Koppelen van (400!) gemeentelijke processen Gebruik van big data Wijkgericht werken & Rotterdammergericht werken Binnen de organisatieontwikkeling neemt digitalisering een steeds belangrijker plaats in. Onderdeel van het werkplek-concept. 12

13 Veranderaanpak digitale transformatie richten op:
Samen sturing geven aan het veranderproces Gedeelde uitgangspunten en richtinggevend kader Verbinding in samenwerking organiseren (BCO: IIFO en HR) Transformatieteams die clusters helpen kansen te zien en te realiseren HR-aspecten: mobiliteit, kennis en innovatie (onderdeel SPP) Concernhuisvesting: nog flexibel, vrij van applicaties kunnen werken Digitale vaardigheden, kennis en competenties ontwikkelen 4 okt 2017

14 4 okt 2017

15 4 okt 2017


Download ppt "Rotterdam: Van werkstad naar netwerkstad"

Verwante presentaties


Ads door Google