De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding recht Hoofdstuk 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding recht Hoofdstuk 5."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding recht Hoofdstuk 5

2 Waar gaan we het over hebben?
Wat “recht” is; Wat het doel van recht is; Indeling van het Nederlands Recht; Wat de verschillende rechtsbronnen zijn; Wat het verschil is tussen materieel en formeel recht

3 Wat is recht? Wat is Recht:
Het is een verzamelnaam voor alle regels (regelgeving/ wetten/verordeningen) die er bestaan. Doel van recht: Het recht moet er voor zorgen dat mensen goed met elkaar kunnen samenleven.

4 Wetboek van strafvordering Wetboek van strafrecht
Privaatrecht Materieel Burgerlijk wetboek Formeel Burgerlijk procesrecht Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Publiekrecht Staatsrecht Grondwet Gemeentewet Provinciewet Bestuursrecht Algemen wet bestuursrecht Een aantal losse wetten Strafrecht Formeel strafrecht Wetboek van strafvordering Materieel strafrecht Wetboek van strafrecht Indeling recht

5 Rechtsbronnen Waar vinden wij recht: Welke rechtsbronnen zie je terug in het filmpje? Tip: Het zijn er vier.

6 Rechtsbronnen Wettelijke strafbepaling De wet
Een Algemene Maatregel van Bestuur Een ministriële regeling Een verordening of keur Internationaal recht EVRM Verdragen Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken Gewoonte Uiterst zeldzaam

7 Privaatrecht Het privaatrecht regelt de juridische betrekkingen tussen burger en/ of bedrijven onderling. Dit wordt ook wel burgerlijk recht of civiel recht genoemd. Onderwerpen die het privaatrecht behandeld zijn bijvoorbeeld: Echtscheiding Arbeidsovereenkomst Koop en verkoop Schade

8 Publiekrecht Het publiekrecht regelt de betrekking tussen burgers en de overheid en tussen overheden onderling. Het publiekrecht is onder te verdelen in: Staatsrecht Bestuursrecht Strafrecht Opdracht: Lees pagina 3 van hoofdstuk 5 en maak voor jezelf een omschrijving van deze begrippen.

9 Privaat of Publiek recht?
Bert heeft ruzie met zijn buurman over een boom in zijn tuin.

10 Privaat of Publiek recht?
Arie spuit graffiti op de muur van de buurman

11 Privaat of Publiek recht?
Gerben heeft ruzie met zijn baas. Deze ontslaat hem.

12 Privaat of Publiek recht?
Martijn rijdt door rood met zijn auto

13 Privaat of Publiek recht?
Kees heeft 2 weken geleden een TV gekocht. Deze wil hij terug brengen, maar de winkelier geeft aan dat het om ondeskundig gebruik gaat.

14 Verschil materieel en formeel strafrecht
Materieel strafrecht gaat over strafbare feiten en algemene bepalingen Het geeft antwoord op de vragen: Welke gedragingen zijn strafbaar? Wie kunnen daarvoor worden gestraft? Welke omstandigheden zijn van belang voor de stafbaarheid? Welke straf mag worden opgelegd? Formeel strafrecht gaat over het strafprocesrecht en opsporingsbevoegdheden Het geeft antwoord op de volgende vragen: Welke bevoegdheden hebben de opsporingsambtenaren als ze een strafbaar feit opsporen? Welke rechten heeft de verdachte? Hoe verloopt de rechtszaak tegen de verdachte?

15 Spelregels huiswerk Het huiswerk wordt ingeleverd op een door de docent bepaald moment. Je maakt je huiswerk! Het huiswerk bestaat veelal uit het maken van open/meerkeuzevragen en het maken van samenvattingen. Het huiswerk kun je maken tijdens de zelfstudie-uren

16 Huiswerk Ga naar de pagina: en zoek naar het Wetboek van Strafrecht of gebruik google. Op staan altijd de meest up-to-date wetten. Uit hoeveel boeken bestaat het Wetboek van Strafrecht? Hoe heten deze boeken? Geef een korte beschrijving van de boeken. Zoek de slotbepaling op van boek 1 en beschrijf in eigen woorden wat hiermee wordt bedoeld. Ga naar de pagina: en zoek naar het Wetboek van Strafvordering of gebruik google. Op staan altijd de meest up-to-date wetten. Uit hoeveel boeken bestaat het Wetboek van Strafvordering? Hoe heten deze boeken? Geef een korte beschrijving van de boeken.

17 Openvragen Wat wordt verstaan onder het begrip “recht”
Wat is het doel van het recht? Welke rechtsbronnen kent het Nederlands recht? Wat is het verschil tussen publiek en privaatrecht? Omschrijf de begrippen materieel en formeel recht en geef van ieder een voorbeeld Geef een omschrijving van vijf soorten rechtsgebieden Wat is het verschil tussen formeel en materieel recht Beschrijf vier onderwerpen die worden beschreven in het materieel strafrecht Beschrijf vier onderwerpen die worden beschreven in het formeel strafrecht Beantwoord de bovenstaande vragen mede met behulp van de volgende website.


Download ppt "Inleiding recht Hoofdstuk 5."

Verwante presentaties


Ads door Google