De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARBEIDSRECHT HRM-DT 1e JAAR LES 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARBEIDSRECHT HRM-DT 1e JAAR LES 1"— Transcript van de presentatie:

1 ARBEIDSRECHT HRM-DT 1e JAAR LES 1
Mr. Eppo van Koldam

2 Docent www.vankoldam.com Mr. Eppo van Koldam
P.t. docent Hanzehogeschool sinds 1983 Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees recht, Bestuursrecht, Privaatrecht en Arbeidsrecht. Begeleider stages en ao’s. Hoofdfunctie: projectadviseur gemeente Haren (van gemeentesecretaris en directeur bestuursdienst) en

3 Info op BlackBoard Werkwijze: zelfwerkzaamheid onder begeleiding docent Literatuur Tentamen Planning lessen Beschikbaarheid docent

4 Brainstorm: Wat is recht?

5 Systeem van het recht Rechtsbron Interpretatie Objectief recht
Rechtsfeit Subjectief recht

6 Systeem van het recht Rechtsbron Interpretatie Objectief recht
Rechtsfeit Subjectief recht

7 Rechtsbronnen Tractaat (Verdrag) Wet (in materiele zin) Jurisprudentie
Gewoonte

8 Hiërarchie van regelingen
“STUFENBAU” Hiërarchie van regelingen Tractaat Grondwet Wet in formele zin Amvb Ministeriele regeling

9 Jurisprudentie Rechters interpreteren wettelijke regels
Rechters scheppen soms ook recht => jurisprudentie is rechtsbron Organisatie rechtspraak

10 Rechtspraak HOGE RAAD GERECHTSHOVEN RECHTBANKEN SECTOR KANTON 1 Arrest
CASSATIE 5 Arrest GERECHTSHOVEN HOGER BEROEP RECHT EN FEITEN Vonnis RECHTBANKEN 18 SECTOR KANTON

11 Organisatie rechtspraak
HOGE RAAD CBB NATIONALE OMBUDSMAN ABRS CRvB HOF RECHTBANK BESTUURLIJKE HEROVERWEGING GEDRAGINGEN BURGERS GEDRAGINGEN BESTUURSORGANEN

12 Systeem van het recht Rechtsbron Interpretatie Objectief recht
Rechtsfeit Subjectief recht

13 Soorten relaties met bijpassend objectief recht
EUROPA OVERHEID BURGER BURGER RECHTSPERSOON Publiekrecht (staatsrecht + bestuursrecht) Privaatrechtrecht (contractenrecht en goederenrecht) Rechtspersonenrecht Europees recht

14 Onderscheidingen objectief recht
PUBLIEKRECHT PRIVAATRECHT MATERIEEL RECHT REGELEND RECHT DWINGEND RECHT FORMEEL RECHT

15 Mensen komen en gaan….. Definitie Arbeidsrecht:
Het geheel van (on)geschreven rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking

16 Betrokkenen bij arbeids-ovk en hun belangen
Werknemer Werkgever Arbeidsovereenkomst Overheid

17 Normstelling Vergeldende gerechtigheid Verdelende gerechtigheid
Gelijkheid als gegeven Gelijke gevallen gelijk houden Rechtszekerheid Normstelling voltooid in de abstracte fase Eenduidig Goedkoop Weinig politieke sturing Verdelende gerechtigheid Gelijkheid als eis Ongelijke gevallen gelijk maken Rechtvaardigheid Normstelling afmaken naar concrete geval toe Veel uitzonderingen Duur Veel politieke sturing

18 Eerste oriëntatie Instroom Hoe gaan we vacatures vervullen? Doorstroom
Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer tegenover elkaar? Uitstroom Hoe kan de arbeids-overeenkomst worden beëindigd? Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Proeftijd Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Deeltijdwerk Uitzendkrachten Oproepkrachten Thuiswerk Zich als goed werkgever gedragen Zich als goed werknemer gedragen Loon Belastingvrije vergoedingen Verlof Doorbetaling loon bij ziekte Arbeidsongeschiktheid Arbeidsomstandigheden Beëindiging met wederzijds goedvinden Opzegging Ontbinding door kantonrechter Ontslag op staande voet Collectief ontslag Rol van het CWI

19 Positionering arbeidsrecht
PUBLIEKRECHT PRIVAATRECHT MATERIEEL RECHT REGELEND RECHT DWINGEND RECHT FORMEEL RECHT

20 Afwijken rechtsartikelen
Contractruimte voor partijen in het arbeidsrecht: Aanvullend recht: voor het geval partijen zelf niets hebben geregeld (individueel mag dus). semidwingend: (individuele) afwijking schriftelijk mogelijk ¾ - dwingend: afwijking mogelijk in CAO (collectief dus) 5/8 dwingend: afwijking mogelijk op basis afspraak OR Dwingend recht: Regels waarvan niet mag worden afgeweken: elke afwijking maakt afspraak ongeldig (nietig) Arbeidsrecht - bijeenkomst 1

21 Dwingend, ¾ dwingend, ½ dwingend recht en 5/8 dwingend?
Art. 7:668a BW Art. 7:652 BW Art. 7:646 lid 7 BW Art.7: 670 BW Art. 2, lid 11, Wet Aanpassing Arbeidsduur

22 Systeem van het recht Rechtsbron Interpretatie Objectief recht
Rechtsfeit Subjectief recht

23 Schema rechtsfeiten

24 Overeenkomst en onrechtmatige daad in het arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst Collectieve arbeidsovereenkomst Staking als onrechtmatige daad Wanprestatie

25 Soorten overeenkomsten verrichten werk
Overeenkomst tot het verrichten van werk Aanneming van werk (art.7: BW) Overeenkomst tot opdracht (art.7: BW) Arbeidsovereenkomst Geen gezagsverhouding Geen duurzame relatie Niet persoonlijk Vooraf bepaalde prijs =Resultaatsverplichting Vooraf afgesproken prijs =Inspanningsverplichting Wel gezagsverhouding Duurzame relatie Persoonlijk arbeid verrichten Betaling van loon

26 Essentialia arbeidsovereenkomst
Gezagsverhouding werkgever/werknemer Werknemer verplicht arbeid persoonlijk te verrichten Gedurende zekere tijd Werkgever verplicht tot betaling van loon Fooi is geen tegenprestatie, dus geen loon Fiscaal en Civiel loon is niet identiek Niet van belang hoe partijen zelf hun overeenkomst benoemen Gevolgen Flexwet


Download ppt "ARBEIDSRECHT HRM-DT 1e JAAR LES 1"

Verwante presentaties


Ads door Google