De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuursrecht Klas MED1 LES 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuursrecht Klas MED1 LES 1."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuursrecht Klas MED1 LES 1

2 DOCENT www.vankoldam.com Mr. Eppo van Koldam
P.T. Docent Hanzehogeschool sinds 1983 Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees recht, Bestuursrecht Alleen tijdens lesavond op school bereikbaar Hoofdfunctie: projectadviseur gemeente Haren (via gemeente niet bereikbaar voor school) Thuis bereikbaar via tel en

3 OPZET LESSEN Literatuur Boek Michiels Wetboek Manier van lesgeven
Vragen beantwoorden in de les Traditioneel met sheets Combinatie van beide In ieder geval is veel zelfwerkzaamheid nodig Opzet tentamens

4 WETBOEK Gebruik het wetboek bij het bestuderen van de stof
Je mag een wetboek meenemen naar je tentamen Wetboek met alleen wetteksten Wetboek zonder eigen aantekeningen Eigen tabs om snel te kunnen zoeken mogen wel Wen je thuis aan gebruik van het wetboek door in het boek aangehaalde wetsartikelen op te zoeken

5 SYSTEEM VAN HET RECHT RECHTSBRON INTERPRETATIE OBJECTIEF RECHT
RECHTSFEIT SUBJECTIEF RECHT

6 SOORTEN RELATIES MET BIJPASSEND OBJECTIEF RECHT
EUROPA OVERHEID BURGER BURGER RECHTSPERSOON PUBLIEKRECHT (STAATSRECHT + BESTUURSRECHT) PRIVAATRECHT (CONTRACTENRECHT + GOEDERENRECHT) RECHTSPERSONENRECHT EUROPEES RECHT

7 ONDERSCHEID PRIVAATRECHT VERSUS PUBLIEKRECHT
Handhaving Bevoegdheid rechter Onderwijskundig Organisatorisch WIJZE HANDHAVING IS BESLISSEND VOOR ONDERSCHEID. PUBLIEKRECHT WORDT GEHANDHAAFD DOOR OVERHEID. PRIVAATRECHT WORDT GEHANDHAAFD DOOR PARTIJEN.

8 OBJECTIEF RECHT VOORBEELDEN REGELS OBJECTIEF RECHT
Art. 1, boek 7, Burgerlijk Wetboek Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs te betalen Art. 12, lid 1, Grondwet Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter. Bovenstaande regels behoren tot het Nederlandse objectieve recht. Iedere rechtsorde heeft zijn eigen regels. Er is dus ook Duits, Frans, etc. objectief recht.

9 INDELING BESTUURSRECHT
MILIEURECHT BOUWRECHT ONDERWIJSRECHT ETC BIJZONDER BESTUURSRECHT MATERIEEL RECHT FORMEEL RECHT ALGEMEEN BESTUURSRECHT

10 “STUFENBAU” Tractaat Grondwet Wet in formele zin Amvb
HIERARCHIE VAN REGELINGEN Tractaat Grondwet Wet in formele zin Amvb Ministeriele regeling Provinciale verordening Gemeentelijke verordening

11 NORMSTELLING BESTUURSRECHT
NORMSTELLING WORDT STEEDS CONCRETER FORMELE WET ALGEMENE REGELS (= WETTEN IN MATERIELE ZIN) AMvB MINISTERIELE REGELING VERORDENING LAGERE OVERHEID ALGEMENE REGELS KUNNEN RUIMTE BIEDEN VOOR BELEIDSAFWEGING BIJ BESLISSING: FREIES ERMESSEN BESLISSING IN CONCREET GEVAL BESCHIKKING GELEDE NORMSTELLING (= NORMSTELLING DIE IN GEDEELTEN TOT STAND KOMT EN PAS NAAR HET CONCRETE GEVAL TOE WORDT AFGEROND) IS KENMERK VAN BESTUURSRECHT OVERHEID KAN VOORSPELBAARHEID VOOR BESLISSINGEN IN CONCRETE GEVALLEN VERGROTEN DOOR HET MAKEN VAN BELEIDSREGELS


Download ppt "Bestuursrecht Klas MED1 LES 1."

Verwante presentaties


Ads door Google