De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AOS docentonderzoek bijeenkomst 10 Analyses en conclusies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AOS docentonderzoek bijeenkomst 10 Analyses en conclusies."— Transcript van de presentatie:

1 AOS docentonderzoek bijeenkomst 10 Analyses en conclusies

2

3 Resultaten uit data-analyse Gestructureerde data: Keuzevragen, schaalvragen, getalvragen, gestructureerde observaties, gesloten toetsen Analyses: Aantallen, percentages, gemiddelde, sd, mediaan, correlaties, t-toets… Ongestructureerde data: Open vragen, tekstfragmenten, documenten, mindmaps, video/audiofragmenten, werkstukken, open toetsen Analyses: Fragmenten selecteren Categoriseren Illustreren Horizontaal vergelijken

4 Conclusies Kernachtig antwoord op onderzoeksvraag en deelvragen. Leidraad is onderzoeksvraag. Antwoord: oplossing voor praktijkprobleem. Conclusies moeten: -logisch voortkomen uit resultaten -eenduidig beschreven zijn

5 Conclusies De leerlingen in groep 3B zijn beter dan de leerlingen in klas 3A. Het veranderen van de lestijden leidt misschien tot meer aanmeldingen van nieuwe leerlingen op school. De nieuwe inrichting op school past mijns inziens niet bij de onderwijsvisie. Er moeten andere eisen gesteld worden aan leraren die nieuw aangenomen worden op school. Leerkrachten vinden het niet verstandig dat leerlingen geen invloed hebben op de leerinhouden van het vak maatschappijleer.

6 Stappen bij concluderen Bekijk analyseresultaten Beschrijf resultaten als korte uitspraken bij de onderzoeksvragen Selecteer meest relevante uitspraken; orden per deelvraag; vergelijk, wat valt op, overeenkomsten en verschillen Herschrijf tot leesbare conclusies Illustreer met fragmenten uit de data Laat een ander conclusies en analyseresultaten bekijken.

7 Valkuilen Verkeerde meetinstrumenten gebruiken Het verhaal achter de cijfers uit het oog verliezen Geen rekening houden met ontbrekende data Geen rekening houden met verdeling van de data Conclusies trekken op basis van kleine aantallen Omgekeerd redeneren

8 Stelling: ik maak mijn huiswerk het liefst thuis Antwoordmogelijkheden: 1 helemaal niet mee eens, tot 5 zeer mee eens. Scores van 30 leerlingen: 11 leerlingen: score 1 1 leerling: score 2 2 leerlingen: score 4 16 leerlingen: score 5 Gemiddelde: 3.37 Standaarddeviatie: 1.9 Mediaan: 5

9 Stelling: ik maak mijn huiswerk het liefst thuis. Kleine aantallen (N=30) Representatief voor hele populatie? Omgekeerd redeneren 60% liefst thuis, dus 40% liefst op school.

10 Beschrijving van conclusies en discussie Geen nieuwe resultaten Interpretatie en verklaring van resultaten Terugkoppeling naar literatuur: verschillen en overeenkomsten met ander onderzoek Wat betekent het theoretisch, praktisch (adviezen)? Vragen, discussiepunten (eigen mening); suggesties vervolgonderzoek Tekortkomingen van je onderzoek


Download ppt "AOS docentonderzoek bijeenkomst 10 Analyses en conclusies."

Verwante presentaties


Ads door Google