De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statistiek II Deel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statistiek II Deel 1."— Transcript van de presentatie:

1 Statistiek II Deel 1

2 Dit college Cursusinformatie Indeling werkgroepen Overzicht stof
Herhaling (kort of lang?) Gemiddelde en variantie T-toetsen Anova versus t-toets

3 Cursusinformatie ‘Cursusinformatie Statistiek II deel doc’ op Blackboard/ Course documents Rooster: ad valvas/ Blackboard

4 Hoorcolleges: Inleidend
Sheets: na HC op Blackboard Boek: Zie Cursusinformatie Huiswerk: zie Blackboard Forum: op Blackboard Oefenprogramma’s: op Blackboard Werkgroep: intensief of extensief Tentamenopdracht: zie Blackboard Responsiecolleges: vlak voor tentamen Spreekuur: dinsdag 15:00 – 15:30 Tentamen: 2 deeltoetsen en een her

5 Indeling werkgroepen De inschrijving voor de werkgroepen wordt dadelijk gesloten De indeling wordt hierna nog veranderd!!! Kijk op Blackboard in welke groep je definitief zit. Communicatie hierover per mail of op het spreekuur.

6 OVERZICHT STOF DEEL 1 Week Between-subject designs
Within-subject designs 1 t-toets onafhankelijke steekproeven: geslacht (m,v) BDI t-toets gekoppelde paren tijdstip (voor,na) BDI 2 1-factor ANOVA ras (z,g,w) BDI 3+4 2-factor ANOVA geslacht (m,v) Interactie 5 Repeated measures ANOVA tijdstip (voor, na, later) BDI persoon 6 Testtheorie item (1,...,20) BDI 7 RESUME

7 Overzicht GLM designs & analyses
OVERZICHT STOF DEEL 2 Week Between-subject designs Within-subject designs 8 Inleiding SPSS Overzicht GLM designs & analyses 9 Multiple regressie analyse leeftijd neuroticisme BDI 10 GLM-Univariate (ihb ANCOVA) ras (z,g,w) BDI 11 GLM-Multivariate (ihb MANOVA) ras (z,g,w) BDI EQ 12 GLM-Repeated measures tijdstip (voor, na, later) ras (z,g,w) BDI 13 tijdstip (voor, na, later) BDI ras (z,g,w) EQ 14 RESUME

8 Deel 1: Deel 2: Veel rekenen
Interpreteren van de uitkomsten (beslissing, causale interpretatie) Elementair rapport, visualiseren Deel 2: De computer rekent meestal Interpreteren van de uitkomsten (welke toets moet je bekijken en wat zegt hij over welke gemiddelden) Beknopt rapport, formuleren

9 Herhaling gemiddelde en variantie
Hoe vaak is men in de hete week van midden augustus 1997 naar het terras gegaan. Gegeven de volgende frequentie-verdeling x x x x x x x x x x x x x x x x aantal terrasbezoeken

10 Zet je rekenmachine in de goede mode
Wis het geheugen Voer de data in: (score x frequentie data) 0 x 6 data 1 x 2 data 2 x 3 data enz.

11 N = 22 Gemiddelde = 2.23 Standaarddeviatie = 1.74 Variantie = = 3.04

12 Tentamen met kleine verschillen tussen deelnemers:
S = 1.170, variantie = 1.37 x x x x x x x x x Cijfer Tentamen met grote verschillen tussen deelnemers: S = 2.685, variantie = 7.21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cijfer

13 Herhaling t-toetsen Design: Afhankelijke en onafhankelijke v. Between of within Mate van controle: Experiment of niet Geaggregeerde data: Gemiddelden, SDs, n’s. Schatters: Ruw en relatief effect Toetsing: df, t en p

14 Causale interpretatie
Beslissingen H0 verwerpen of behouden Verwoorden AV, OV, gemiddelden, populatie Causale interpretatie Aantal verklaringen Primaire verklaring Alternatieve verklaring (Controle van assumpties)

15 De t-waarde neemt toe met de verschillen tussen groepen (ene gemiddelde – andere gemiddelde) neemt af met de spreiding binnen groepen (s1 en s2)’ neemt toe met N tussen t = N binnen

16 De p-waarde is de houdbaarheid van H0 neemt af met t

17 Cohens d Geeft de sterkte van het effect aan
Dat is iets anders dan p (= de onzekerheid) Vergelijkbaar met r2

18 Anova versus t-toets t-toets Anova design kwantitatieve AV
kwalitatieve OV between subject 2 groepen 2 of meer groepen

19 geaggr. data gemiddelden standaardafwijkingen VARIANTIES n per groep schatters ruw effect *  N* MS Between Sp (gepoolde binnengroeps standaardafwijking) MS Within

20 toetsing ruw effect* N* t = Sp MS Between F = MS Within 1 DF TELLER df df noemer p effect size Cohen’s d R2 beslissing deze gemiddelden zijn verschillend sommige gemiddelden zijn verschillend

21 Visualiseren Zie oefenprogramma
Als je kiest voor Leerling > Alleen F-waarden kun je met de bovenstaande info al veel vragen goed maken


Download ppt "Statistiek II Deel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google