De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres Individualisering Opleidingsduur De consequenties voor zorg en ziekenhuis 26 mei 2016 Prof.dr. A.G.J. (Ate) van der Zee Raad van Bestuur UMCG Voorzitter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres Individualisering Opleidingsduur De consequenties voor zorg en ziekenhuis 26 mei 2016 Prof.dr. A.G.J. (Ate) van der Zee Raad van Bestuur UMCG Voorzitter."— Transcript van de presentatie:

1 Congres Individualisering Opleidingsduur De consequenties voor zorg en ziekenhuis 26 mei 2016 Prof.dr. A.G.J. (Ate) van der Zee Raad van Bestuur UMCG Voorzitter Bestuurlijk Overleg OOR NO

2 Opbouw presentatie Doel van opleiden OOR NO Nederland Taakstelling opleidingsakkoord 2013 Afspraak opleidingsduurverkorting Capaciteitsontwikkeling AIOS Consequenties bedrijfsvoering vanuit bestuurlijk perspectief Overwegingen

3 Doel van Medisch (Specialistische) Vervolgopleidingen (MVO) Zorg dragen voor: Voldoende, kwalitatief goed opgeleide (medisch specialistische) zorgprofessionals, die de (medisch specialistische) zorgvraag van alle inwoners kunnen verzorgen.

4 Doel van MVO Algemeen publiek belang Kwalitatief goede zorg moet voor iedere burger overal gelijkelijk toegankelijk zijn

5 Observaties In Nederland grote regionale verschillen in arbeidsmarkt medische specialisten Kenmerk AIOS: sterke regionale gebondenheid / beperkte mobiliteit Consequentie: Bij toewijzing rekening moeten gehouden met regionale (on)evenwichtigheden / behoeften Medisch Contact juni 2014

6 OOR Noord Oost Nederland Ca. 18% van de Nederlandse bevolking

7 Kenmerken MVO Medisch specialisten: –Leiden de toekomstige collega’s zelf op –Stellen zelf de eindtermen vast Het vak is - uitgezonderd basiscompetenties - alleen goed te leren door het onder supervisie uit te oefenen in de praktijk.

8 Uitdagingen medisch specialistische zorg anno 2016 Enerzijds: Stijgend aandeel (heel) oude patiënten Toename van patiënten met complexe multimorbiditeit Multidisciplinaire patiëntenzorg Generalistische aanpak (niet alles wat kan moet) Nadruk op kwaliteit en veiligheid van de keten

9 Uitdagingen medisch specialistische zorg anno 2016 Anderzijds: Tsunami van kennis en mogelijkheden Tendens van verdere specialisatie/differentiatie (zorg voor de patiënt verder gefragmenteerd)

10 Gevolg uitdagingen medisch specialistische zorg In MVO meer aandacht voor competenties mbt generalistische zorg Competitie van tijd / ruimte “deelspecialismen” Tegelijkertijd: Externe druk om MVO efficienter = goedkoper te maken.

11 Opleidingsakkoord VWS – veldpartijen (*) 2013 Efficiency korting (2%) 15 mln. (v) Verlaging beschikbaarheidbijdrage instellingen 75 mln. (v) Vermindering instroom minus 100 plaatsen 72 mln. (v) Verkorting opleidingsduur 56 mln. Totaal te realiseren in 2022218 mln. Bezuiniging t.o.v. 2013: ca. 29% (*) NFU, NVZ, STZ, GGZ-NL, DJO, LVAG, OMS, CGS

12 Afspraak verkorting opleidingsduur 80% van de AIOS doorlopen opleiding 6 maanden sneller (gemiddeld 4,8 (6,6*) maanden voor alle AIOS) 7,7 % van de opleidingsduur Deze korting is ‘ingeboekt’ voor 2018 - 2022 *: Rekening houdend met korting vóór 2013

13 Reductie opleidingsduur: hoe en waar Verwerven competenties binnen de initiële opleiding (schakeljaar) Individualisering en flexibilisering opleiding Aanpassing opleidingscurriculum Veelal nog onduidelijk in welk deel van het opleidingsschema (leerroute) de verkorting wordt gerealiseerd en - bij opleiding over verschillende opleidingsinstellingen - in welke opleidingsinstelling

14 Instroomontwikkeling AIOS Bron: Capaciteitsorgaan (Capaciteitsplan 2013 en 2016)

15 Capaciteitsontwikkeling AIOS Bron: Capaciteitsorgaan (Capaciteitsplan 2013 en 2016)

16 Arbeidstijdenbesluit 2011: Arbeidstijdenbesluit Gemiddelde werkweek AIOS: van 58 naar 48 uur. Fors effect op bedrijfsvoering in de opleidingsziekenhuizen.

17 Instroomontwikkeling 2000: n=870 2013: n=1475 2017: n=1228 (instroomkader VWS) 2018: n=1136 (advies Capaciteitsorgaan)

18 Oorspronkelijke bezuinigingsafspraak Extra instroomreductie: bezuiniging van 180 mln. In 2022: –extra reductie van opleidingsplaatsen (ca. 250) + afgesproken 100 leidt tot realisatie bezuinigingstaakstelling zonder opleidingsduurverkorting.

19 Consequenties van de verkorting opleidingsduur / verminderde instroom voor bedrijfsvoering UMCG

20 Capaciteitsontwikkeling UMCG

21 Effect opleidingsduurverkorting / instroom reductie voor UMCG Opleidingsduurverkorting: 7.7% –Capaciteitseffect in 2022: van 380 AIOS naar 350 (= niveau 2012). Instroomreductie (obv 2016 vs. 2012 (hoogtepunt): 12,5% –Capaciteitseffect in 2022: 380 AIOS naar 335 (naijleffect) (bij volgen advies capaciteitsorgaan: 22%)

22 Effect opleidingsduurverkorting / instroom reductie voor UMCG Grote verschillen tussen opleidingen/afdelingen (kleinste opleiding 3,5 AIOS, grootste 54 AIOS) Consequenties qua bedrijfsvoering per opleiding / afdeling zeer verschillend (maatwerk)

23 Overwegingen Zorgvraag: –onafhankelijk van inzet AIOS –stijgt in veel UMCs De financiële middelen voor medisch specialistische zorg (macrokader) nemen niet in gelijke mate toe. Oplosrichtingen: –inzet van medisch specialisten, anios en/of andere professionals (VS/PA) of ziekenhuisartsen. Beperking: binnen de begroting op te lossen.

24

25 Wat betekent dit voor RvB? Kwaliteit van de opleiding staat voorop Maatwerk per afdeling. Adequate governance rondom MVO –Heldere taakomschrijving / rolverdeling voor Opleider / afdelingshoofd DB COC AIOS vertegenwoordiging OOR bestuur / Opleidingsclusters

26 Wat betekent dit voor opleider en AIOS? Voor elke AIOS: –Een individuele leerroute, waarbij adequate monitoring van opleidingsplan en competentieontwikkeling. –Met oog op bedrijfsvoering tijdig plannen eventuele aanpassingen van individuele opleidingsplannen AIOS

27

28


Download ppt "Congres Individualisering Opleidingsduur De consequenties voor zorg en ziekenhuis 26 mei 2016 Prof.dr. A.G.J. (Ate) van der Zee Raad van Bestuur UMCG Voorzitter."

Verwante presentaties


Ads door Google