De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPDRACHT 3 vakdidactiek Mbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPDRACHT 3 vakdidactiek Mbo"— Transcript van de presentatie:

1 OPDRACHT 3 vakdidactiek Mbo
Myrthe van den Ende & Jasmijn ter Meulen I.O.V. Mevr. van Kooten

2 Inhoud * Wat is competentiegericht onderwijs? ( CGO)
* Voor en nadelen van het competentiegericht onderwijs * Wat houdt focus op vakmanschap in en wat betekent dit voor het MBO? * Visie op kwalificatiedossier en competentiegericht onderwijs.

3 Wat is competentiegericht onderwijs?
Competentiegericht onderwijs is een onderwijskundig concept waarbij het onderwijs competentiegericht is. De basis van competentiegericht onderwijs is het constructivisme. Dit betekent dat studenten verschillende competenties worden bijgebracht, die aansluiten bij de beroepspraktijk. Dit betekent dat studenten niet alleen getoetst worden op hun kennis en vaardigheden maar ook op hun inzicht en attitude.

4 Kenmerken van CGO Competenties zijn context gebonden
Competenties zijn ondeelbaar ( onderdeel van kennis, vaardigheden, attituden, eigenschappen en inzichten) Competenties zijn veranderlijk in tijd ( novice-proffesional-expert) Competenties zijn verbonden met activiteiten / taken Leer- en ontwikkelingstaken zijn voorwaardelijk voor het verwerven van competenties ( persoonlijke bekwaamheden) Competenties staan in een bepaalde relatie tot elkaar ( voor de verwerving van één bepaalde competentie zijn vaak andere competenties nodig) (VMBO in perspectief , 2009)

5 CGO en Kwalificatiestructuur
Iedere leerling werkt met een eigen kwalificatiedossier In het dossier zijn alle competenties vastgelegd waaraan de leerling moet voldoen De kwalificatiedossiers zijn in samenwerking met het bedrijfsleven opgesteld De kwalificatiestructuur zorgt voor een kader waarbinnen het CGO plaats moet vinden De Onderwijsinspectie gebruikt de dossiers om de kwaliteit van het CGO te beoordelen Structuur wordt getoetst door het coördinatiepunt Kwalificatiestructuur

6 Voor en nadelen van het competentiegericht onderwijs
Voordelen Studenten worden meer toegespitst op de daadwerkelijke situatie in de praktijk. Er is meer ruimte, waardering en aandacht voor al aanwezige kwaliteiten en ervaring van mensen. Sterke relatie met de beroepspraktijk Opleiding bestaat uit zowel theorie als praktijk. Studenten leren samenwerken, zij werken samen aan studietaken. Student heeft zelf meer invloed op het leerproces. Competenties bieden goede aanknopingspunten voor doorstroomprogramma’s . Individueel en meer op maat. Nadelen Rol van de docent wordt steeds meer terughoudend. Docent wordt meer coach, dan kennisoverdrager. Er wordt minder aandacht besteed aan verdieping van kennis, de vakinhoudelijke kant kan onderbelicht raken. Evenwicht tussen kennis, vaardigheden en houding . Beoordeling van competenties is ingewikkeld. ( intersubjectieve beoordeling van tacit knowledge- achtige kenmerken van het gedrag zijn gevoelig voor normatieve interpretaties

7 Focus op vakmanschap Focus op vakmanschap is gericht op de verhoging van de kwaliteit van het MBO onderwijs. De focus op vakmanschap draait met name om efficiënter lesgeven en het op orde brengen van besturing en de bedrijfsvoering. De focus op vakmanschap bestaat nu nog uit een actieplan maar vanaf 1 augustus 2016 moet de focus op vakmanschap geïntegreerd zijn.

8 Veranderingen in het MBO door focus op vakmanschap
* vermindering van het aantal kwalificaties; * invoering van opleidingsdomeinen; * verhoogde aandacht voor taal en rekenen * meer lesuren ( van 850 naar 1000 lesuren) * niveau 1 wordt entreeopleiding * afschaffing drempelloze instroom niveau 2 * verkorten niveau 4-opleidingen van vier naar drie jaar * verhoogde aandacht voor de professionalisering van docenten.

9 Voordelen van Focus op vakmanschap
Betere algemene kennis Efficiënter onderwijs Opleidingen/ afdelingen worden overzichtelijker  er zullen minder opleidingen aangeboden worden, maar van een betere kwaliteit.

10 Visie van Jasmijn Ik vind het competentiegericht onderwijs en goed concept. Studenten worden niet alleen beoordeeld op kennis, maar ook op vaardigheden en attitude. De competenties staan centraal ( kennis, vaardigheden en attitude). Door invoering van het CGO onderwijs sluiten de opleidingen beter aan bij de verwachting van werkgevers. Ook vind ik persoonlijk dat het CGO het onderwijs praktischer maakt, de beroepspraktijk staat centraal en de leeromgeving wordt hierdoor krachtiger. Zelf heb ik dit als student als prettig ervaren. Een nadeel van het CGO vind ik dat er minder verdieping van kennis wordt aangeboden aan de student. De kwalificatiedossiers zijn richtlijnen. De dossiers geven aan wat een leerling aan het eind van zijn/haar opleiding moet kennen en kunnen. Ik vind het prettig om te werken met de dossiers. Het biedt handvatten aan docenten, voor het inrichten van de lessen.


Download ppt "OPDRACHT 3 vakdidactiek Mbo"

Verwante presentaties


Ads door Google