De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Prof. dr. Jozef Pacolet HIVA Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, Katholieke Universiteit Leuven Naar een Basisdecreet Vlaamse Sociale Bescherming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Prof. dr. Jozef Pacolet HIVA Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, Katholieke Universiteit Leuven Naar een Basisdecreet Vlaamse Sociale Bescherming."— Transcript van de presentatie:

1 1 Prof. dr. Jozef Pacolet HIVA Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, Katholieke Universiteit Leuven Naar een Basisdecreet Vlaamse Sociale Bescherming. Bedenkingen bij de de Visienota van de Vlaamse Regering op basis van vroeger onderzoek Werkgroep Decreet Vlaamse Sociale Bescherming Strategiscge Adviesraad voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid Brussel, 3 juni 2010

2 22 Inhoud 1.Vier delen van het Basisdecreet Vlaamse Sociale Bescherming 1.Consolidatie Vlaamse Zorverzekering 2.Maximumfactuur in de (thuis)-zorg 3.De Vlaamse Hospitalisatieverzekering 4.De begrenzing van de kostprijs voor de residentiële zorg 2.Niet over de Vlaamse premie voor jonge kinderen 3.Op basis van recent en vroeger onderzoek 1.Verbeterde tenlasteneming in de zorg 2.Programmatie in functie van het woon-zorgdecreet 3.Kostprijs van de residentiële zorg 4.Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg 5.Satellietrekeningen voor de zorgsector

3 33 Voorafgaand: basisdecreet Vlaamse Sociale Bescherming detecteert werkelijke leemten in onze sociale bescherming 1.Verbetering in de tenlasteneming van de zorgverzekering 2.Groeiende privatisering en gevaar van dualisering van de ziekteverzekering via de hospitalisatieverzekering 3.Onvoldoende verzekering van de rusthuisopname 4.En herontdekking van de mogelijkheden voor een verbeterde sociale bescherming binnen de huidige instrumenten als : 1.Financiering gezinszorg een aanvullende thuiszorg 2.Verbeterde tenlasteneming van de wooncomponent in de residentiële zorg, als deel van de totale kost 5.Niet alles kan en niet alles tegelijk of het ene doen en het andere niet laten 6.Hoe hoog legt men de (kwalitatieve) lat voor de grondwettelijke sociale grondrechten

4 4 Prof. dr. Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Nele Spruytte, Sofie Cabus HIVA Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, Katholieke Universiteit Leuven Naar een verbeterde tenlasteneming van de kosten van niet-medische zorg thuis.

5 55 Inhoud 1.Opzet 2.Probleemstelling 3.Principes van tenlasteneming 4.Organisatie grote en grondige bevraging 5.Welke niet-medische kosten hebben wij in beeld gebracht 6.Mogelijkheden voor een verhoogde tenlasteneming 7.Mogelijke scenario’s 8.Budgettaire implicaties 9.Conclusies

6 66 Uitgangspunt 1.Mantelzorg- en thuiszorgpremie van 130 euro van de Vlaamse zorgverzekeringg zou onvoldoende zijn voor een aantal genieters 2.Welke zijn die niet niet-medische kosten? 3.Hoe groot zijn die? 4.En hoe kan men die extra hoge kosten compenseren? 5.Zijn er bepaalde groepen die niet genieten van de mantelzorgpremie en die zouden moeten meegenomen worden (wij hebben één groep extra bekeken, met name de genieters van een zorgforfait)

7 77 Principes van tenlasteneming 1.Financiering van het aanbod van voorzieningen (quasi volledig gesubsidieerd) 2.Terugbetaling gemaakte kosten 3.Forfait: is huidige regeling 4.Forfait in functie van hulpbehoevendheid 5.Eigen bijdrage in functie van het inkomen 6.Maximumfactuur in functie van het inkomen 7.Al dan niet gecorrigeerd voor de aanwezigheid van de mantelzorg 8.Lessen uit het buitenland 9.Lessen uit de aanwezige stelsels in Vlaanderen en België

8 88 Cliënten residentiële zorg, thuiszorg en gerechtigden zorgverzekering Vlaanderen: het Vlaams mirakel

9 99 Doeltreffendheid van de zorgverzekering en impliciete selectiviteit : een Vlaams mirakel bis

10 10 Niet medische kosten (groen) en totaal medische en niet- medische kosten (blauw), in euro per maand in vergelijking met de tegemoetkoming van 130 euro

11 11 Gezinszorg67.000 Poetsdienst98.000 Thuisverpleging300.000 Tegemoetkoming zorgverzekering rusthuis69.024 Tegemoetkoming zorgverzekering thuiszorg117.000 Tegemoetkoming Zorgforfait Vlaanderen 50000 Dienstencheques ouderen58.376 Bereik van een aantal zorgvoorzieningen op Vlaams niveau, aantal personen

12 12 Maximumfactuur ZIV400 000 Tegemoekoming hulp aan bejaarden121 749 Forfait chronisch zieken258 949 waarvan zorgforfait206 464 Andere tegemoetkomingen, België, Aantallen

13 13 Vergelijking representativiteit tussen populatie, steekproef en antwoordgroep voor de geselecteerden via het Vlaams Zorgfonds PopulatieSteekproefAntwoordgroep voorlopig bestand Aantal%Gewogen %Aantal% % Geslacht van de zorgbehoevende persoon Onbekend1 Man40 49938,1-97536,824638.50 Vrouw65 85661,9-1.67463,239361.50 Leeftijd van de zorgbehoevende persoon Onbekend5. < 65 jaar23.18521,8-58822,218929.76 65 – 74 jaar16.51315,5-41515,713320.94 75 – 84 jaar37.85735,6-94335,621233.39 > 85 jaar28.80027,1-70326,510115.91

14 14 Kostenconcepten 4 grote groepen: 1.Eigen bijdragen professionele niet-medische zorg: ‘teller’ mogelijk 2.Netto (materiële) uitgaven en overige diensten: facturen mogelijk 3.Overige gestegen kosten 4.Vergoeding mantelzorg

15 15 Definitie verschillende kostencategorieën, cumulatieve en afzonderlijke categorieën, voor de steekproef ZVZ, geëxtrapoleerd tot de totale populatie, in miljoen euro Cumul1_1Gezinszorg Cumul1_2Poetshulp (in het kader aanv. Thuiszorg) Cumul1_3Overige professionele niet-medische hulpverlening Cumul1_4Nettoprijs verzorgingsmiddelen (excl. verbanden en injec­ tiespuiten) Cumul1_5Nettoprijs duurzame hulpmiddelen (via huurprijs of afschrijving netto kostprijs acht jaar) Cumul1_6Nettoprijs woningaanpassingen (via afschrijving netto kostprijs en waarborg over acht jaar) Cumul1_7Vervoerskosten Cumul1_8Nettoprijs verbanden en injectiespuiten Cumul1_9Meerkosten in het huishouden, t.g.v. zorgbehoevendheid Cumul1_10Vergoeding mantelzorgers Cumul 7 min cumul 3: Overige niet medische kosten

16 16 Gemiddelde cumulatieve kosten, in aantal personen in de steekproef en bedrag in euro per maand voor ZFF en ZVZ

17 17 Weerhouden kostencategorieën in enge en ruime betekenis, in euro per maand voor de totale steekproef zorgverzekering

18 18 Omvang verschillende kostencategorieën, cumulatieve en afzonderlijke categorieën, voor de steekproef ZVZ, geëxtrapoleerd tot de totale populatie, in miljoen euro KostCumulatieve kost Cumul1_1Gezinszorg49,7 Cumul1_2Poetshulp (in het kader aanv. Thuiszorg)12,862,6 Cumul1_3Overige professionele niet-medische hulpverlening28,791,2 Cumul1_4Nettoprijs verzorgingsmiddelen (excl. verbanden en injec­tiespuiten) 28,2119,4 Cumul1_5Nettoprijs duurzame hulpmiddelen (via huurprijs of afschrijving netto kostprijs acht jaar) 37,3156,8 Cumul1_6Nettoprijs woningaanpassingen (via afschrijving netto kostprijs en waarborg over acht jaar) 17,6174,3 Cumul1_7Vervoerskosten30,6204,9 Cumul1_8Nettoprijs verbanden en injectiespuiten8,7213,6 Cumul1_9Meerkosten in het huishouden, t.g.v. zorgbehoevendheid 43,5257,1 Cumul1_10Vergoeding mantelzorgers44,6301,7 Cumul 7 min cumul 3: Overige niet medische kosten113,7

19 19 Vergelijking van de gemiddelde medische en niet-medische kosten voor een aantal groepen, in een aantal studies, in euro per maand, prijzen van nu

20 20 Basisscenario groep ZVZ: huidige situatie niet-medsiche kosten en mantelzorg- en thuiszorgpremie van 130 euro

21 21 Basisscenario groep ZVZ: huidige situatie niet-medsiche kosten en mantelzorg- en thuiszorgpremie van 130 euro

22 22 Mogelijk scenario’s om kosten ten laste te nemen 1.Remediëren aan de eigen bijdragen of terugbetaling bepaalde kostencategorieën (is eigen bijdrage in gezinszorg nog te hoog?) 2.Maximumfactuur in bepaalde diensten (maar streven naar bijdrage in functie van inkomen) 3.Op basis van facturen indien men (zeer) hoge uitgaven heeft, bijvoorbeeld boven een bepaald % van het inkomen 4.In functie van zorgbehoeftegradatie: veralgemeend gebruik Bel schaal, gecombineerd gebruik schalen, vernieuwde Bel-schaal (één of meer hogere forfaits – cfr. buitenland waar er differentiatie was; ook in Vlaamse zorgverzekering is er differentiatie geweest)

23 23 Mogelijk scenario’s: voor- en nadelen OmschrijvingAdministratieve complexiteitInkomensselectivitei t Selectiviteit op basis van afhankelijkheid BasisscenarioEenvoudig (in functie van be­ staande schalen) Niet(In functie van be­ staande schalen) Modulering eigen bijdragen gezinszorg (en poetshulp) Franchise voor gebruiker van kost gezinszorg boven 3.91 euro per uur FictiefIn feite wel: hoge bij­ drage per uur is gevolg van hoogte inkomen Beperking van de kosten gezinszorg en poetshulp tot 10% van het beschikbaar inkomen en betalen van een gedifferentieerd forfait Teller via diensten of VESTA en gebaseerd op bestaande schalen Inkomens en kosten­ selectief Beperking van de kosten gezinszorg en poetshulp tot 5% van het beschikbaar inkomen en betalen van een gedifferentieerd forfait Teller via diensten of VESTA en gebaseerd op bestaande schalen Inkomens en kosten­ selectief Plafonnering van de eigen bijdragen in de gezins­zorgKan gebeuren in de diensten zelfInkomens en kosten­ selectief Maximumfactuur Beperking van de kosten voor professionele zorg (cumul 3) hoger dan 130 euro tot 3% of 5% van het inkomen Teller via diensten of VESTASelectief voor werkelijke kosten Beperking van de kosten voor professionele zorg (cumul 7) hoger dan 130 euro tot 3% of 5% van het inkomen Teller moeilijk te operationaliserenSelectief voor werkelijke kosten Differentiëring in functie van afhankelijkheidsschaal Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro (afhankelijk van BEL-schaal en Katz-schaal) voor respondenten die meer dan 130 euro kosten hebben voor cumul 7 Teller moeilijk te operationaliserenSelectief voor werkelijke kosten Selectief Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro voor iedereen (afhankelijk van BEL-schaal en Katz-schaal) Kan op basis van de bestaande inschaling of van periodieke her­ ziening Selectief

24 24 Mogelijk scenario’s: voor- en nadelen OmschrijvingAdministratieve complexiteitInkomensselectiviteitSelectiviteit op basis van afhankelijkheid Idem als vorige maar vergoeding beperkt tot extra gemiddelde kost van 50 en 120 euro voor iedereen (afhankelijk van BEL-schaal en Katz-schaal) Kan op basis van de bestaande inschaling of van periodieke herziening Selectief Bijkomende vergoeding van 130 euro voor de zwaardere hulpbehoevenden Kan op basis van de bestaande inschaling of van periodieke herziening Selectief Bijkomende vergoeding van 130 euro voor de allerzwaarste hulpbehoevenden Kan op basis van de bestaande inschaling of van periodieke herziening Selectief Toekenning additioneel forfait voor zwaar hulp­behoevenden waar gemiddelde kost hoger is dan 3% van het inkomen Kan op basis van de bestaande inschaling of van periodieke herziening Inkomens-selectiefSelectief Toekenning additioneel forfait voor zwaar hulp­behoevenden waar gemiddelde kost hoger is dan 10% van het inkomen Kan op basis van de bestaande inschaling of van periodieke herziening Inkomens-selectiefSelectief

25 25 Scenario beperkingen eigen bijdragen in professionele zorg 1.Vergelijking kostprijs met huidige regime van eigen bijdragen in gezinszorg (in functie van inkomen, zorgbehoefte, zorgintensiteit, en duur) en andere professionele niet- medische hulpverleners: kan volledig ten laste worden genomen boven een bedrag van 125 euro. 2.Alternatief: beperking aftopping eigen bijdragen in gezinszorg tot een gemiddeld bedrag; wie een werkelijke eigen bijdrage heeft die hoger ligt (omwille van hoger inkomen) moet dit zelf dragen (soort franchise)

26 26 Basisscenario groep ZVZ: huidige situatie niet-medsiche kosten en mantelzorg- en thuiszorgpremie van 130 euro

27 27 Stuurgroep 16 januari 2009Maximumfactuur in de zorg Prof. dr. Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Nele Spruytte Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Scenario beperkingen eigen bijdragen in professionele zorg: franchise

28 28 Gebruik gezinszorg, poetshulp (eng, in het kader van de aanvullende thuiszorg) en overige niet-medische hulpverlening, aantal respondenten en als % totale steekproef, ZVZ

29 29 Ruime definitie van poetshulp: gebruik van poetshulp in het kader van de aanvullende thuiszorg en de poetshulp van particulieren of betaald via dienstencheques, aantal respondenten en als % totale steekproef, ZVZ

30 30 Gebruik van gezinszorg, poetshulp (ruim) en overige niet-medische hulpverlening, aantal respondenten en als % totale steekproef, ZVZ

31 31 Scenario beperkingen eigen bijdragen in professionele zorg: cumul 3 beperken tot 3% inkomen

32 32 Stuurgroep 16 januari 2009Maximumfactuur in de zorg Prof. dr. Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Nele Spruytte Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Scenario beperkingen eigen bijdragen in professionele zorg: cumul 7 beperken tot 3% inkomen

33 33 Stuurgroep 16 januari 2009Maximumfactuur in de zorg Prof. dr. Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Nele Spruytte Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Scenario beperkingen eigen bijdragen in professionele zorg: gedifferentieerd forfait als kosten boven de 130 € uitstijgen

34 34 Stuurgroep 16 januari 2009Maximumfactuur in de zorg Prof. dr. Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Nele Spruytte Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Scenario beperkingen eigen bijdragen in professionele zorg: gedifferentieerd forfait voor iedereen in functie van afhankelijkheid

35 35 Afbakening van de doelgroepen voor een gedifferentieerd forfait op basis van de afhankelijkheidsschaal en gerapporteerde kost, cumul 7 Aantal in de steekproef Katz N of ABCTotaal BEL<256000 25-44302150317 45-5444488100 >= 55072532 Totaal4067033509 Totaal aantal lage afhankelijkheid362 Totaal aantal hoge afhankelijkheid107 Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid40

36 36 Afbakening van de doelgroepen voor een gedifferentieerd forfait op basis van de afhankelijkheidsschaal en gerapporteerde kost, cumul 7 Respondenten die kost opgaven (cumul 7) Katz N of ABCTotaal BEL<255600 25-44267150282 45-543745789 >= 55062531 Totaal3606632458 Totaal aantal lage afhankelijkheid323 Totaal aantal hoge afhankelijkheid97 Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid38

37 37 Afbakening van de doelgroepen voor een gedifferentieerd forfait op basis van de afhankelijkheidsschaal en gerapporteerde kost, cumul 7 Gemiddelde kost (cumul 7) voor diegenen die kosten rapporteren, in euro per maand Katz N of ABCTotaal BEL<25171,08 25-44143,05130,35142,37 45-54181,42187,08471,63207,11 >= 55234,57175,90187,26 Totaal151,35178,50240,59161,50 Gemiddelde kost bij lage afhankelijkheid147,91 Gemiddelde kost bij hoge afhankelijkheid176,15 Gemiddelde kost bij zeer hoge afhankelijkheid239,64

38 38 Scenario beperkingen eigen bijdragen in professionele zorg: gedifferentieerd forfait op basis van werkelijke kosten en als % van het inkomen 1.Gedifferentieerd forfait als geschatte kost hoger is dan 3% van het inkomen Impliciete kost (-130 euro) hoge hulpbehoevendheid 46,15 Impliciete inkomensgrens hoge hulpbehoevendheid, in euro per maand 1 538 Impliciete kost (-130 euro) zeer hoge hulpbehoevendheid 109,64 Impliciete inkomensgrens zeer hoge hulpbehoevendheid, in euro per maand 462 1.Gedifferentieerd forfait als geschatte kost hoger is dan 10 % van het inkomen Impliciete kost (-130 euro) hoge hulpbehoevendheid 46,15 Impliciete inkomensgrens hoge hulpbehoevendheid, in euro per maand 1 538 Impliciete kost (-130 euro) zeer hoge hulpbehoevendheid 109,64 Impliciete inkomensgrens zeer hoge hulpbehoevendheid, in euro per maand 1 096

39 39 Budgettaire implicaties van een aantal scenario’s, telkens beperkt tot de cumul 7 van de kosten (tot en met vervoerskosten) 192 Hoo fdst uk 9 Kost in euro per persoon per maand: a) Gemiddelde kost over steekproef N=527 b) Gemiddelde kost waar hij voorkomt N=473 c) Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt N=473 Kost per jaar voor totale populatie (in miljoen euro):a) Kost totale populatie op basis scenario b) Oorspronkelijke kost totale populatie c) Verschil: grotere tenlasteneming

40 40 Budgettaire implicaties van een aantal scenario’s, telkens beperkt tot de cumul 7 van de kosten (tot en met vervoerskosten) OmschrijvingKost in euro per persoon per maand1 Kost per jaar voor totale populatie (in miljoen euro)2 Basisscenarioa) 145,9 b) 162,6 c) 162,6 a) 204,9 b) 204,9 c) - Modulering eigen bijdragen gezinszorg (en poetshulp) Franchise voor gebruiker van kost gezinszorg boven 3.91 euro per uur a) 136,1 b) 151,6 c) 162,6 a) 191,1 b) 204,9 c) 13,8 franchise voor hoge inkomens zelf Maximumfactuur Beperking van de kosten voor professionele zorg (cumul 3) hoger dan 130 euro tot 3% van het inkomen a) 129,2 b) 143,95 c) 162,6 a) 181,4 b) 204,9 c) 23,5 Beperking van de kosten voor professionele zorg (cumul 7) hoger dan 130 euro tot 3% van het inkomen a) 97,4 b) 108,5 c) 162,6 a) 136,7 b) 204,9 c) 68,2 Differentiëring in functie van afhankelijkheidsschaal Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro (afhankelijk van BEL-schaal en Katz-schaal) voor respondenten die meer dan 130 euro kosten heb­ben voor cumul 7 a) 121,3 b) 135,1 c) 162,6 a) 170,3 b) 204,9 c) 34,6 Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro voor iedereen (afhankelijk van BEL-schaal en Katz-schaal) a) 103,26 b) 115,05 c) 162,6 a) 145,0 b) 204,9 c) 59,9 extra tenlasteneming d) 64,8 extra budget 192 Hoo fdst uk 9

41 41 Budgettaire implicaties van een aantal scenario’s, telkens beperkt tot de cumul 7 van de kosten (tot en met vervoerskosten) OmschrijvingKost in euro per persoon per maand1 Kost per jaar voor totale populatie (in miljoen euro)2 Idem als vorige maar vergoeding beperkt tot extra gemiddelde kost van 50 en 120 euro voor iedereen (afhankelijk van BEL-schaal en Katz- schaal) a) 128,1 b) 142,67 c) 162,6 a) 179,8 b) 204,9 c) 25,1 extra tenlasteneming d) 27 extra budget Toekenning additioneel forfait voor zwaar hulpbehoevenden waar gemiddelde kost hoger is dan 3% van het inkomen a) 130,4 b) 145,28 c) 162,6 a) 183,1 b) 204,9 c) 21,8 Toekenning additioneel forfait voor zwaar hulpbehoevenden waar gemiddelde kost hoger is dan 10% van het inkomen a) 144,95 b) 161,50 c) 162,6 a) 203,5 b) 204,9 c) 1,4 192 Hoo fdst uk 9

42 42 Slotbedenkingen 1.Drie mogelijkheden van verbeterde tenlasteneming 1.Remediëren aan de bron: gedifferentieerde bijdragen 2.Differentiëren mantelzorgpremie in functie van afhankelijkheid 3.Vormen van maximumfactuur 2.Voorzien van categorie behartenswaardige gevallen 3.Impact voor de zorgverzekering: overal elders is die ook gedifferentieerd 4.Mantelzorgpremie: moet deze ook een gedifferentieerde vergoeding voor de mantelzorg inhouden 5.Inkomensmodulering: is dat wenselijk als men (naar de toekomst toe) bijdragen int naar draagkracht 6.Moeten nieuwe doelgroepen bereikt worden? 7.Is een verbetering betaalbaar?

43 43 Prof. dr. Jef Breda, Prof. dr. Jozef Pacolet, Georges Hedebouw,Jonas Vogels Nieuwe programmatienormen voor het woon- zorgdecreet.

44 44 Woon- en zorgcentra Relatieve omvang van ROB en RVT bedden in woonzorgcentra en gerealiseerde, geplande en programmatie assistentiewoningen (voorheen serviceflats), 2009

45 45 Beleidsaanbevelingen Programmatie is geen fixatie van het verleden maar een dynamische verkenning - normering van de toekomstige ontwikkelingen Woon-zorgdecreet kan en zal één en ander in beweging brengen Wij hebben nog geen echt beleid van desinstitutionalisering gehad Programmatie van de voorzieningen door Vlaanderen kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen op federaal vlak Substitutie tussen thuiszorg en residentiële zorg is denkbaar Substitutie binnen in de thuiszorg

46 46 Beleidsaanbevelingen Substitutie binnen in de thuiszorg en de institurionele zorg is denkbaar Substitutie binnen de werksoorten is denkbaar (thuisverpleging – gezinszorg – schoonmaakhulp) Substitutie tussen reguliere en private diensten (thans ook dienstencheque)

47 47 Verschuivingen die mogelijk zijn VolumeEenheidsprijsBudget (in €)(in miljoen €) GezinszorgUrenPrijs per uur Geprogrammeerde uren18 022 70524,52441,9 Maximaal subsidiabel urencontingent 200815 562 464381,6 Vervanging door poetshulp-3 604 541-88,4 Vervanging residentiële zorg (O & A)4 087 901100,2 Vervanging door poetshulp en opvangen residentiële zorg 16 045 824393,4 Logistieke hulp (programmatie 2010)UrenPrijs per uur Huidige programmering3 866 12924,5294,8 Vervanging rustoordbedden (O & A)3 953 77596,9 Vervanging van gezinszorg3 604 54188,4 Totaal huidige gebruik en vervanging van gezinszorg en rustoordbedden 11 424 445280,1 Oppasdienst (gepresteerde uren 2007)Uren Waarvan vrijwillige oppas768 000 Waarvan professionele oppas135 225 HerstelverblijfPlaatsenPrijs per dag Bezetting 100% minimum72554,7614,5 Bezetting 100% maximum1 34526,9 KortverblijfPlaatsen Huidige programmatie2 596 Bezetting 100% minimum567 Programmatie nieuw decreet921

48 48 Verschuivingen die mogelijk zijn Volume Eenheidsprij s Budget (in €)(in miljoen €) WoonzorgcentraPlaatsen Programmatie 201085 646 Huidig gebruik 2010 (gebaseerd op gebruikscijfers 2006) 82 372 O ‑ en A-bedden 200525 572 Huidig gebruik zonder O en A56 800 Als % van het huidig gebruik69% Met gebruikscijfers van regio met lage gebruikscijfers 65 074 Als % van het huidig gebruik79% Gebruik bij maximaal aantal assistentie­ woningen erkend als woonzorgcentra 57 257 Als % van het huidig gebruik70% AssistentiewoningPlaatsen Programmatie 200933 304 Gerealiseerd en gepland 200925 115 Bijkomende vraag ter vervanging O ‑ en A-bedden 2005 25 572 Totaal huidig aantal plaatsen en ter vervanging O ‑ en A-bedden 50 687

49 49 Prof. dr. Jozef Pacolet Dekking van de kosten in de woon-zorgcentra: Onderzoek voor VVI over het silhouet van de bewoners van de woon-en zorgcentra

50 50 Gemiddelde kosten en opbrengsten per dag, naar grootte van de ACC-instelling, Vlaanderen, 2000

51 51 Publieke financiering residentiële zorgvoorzieningen, Vlaamse Gemeenschap (prijs in euro per dag)

52 52 Verband tussen tewerkgesteld zorgpersoneel en RIZIV- norm en Vlaamse personeelsnorm

53 53 Aandeel meerpersoonskamers, Vlaanderen, 2001

54 54 De private-publieke financieringsmix in de gezondheidszorg en de ‘LTC- langdurige zorg’ VS Zwitserland Australië Nieuw Zeeland Nederland Canada Spanje Ierland Zweden Japan VK Duitsland 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 30405060708090100 45 België Canada Japan % publieke uitgaven in de totale uitgaven voor gezondheidszorg % publieke uitgaven in de totale LTC uitgaven Aandeel publieke financiering voor LTC groter dan aandeel publieke financiering gezondheidszorg Aandeel publieke financiering voor LTC kleiner dan aandeel publieke financiering gezondheidszorg

55 55 Prof. dr. Jozef Pacolet Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg: macro-economische kosten en financiering en nood aan een publieke hospitalisatieverzekerin?

56 56 Publieke en private uitgaven LTC en gezondheidszorg, België en Nederlandstalige/Franse Gemeenschap VlWaBeVlWaBeVlWaBeVlWaBe 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 in % BBP 19981999 2000 2001 Publieke uitgaven LTC ouderen (instellingen + thuis) Overige gezondheidszorguitgaven LTC gehandicapten Privé-uitgaven LTC ouderen (instellingen + thuis) Overige gezondheidszorg remgelden Extra private uitgaven: out-of-pocket Extra private uitgaven: aanvullende private verzekering

57 57 Vaststellingen omtrent private- publieke financiering 1.Privatisering financiering via remgelden in gezondheidszorg is nog beperkt (0,53% BBP), en wordt verder geremedieerd door maximumfactuur (0,08% BBP) 2.Eigen bijdrage is evenwel aanzienlijk in residentiële ouderenzorg (0,61% BBP), dit in tegenstelling tot het buitenland: de dagprijs voor de rusthuissector, 1 % van de bevolking, is groter dan alle remgelden in rest van de gezondheidssector 3.Aanvullende private verzekeringen hebben een groeiend marktbereik, maar in volume is hun omvang nog beperkt (0,46% BBP, met inbegrip van aanvullende verzekering kleine risico’s die er uit zullen verdwijnen in 2006) 4.De private uitgaven beginnen te tenderen naar de helft van de publieke uitgaven of 1/3 van de totale uitgaven

58 58 Vaststellingen omtrent private- publieke financiering 5.5,5 % BBP publieke uitgaven voor gezondheid, 1 % voor LTC ouderenzorg en 0,5 voor personen met een handicap 6.Met 1,5% BBP komt publieke uitgaven LTC in buurt betere OESO-landen 7.Het RIZIV heeft de jongste tien jaar een groeiend aandeel van de kost voor langdurige zorg opgenomen (+0,30 % BBP); samen met de hulp aan bejaarden (+0,07% BBP), en de maximum-factuur (+ 0,08% BBP) spreken wij van ‘de stille kracht’ van een impliciete zorgverzekering op federaal vlak (samen goed voor ongeveer 0,80% BBP in 2003) 8.Maar ook de Vlaamse Zorgverzekering (ook 0,07% BBP) heeft, met beperkte bijdragen van de burger, toch ook op korte termijn een significant en ruim bereik gerealiseerd


Download ppt "1 Prof. dr. Jozef Pacolet HIVA Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, Katholieke Universiteit Leuven Naar een Basisdecreet Vlaamse Sociale Bescherming."

Verwante presentaties


Ads door Google