De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus’ lessen - de grote strijd. “Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus’ lessen - de grote strijd. “Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’”"— Transcript van de presentatie:

1 Jezus’ lessen - de grote strijd

2 “Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’” (Mat 4:17) “… waar hij het goede nieuws verkondigde: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ (Marcus 1:15)

3 De zaaier ging uit om te zaaien…

4 1.Wat leer jij uit de parabel van de zaaier? Wat raakt je het meest? Zie jij God zo aan het werk? En waar heb je vragen bij? 2.Verschillende soorten grond die niet geschikt zijn, vijandige krachten: kun je daar actuele voorbeelden van geven, zelf beleefd of gezien om je heen? 3.Jezus is gekomen om harten in te zaaien. Welke soort grond ben jij? Wat zijn de hindernissen in jezelf / om je heen? Hoe ontwikkelt het zaad zich in jou? Hoe zou je willen dat het tot ontwikkeling komt? Welke vruchten zou je graag zien in je leven? 4.Wat komt er in je op bij het lezen van de gelijkenis in Marcus 4:26-29? Is die mysterieuze alchemie die er beschreven wordt iets wat je ook zelf ervaart?

5 ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen het jonge ge- was opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid te- voorschijn. 27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan van- daan?” 28 Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wie- den?” 29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”

6 1.In de gelijkenis van de zaaier hadden we te maken met een zaaier die nogal wat zaad verspilde. Nu gaat het over oneindig geduld! Waardeer jij de gulheid en het geduld van God? Getuig je hier­van? En wat is jouw graad van gulheid en geduld? Ben je zoals de heer… of als de dienstknechten? 2.Het goede graan en het onkruid samen laten groeien om het goede graan te beschermen: begrijp je Gods werkwijze? 3.Is het altijd makkelijk om onderscheid te maken tussen goed en kwaad? Is het soms niet nodig om geduld te hebben, tijd laten om te rijpen, om vruchten te zien..? 4.Uiteindelijk wordt het goede graan geoogst en het onkruid vernietigd: vertrouwen, belofte, hoop… spreek hier met elkaar over. 5.Ook ons eigen hart is een akker waar vaak twee soorten zaad voorkomen: hoe ervaar je dit? Hoe onderhoud jij je ‘akker’? 6.Goed graan en onkruid (goed en kwaad) die samen opschieten en samen groeien tot aan het einde…: is dat een fataliteit, een uitnodiging tot passiviteit… of spoort het aan tot engagement om te vechten voor het goede en tegen het kwaad?

7 “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid!” “Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen!” “Wees barmhartig (meelevend, vol goedheid) zoals jullie Vader barmhartig is.” “Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.”

8 1.Jezus’ onderricht is iets wat moet beleefd - uitgeleefd worden! Geen theorie maar praktijk. Praat hierover met elkaar, wissel ervaringen uit… 2.Is de gulden regel die Jezus voorstelt ook een gulden regel in jouw leven? Concrete voorbeelden (positief of negatief)? 3.“Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen…”: het kwade bestrijden met het goede, een serieuze uitdaging, niet? 4.Waarden die op hun kop worden gezet, de geest van de Bergrede… Gods beeld weerspiege­len: vind je dat je kerkgemeenschap rechts of averechts draait? Of een beetje van beide? En jij?

9 Matteüs 25: 31 - 46

10 1.“Dat heb je voor mij gedaan” – “Dat heb je niet voor mij gedaan”: Jezus identificeert zich met de anonieme zwakke, arme, ellendige… met de ander, met jou: ons dagelijkse leven interesseert hem, menselijkheid, solidariteit met elkaar: waartoe inspireert dit jou? Heeft dit een invloed op de manier waarop je de anderen / jezelf bekijkt? 2.Hoe reageer je op het schriftgedeelte in Mat 25? Angst niet goed genoeg te zijn? Of moedigt het je aan om zin en hoop te geven aan je leven? 3.Wissel met elkaar van gedachten m.b.t. Matteüs 7:21-23

11 “Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer… Blijf in mij, dan blijf ik jullie… Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen… Blijf in mijn liefde…

12 Wat betekent het volgens jou ‘in Christus te blijven’? Wat houdt dit in, en wat niet? Kan Jezus leven in jouw plaats? Is het een magisch recept? Hoe doe jij dat in de praktijk: in Jezus blijven? En hoe blijft hij in jou?


Download ppt "Jezus’ lessen - de grote strijd. “Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’”"

Verwante presentaties


Ads door Google