De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2: Ouder worden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2: Ouder worden"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2: Ouder worden

2 Ontwikkelingsfase ouderen: Persoonlijke aspecten (1)
Deze fase begint rond het 65e levensjaar tot aan de dood. Een groot aantal lichamelijke veranderingen vinden plaats. Men krijgt kwaaltjes, wordt vlugger ziek, … In deze fase gaan mensen op pensioen. Dit zorgt voor een sociale en financiële verandering. Het verouderingsproces kan ook psychologische veranderingen meebrengen. Bv. gevoelens van depressie. Er komt meer tijd vrij voor ontspanning. (hobby’s, familie, vakantie…)

3 Ontwikkelingsfase ouderen: Persoonlijke aspecten (2)
Hoelang men in deze fase blijft, hangt samen met verschillende elementen. Wat zijn de eet- en leefgewoonten van deze persoon. Wat is zijn omgeving? Heeft hij bepaalde ziekten? Sport of beweegt hij veel? Heeft hij veel stress? Opmerking: Het ouder worden tijdens deze ontwikkelingsfase verschilt aanzienlijk per individu. Er zijn grote verschillen tussen ouderen van vijfenzestig en ouderen boven de tachtig.

4 De ontwikkelingstaken in deze fase zijn:
1. Aanpassen aan een aftakelend lichaam en slechter wordende gezondheid. 2. Aanpassen aan pensionering en lager inkomen. 3. Leren om te gaan met de dood van echtgenoot/echtgenote/ vrienden. 4. Zich voorbereiden op de eigen dood.

5 Positieve aspecten aan het ouder worden
De laatste periode van het leven kan een diepe rijkdom hebben: de bejaarde krijgt tijd voor allerlei bezigheden en liefhebberijen men kan nieuwe relaties aanknopen en krijgt meer tijd voor familie. De verhouding tussen grootouders en kleinkinderen kan tot iets heel moois uitgroeien. De vriendschap, de rust, de mildheid, de gulheid die kleinkinderen bij hun grootouders vinden, wordt enorm gewaardeerd. De bejaarde kan meer genieten van de kleine dingen: een kopje koffie op een terras, rustig mijmeren bij een zonsondergang, de verwondering over de natuur…. Het niet meer voortdurend moeten werken, zorgen voor anderen, geld verdienen vinden veel oude mensen een grote verlossing.

6 Oplossingen

7 Artikel: Hoeveel jongeren (18-25j) vindt dat zij later als volwassene voor zijn/haar ouders moet zorgen? …80 PROCENT VAN DE JONGEREN ………………………………………………………………………. Hoeveel 45- tot 55-jarigen helpen hun ouders/schoonouders bij huishoudelijke taken? …23 PROCENT VAN DE 45- TOT 55-JARIGEN………………………………………………………………. Hoeveel procent van de 65-plussers helpt zijn levende ouders nog bij huishoudelijke taken? …40 PROCENT VAN DE 65- PLUSSERS…………………………………………………………………………………………………………… Wat toont dit onderzoek aan? DIT ONDERZOEK TOONT AAN DAT VEEL MENSEN VINDEN DAT ZIJ MOETEN BIJDRAGEN AAN DE ZORG VAN HUN OUDERS. IN DE PRAKTIJK IS ER EEN ANDERE TENDENS. MINDER DAN DE HELFT VAN DE VOLWASSENEN ZORGT VOOR HUN OUDERS.

8 Vergelijking van het artikel met de klas
Hoeveel van ons vindt dat volwassen kinderen voor hun ouders moeten zorgen als dat nodig is? ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Hoeveel van onze ouders helpen hun ouders of schoonouders bij huishoudelijke taken?

9 België 2015: Bevolking

10 Ontwikkelingsfase ouderen: Maatschappelijke aspecten In vergelijking met vroeger neemt het aantal ……………………………………………………….. Men spreekt hier van …………………………………van de bevolking.

11 Ontwikkelingsfase ouderen: Maatschappelijke aspecten In vergelijking met vroeger neemt het aantal bejaarden ten opzichte van de totale bevolking toe. Men spreekt hier van vergrijzing van de bevolking.

12 Toenemende vergrijzing in de maatschappij

13 Oorzaken van de vergrijzing (1) Babyboomgeneratie
De belangrijkste oorzaak voor de sterk toenemende vergrijzing van de bevolking is gelegen in de geboorte- ontwikkelingen in het verleden: De babyboomgeneratie van ………………begint sinds 2011 de leeftijd van ……. jaar te bereiken.

14 Oorzaken van de vergrijzing (1) Babyboomgeneratie
De belangrijkste oorzaak voor de sterk toenemende vergrijzing van de bevolking is gelegen in de geboorte- ontwikkelingen in het verleden: De babyboomgeneratie van begint sinds 2011 de leeftijd van 65 jaar te bereiken.

15 Oorzaken van de vergrijzing (2) Hogere levensverwachting
De vooruitgang van de ………………….: ziekten die vroeger fataal konden zijn voor de mens kunnen nu efficiënt behandeld worden: griep, infecties, kinderziekten,… Verbeterde ………….. en het ……………… dragen ertoe bij dat ziekten minder vlug greep hebben op de mens. (bijvoorbeeld: sanitair, koelkast,..) Betere en gevarieerde …………. ligt binnen het bereik van de meeste mensen dankzij de toename van internationale handelseconomie. De ………………………………… maken dat mensen in nood niet aan hun lot worden overgelaten. Bijvoorbeeld: pensioen, waardoor bejaarden verdiende rust kunnen genieten; ziekteverzekeringen waarborgen een bron van inkomen; poetsdiensten en de thuiszorg verhogen de kwaliteit van leven van bejaarden waardoor ook levenskansen toenemen.

16 Oorzaken van de vergrijzing (2) Hogere levensverwachting
De vooruitgang van de geneeskunde: ziekten die vroeger fataal konden zijn voor de mens kunnen nu efficiënt behandeld worden: griep, infecties, kinderziekten,… Verbeterde hygiëne en het comfort dragen ertoe bij dat ziekten minder vlug greep hebben op de mens. (bijvoorbeeld: sanitair, koelkast,..) Betere en gevarieerde voeding ligt binnen het bereik van de meeste mensen dankzij de toename van internationale handelseconomie. De sociale voorzieningen maken dat mensen in nood niet aan hun lot worden overgelaten. Bijvoorbeeld: pensioen, waardoor bejaarden verdiende rust kunnen genieten; ziekteverzekeringen waarborgen een bron van inkomen; poetsdiensten en de thuiszorg verhogen de kwaliteit van leven van bejaarden waardoor ook levenskansen toenemen.

17

18 Oorzaken van vergrijzing (3) Dalend geboortecijfer sinds 1970
Vijftig jaar geleden telde een doorsnee gezin vijf of meer kinderen. Nu worden er minder kinderen geboren per gezin. Voor Vlaanderen ligt het gemiddeld aantal kinderen per vrouw rond ………... ………………………………………………………………………………..… zorgen voor meer gecontroleerde zwangerschappen. Ouders doen meer dan vroeger aan de ……………………………. van hun kind(eren)/gezin. Vroeger bestonden deze middelen nog niet of waren ze niet voor iedereen mogelijk. De emancipatie van de vrouw heeft ervoor gezorgd dat vrouwen steeds vaker en langer naar school gaan. Zij studeren verder en behalen professionele of academische …………………... Steeds meer vrouwen kiezen (eerst) om een ………………………….. uit te bouwen.

19 Oorzaken van vergrijzing (3) Dalend geboortecijfer sinds 1970
Vijftig jaar geleden telde een doorsnee gezin vijf of meer kinderen. Nu worden er minder kinderen geboren per gezin. Voor Vlaanderen ligt het gemiddeld aantal kinderen per vrouw rond 1 à 2. Anticonceptie, voorbehoedsmiddelen,… zorgen voor meer gecontroleerde zwangerschappen. Ouders doen meer dan vroeger aan de planning van hun kind(eren)/gezin. Vroeger bestonden deze middelen nog niet of waren ze niet voor iedereen mogelijk. De emancipatie van de vrouw heeft ervoor gezorgd dat vrouwen steeds vaker en langer naar school gaan. Zij studeren verder en behalen professionele of academische diploma’s. Steeds meer vrouwen kiezen (eerst) om een carrière uit te bouwen.

20 Besluit vergrijzing De evolutie van de bevolking heeft voor een groot onevenwicht gezorgd. Minder jongeren door verminderde nataliteit, langere levensverwachting zorgt voor meer gepensioneerden. Voor extra toelichting: https://www.youtube.com/watch?v=u3XSRrT6JWs de-toekomst/#q=Vergrijzing


Download ppt "Hoofdstuk 2: Ouder worden"

Verwante presentaties


Ads door Google