De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verplaatsen wij lasten veilig?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verplaatsen wij lasten veilig?"— Transcript van de presentatie:

1 Verplaatsen wij lasten veilig?
Aanpassing opleiding SOG opleiding Verplaatsen van Lasten SSVV Bijeenkomst 28 januari 2016 Waarborgcommissie Verplaatsen van Lasten

2 Verplaatsen wij lasten veilig?
1 Incidenten (met het verplaatsen van lasten) 2 Verticaal en horizontaal transport 3 Opleiding verplaatsen van lasten 4 Opleiding hijsbegeleider 5 Discrepanties opleidingen 6 Maatregelen om lasten (veiliger) te verplaatsen 7 Aanpassingen opleiding 8 Planning invoering verplaatsen van lasten “nieuwe stijl”

3 INCIDENTEN (archief Cofely West Industrie)
Medewerker raakt met arm bekneld tussen een afsluiter en een stalen balk Leidingdeel valt door afgesneden strop op been van medewerker Pomp 1,5 ton valt tijdens het transport met een heftruck Silencer valt tijdens “staarten” door afgesneden strop

4 VERTICAAL EN HORIZONTAAL TRANSPORT
Medewerkers moeten specifieke kennis en kunde hebben, gerelateerd aan de uit te voeren risicovolle taken of werkzaamheden (in een risicovolle omgeving) Beschikbare opleidingen (gereguleerd voor de industrie): Verplaatsen van lasten Hijsbegeleider (rigger)

5 OPLEIDING ”VERPLAATSEN VAN LASTEN”
Medewerkers van Cofely die lasten moeten verplaatsen met behulp van hijsgereedschap, mogen dit alleen doen als zijn in het bezit zijn van een geldig diploma ”Verplaatsen van lasten” uit de SSVV opleidingengids. Het leerdoel van deze opleiding: Op een juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten aanslaan en verplaatsen. Naast theorie over basisbegrippen, wetgeving, armsignalen, hijsgereedschappen, krijgt de kandidaat een praktijk oefening in: het veilig aanslaan en verplaatsen van een afsluiter, blindplaat en pijpstuk op simulatiestand

6 OPLEIDING ”HIJSBEGELEIDER (RIGGER)”
Kraanbedrijven, hebben naast de machinisten veelal medewerkers in dienst die opgeleid zijn als hijsbegeleider, ook wel “rigger” genoemd. Vakbekwaamheidsprofiel van de hijsbegeleider is door Werkkamer 4: “Vakbekwaamheid Machinist Verticaal Transport” van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) uitgewerkt in eindtermen voor zowel het theorie gedeelte als voor het praktijkgedeelte. Hijsbegeleider is een werknemer die regelmatig lasten aanslaat, begeleidt en machinisten assisteert. Tevens kan deze medewerker zelfstandig takelwerkzaamheden en (aanvangs)controle van hijs- en hefgereedschappen uitvoeren

7 discrepanties tussen ”verplaatsen van lasten” en ”hijsbegeleider (RIGGER)”
Eind – en toetstermen van de verschillende opleidingen vertonen discrepanties (aanleiding om de inzet van een medewerker met alleen VVL te bepreken!) Criteria bij hijswerkzaamheden voor de inzet van een rigger: aankoppelen of plaatsen van last uit het zicht van de kraanmachinist; communicatie met kraanmachinist met behulp van een portofoon; inzet meerdere kranen (bijvoorbeeld bij “staarten” waarbij een last van verticale in horizontale stand wordt gebracht); hijsplan noodzakelijk; verplaatsen lasten van relatief grote omvang (volume en vorm zoals tanks, vaten, e.d.); verwijderen (complexe) onderdelen uit een installatie .

8 MAATREGELEN OM LASTEN VEILIG(ER) TE VERPLAATSEN
Tijdens een VOMI contractor bijeenkomst in januari 2015 besloten dat de opleiding voor het verplaatsen van lasten afgestemd moet worden op de praktijk Binnen de SSVV een nieuwe waarborgcommissie ingesteld voor specifiek de opleiding verplaatsen van lasten Waarborgcommissie heeft zich bezig gehouden met het toetsen van de bestaande opleiding VVL aan de inzet van de medewerkers in de praktijk Waarborgcommissie heeft vastgesteld dat de opleiding VVL aangepast moet worden aan de praktijk en dat een aanvullende opleiding noodzakelijk is voor de handelingen in de praktijk die niet afgedekt worden door de eindtermen van de bestaande opleiding

9 MAATREGELEN OM LASTEN VEILIG(ER) TE VERPLAATSEN
VANAF 1 JULI 2016 KUNNEN MEDEWERKERS: een opleiding VVL (Verplaatsen van Lasten) volgen als zij op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria lasten zelfstandig aanslaan en verplaatsen. De lasten zijn beperkt tot leidingdelen, appendages, relatief klein equipment zoals elektromotoren en onderdelen van constructies van beperkte omvang die enkel verplaatst kunnen worden met hijsgereedschap. een opleiding BVL (Begeleiden van Lasten) volgen als zij naast de taken genoemd bij VVL lasten begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel welke door een derde wordt bediend.

10 AANPASSINGEN OPLEIDING
Eindtermen theorie uitgebreid en aangepast Opdrachten: VVL - Leidingdeel, veiligheidsklep en afsluiter m.b.v. hijsmaterieel handmatig verplaatsen in een constructie (loopkat, balkenklem, stroppen, tirfor, rateltakel, ….) en positioneren BVL aanvullend – Blok van ± 3500 kg omhoog tillen en begeleiden “blind” hijsen VVL en BVL zijn 2 aparte opleidingen; BVL overkoepelt VVL Materieel: Constructie 7000x3000x3000 Veiligheidsklep Afsluiter Leidingdeel Extra voor BVL: Blok min. 3500kg Wegafzettingen Object tbv “blind” hijsen Portofoons Kraan (machinist) min. 30 tonmeter

11 AANPASSINGEN OPLEIDING
Eisen aan opleiding: VVL – duur opleiding incl. examen 2 dagen BVL – duur opleiding incl. examen 3 dagen Eisen aan cursusmateriaal: Dictaat moet voldoen aan eindtermen Toetsing dictaat door WBC Eisen aan opleider: Minimaal 1 jaar ervaring in industriële omgeving met het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden (aantoonbaar op cv) Geldig diploma VVL of BVL / Hijsbegeleider TCVT Minimaal 5 jaar in bezit B-VCA of VOL-VCA Opleiderstraining (kan intern) Bekendheid met materieel en gebruiksaanwijzingen

12 AANPASSINGEN OPLEIDING

13 AANPASSINGEN OPLEIDING
Aandachtspunten bij het VVL frame: Het frame is géén hijsconstructie Hijsconstructies moeten periodiek worden gekeurd Het frame moet voldoen aan NEN-EN Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen Berekeningen en tekening voor de vervaardiging worden ter beschikking gesteld door SSVV Constructie moet geleverd worden met CE markering Prestatieverklaring van de fabrikant Gebruiksaanwijzing Raming kosten vervaardiging frame incl. conservering: € 7000,=

14 PLANNING INVOERING VERPLAATSEN VAN LASTEN NIEUWE STIJL
Vanaf 1 april berekening, tekening, uitvoeringsvoorschriften, …. definitief Vanaf 1 juli 2016 opleiding en examens volgens VVL & BVL nieuwe stijl SSVV diploma’s VVL blijven erkend tot de vervaldatum Diploma’s equivalent aan BVL ter beoordeling aan WBC voorleggen

15


Download ppt "Verplaatsen wij lasten veilig?"

Verwante presentaties


Ads door Google