De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

procedures Duo werkplannen Viag 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "procedures Duo werkplannen Viag 2010"— Transcript van de presentatie:

1 procedures Duo werkplannen Viag 2010
Werkverantwoordelijkheid en de operationele werkwijze bij gastechnisch veiligstellen P februari 2012 procedures Duo werkplannen Viag 2010 HSE Enexis versie 1 oktober 2012

2 Inleiding Werkoverdracht naar de aannemers is nog steeds niet voor iedereen duidelijk en de procedure is aangepast. Aanpassingen omtrent: Overdracht projectmap Een vaktechnisch bekwame medewerker van Enexis draagt de projectmap over aan een vaktechnisch bekwame medewerker van de aannemer Overdracht veilig gesteld netdeel Indien de WV voortdurend toezicht moet houden tijdens het gastechnisch veiligstellen, dan moet de overdracht ter plekke schriftelijk worden vastgelegd Indien de WV regelmatig toezicht houdt op het gastechnisch veiligstellen, dan mag de overdracht na telefonisch overleg plaats vinden door middel van een SMS bericht. De wijze van overdracht en de overdrachtsmomenten worden in het werkplan aangegeven.

3 Contractvormen Inhuur/Inleen
Medewerker beschouwen als eigen personeel, volledig onder verantwoording van Enexis. Inhuur is veelal gebaseerd op invulling van een volledige functie en gebeurt op naam. (Vb. monteur of werkvoorbereider) Regie Medewerker niet beschouwen als eigen personeel. Valt wel onder de gezagsverhouding van Enexis WV. Regie is op basis van specifieke activiteit en dus niet persoonsgebonden. Uitbesteding/Turn-Key Medewerker volledig onder verantwoording van derden. Geen WV gezag van Enexis zijde. (Vb. huisaansluitingen)

4 Werkoverdracht bij uitbesteding
Risico: WV Enexis (bv. uitvoerder) gaat na overdracht veilige werkplek Toch optreden als WV voor de PL van de aannemer. Enexis WV mag na veiligstellen en vrijgeven van de werkplek geen opdracht geven voor de start van de werkzaamheden. Dit doet de WV of PL van de aannemer. Aannemers WV bepaalt zelf mate van toezicht bij gastechnische werkzaamheden, hij bepaalt of er wordt overgedragen aan PL (tenzij de VWI anders aangeeft b.v. G-29). Aannemers WV moet mate van toezicht bepalen op veiligheidsrisico. B.v. inbouwing in gietijzer Ø 300 in de binnenstad voortdurend of regelmatig?????

5 Uitgangspunten VIAG blijft onverkort van kracht.
Beleid werkoverdracht naar aannemers blijft gehandhaafd. Opleveren gastechnisch veilige werkplek is, conform beleid, te allen tijde Enexis. Verantwoordelijkheid tijdens bedieningshandelingen (=WV-schap Enexis) Algemene arbo verplichtingen op werkplek blijven te allen tijde verantwoordelijkheid van aannemer. Verantwoordelijkheden per fase volgens tijdslijn

6 Tijdslijn verantwoordelijkheden

7 Definitie gastechnisch (laten) veiligstellen werkplek bij werkzaamheden aan leidingen
Bedieningshandelingen uit voeren. Betrokken leidingdeel drukloos maken Betrokken leidingdeel eventueel gasloos maken Betrokken leidingdeel druk- cq gasloosheid aantonen Definitie gastechnisch in bedrijf (laten) nemen bij werkzaamheden aan leidingen Bedieningshandelingen uit voeren Betrokken leidingdeel ontluchten Resterende bedieningshandelingen uit voeren

8 Werkafspraken uitvoering beleid
Drie situaties te onderscheiden: Hoge druk Lage druk  > DN 150 Lage druk  ≤ DN 150

9 Situatie 1: Hoge Druk Veiligstellen gebeurt onder WV-schap en door medewerkers van Enexis, tenzij in het werkplan anders aangegeven WV Enexis communiceert met Meldpunt Uitvoering conform bedieningsplan door medewerkers Enexis i.o. van WV-Enexis (zie opmerking bij 1e bullet) WV Enexis conform VIAG ter plaatse i.v.m. ontgassen, affakkelen, afblazen, enz. Schriftelijke overdracht veilige werkplek van WV-Enexis naar PL aannemer en vice versa Procesverloop volgens schema 1

10 Schema 1: Hoge Druk

11 Situatie 2 ( > DN 150) Veiligstellen gebeurt door aannemer onder WV-schap van Enexis (Regie) WV Enexis communiceert met Meldpunt Uitvoering conform bedieningsplan (onderdeel van werkplan) door PL aannemer i.o. van WV-Enexis WV Enexis conform VIAG ter plaatse i.v.m. blazen zetten > 150, ontgassen, affakkelen, afblazen, enz. Schriftelijke overdracht veilige werkplek van WV-Enexis naar PL aannemer en vice versa Procesverloop volgens schema 2

12 Schema 2 ( > DN150)

13 Situatie 3 ( ≤ DN 150) Procesverloop volgens schema 3 Veiligstellen:
onder WV-schap van Enexis (Regie) Opdracht via werk- en bedieningsplan, PL aannemer communiceert met WV Enexis PL aannemer communiceert met Meldpunt PL aannemer bevestigt bij WV veiligstellen netdeel via SMS, inclusief naam PL en werkplannummer. In bedrijfname PL aannemer bevestigt bij WV in bedrijfname netdeel via SMS, inclusief naam PL en werkplannummer.

14 Schema 3 ( ≤ DN 150 )

15 Natuurlijk kan er niet altijd exact volgens dit proces gewerkt worden.
Vragen? Natuurlijk kan er niet altijd exact volgens dit proces gewerkt worden. Leg de afspraken vast in het werkplan en bespreek ze bij het in opdracht geven.


Download ppt "procedures Duo werkplannen Viag 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google