De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werven & Behouden SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werven & Behouden SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen."— Transcript van de presentatie:

1 Werven & Behouden SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen

2 Programma  Opening & Kennismaking  Vrijwilligers  Ervaringen uit de praktijk  Vrijwilligersbeleid  Pauze  Motivatiemanagement  Werven  Vrijwilligers Graag Gezien  Behouden  Vragen en afsluiting

3 Kennismaken  Telefoons uit  Docent  Aanwezigen  Verwachtingen

4 Vrijwilligers  Een vrijwilliger Iemand die zich uit vrije wil, onbetaald en in georganiseerd verband voor anderen inzet.  Vrijwilligerswerk ‘Werken’ als vrijetijdsbesteding. Waar hebben we het over?

5 Kenmerken Van vrijwilligerswerk  Vrijwillig, onverplicht, er is geen dienstverband, maar het is niet vrijblijvend.  Onbetaald, onkostenvergoeding wel mogelijk.  In georganiseerd verband, afspraken zijn nodig.  ‘Werk’ voor anderen of de samenleving.

6 Kenmerken Van vrijwilligerswerk (vervolg)  Vrijwilligerswerk is voor de vereniging onmisbaar, van ‘levensbelang’.  Vrijwilligerswerk vereist vaardigheden.  Onderzoek SCP (mei 2009) 43% bevolking doet vrijwilligerswerk waarde in 2005 ca. € 8 miljard = 400.000 fte’s

7 De vrijwilligers  Bestuursleden  Commissieleden  Trainers / Coaches / Teambegeleiders  Jeugdtrainers / Jeugdbegeleiders  Coördinatoren  Scheidsrechters / Juryleden  Onderhoudsmensen / Accommodatiebeheerders / Materiaalbeheerders

8 De vrijwilligers (vervolg)  Redactie clubblad  Websitebeheerder  Kantine- en barpersoneel  Verzorgers en masseurs  Vrijwilligerscoördinator  Chauffeurs  Wasmoeders en -vaders  Etc.

9 Ervaringen uit de praktijk  Wat zijn de grootste knelpunten op het gebied van vrijwilligersbeleid bij jullie organisatie/vereniging? Maak met tweetallen een top 5 van grootste knelpunten en schrijf deze op Opdracht

10 Knelpunten Top 10 1. Te weinig inzetbare vrijwilligers 2. Overbelasting van de actieve vrijwilligers 3. Ad hoc wervingsactiviteiten 4. Groot verloop onder de vrijwilligers 5. Weinig doorstroming 6. Te weinig deskundigheid 7. Toename complexiteit van randvoorwaarden: accommodatie, privatisering, horecawet, etc.

11 Knelpunten Top 10 (vervolg) 8. Alleen korte termijn denken en geen tijd voor beleid (c.q. visie en lange termijn denken) 9. Niet genoeg vrijwilligers voor ‘zwaardere’ functies 10. Er blijft veel werk liggen Bijna 70 % van de verenigingen ervaart vrijwilligersbeleid als groot knelpunt

12 Vrijwilligersbeleid  Welke vereniging/organisatie heeft vrijwilligersbeleid?  Waar blijkt dat uit?  Waar kan het nog meer uit blijken? Aanvullingen Wat verstaan we eronder?

13 Vrijwilligersbeleid Onder vrijwilligersbeleid verstaan we het ontwikkelen van initiatieven die erop gericht zijn vrijwilligers te interesseren in vrijwilligerswerk, mensen te stimuleren om vrijwilligerswerk binnen de vereniging/organisatie op te pakken en vrijwilligers te ondersteunen, zodat zij hun werkzaamheden goed en met plezier kunnen uitvoeren. Wat verstaan we eronder?

14 Vrijwilligersbeleid  Dit betekent structureel aandacht organiseren voor de mensen en het werk, waardoor ze gemotiveerd zijn (en blijven) om werkzaamheden binnen de vereniging/organisatie te verrichten.  Dit beleid moet niet alleen bedacht worden, maar ook op papier worden gezet én vooral uitgevoerd worden! Wat verstaan we eronder?

15 Voordelen vrijwilligersbeleid  Maak in tweetallen een lijst van de voordelen van vrijwilligersbeleid  Evenzo van de nadelen van vrijwilligersbeleid  Roept u maar! Opdracht, waarom vrijwilligersbeleid?

16 Voordelen vrijwilligersbeleid  Het brengt structuur in de aanpak van werven en behouden van vrijwilligers en voorkomt dat wervingsacties eenmalig en op zich zelf staande acties zijn  Het vergroot de betrokkenheid van vrijwilligers bij de vereniging/organisatie  Het verbetert het functioneren van de ‘kern’ van de vereniging/organisatie: de vrijwilligers. Hierdoor zorgt vrijwilligersbeleid voor kwaliteitsverbetering van vrijwilligers en het aanbod van de vereniging/organisatie

17 Nadelen vrijwilligersbeleid  In eerste instantie vraagt het opzetten en uitvoeren van vrijwilligersbeleid extra inspanning, extra mens- kracht, terwijl er al een tekort is aan actieve vrijwilligers  Het kan op weerstand stuiten bij ‘traditionele’, langzittende bestuurders en vrijwilligers  Het is niet altijd makkelijk om vrijwilligersbeleid in een vereniging/organisatie op te zetten

18 Vrijwilligersbeleid  Roept u maar!  Wie gaat het uitvoeren?  Wat zou er moeten gebeuren?  Waarom zou het moeten gebeuren? Vrijwilligersbeleid en een vrijwilligerscoördinator een perfecte combinatie! Conclusie:

19 Pauze

20 Motieven voor vrijwilligerswerk  Wat zijn jullie motieven?  Wat zijn andere motieven?  Wie is er wel eens gestopt en waarom?  Andere redenen om te stoppen?  Management van motivatie: aandacht besteden aan vrijwilligers en interesse tonen voor hun werkzaamheden  Zoveel mensen, zoveel motieven! En motieven kunnen veranderen Roept u maar!

21 Motieven voor vrijwilligerswerk  Gemotiveerde vrijwilligers  Grotere betrokkenheid bij de vereniging waardoor minder verloop  De vrijwilligers kunnen hun werkzaamheden beter uitvoeren Geen zin betekent niet leuk genoeg! Geen tijd betekent geen prioriteit! Resultaten van motivatiemanagement

22 Werven van vrijwilligers  Diversiteit: Vissen in meerdere vijvers  Flexibiliteit: Creatief omgaan met vraag en aanbod NOC*NSF

23 Werven van vrijwilligers  Methode Berkum leden bellen leden => 300 vrijwilligers op ledenbestand van 700  Ouders Graag Gezien => werkgroep samenstellen, ouders informeren, ouders betrekken, werven en behouden, vastleggen beleid  Maatschappelijke stage => (verplicht) kennis maken met vrijwilligerswerk => Scholieren willen graag bij hun eigen vereniging/org.  Vrijwilligerscentrale Overige projecten

24 Werven van vrijwilligers  Werven moet een onderdeel zijn van een totaal plan vrijwilligersbeleid (anders draaideureffect)  Werven is zoeken in het aanbod  De vereniging/organisatie moet de vrijwilliger iets te bieden hebben dat aansluit bij zijn of haar behoeften  Vrijwilligerswerk is leuk als de vereniging/organisatie leuk is  Goede planmatige aanpak Voorwaarden voor succesvol werven:

25 Werven van vrijwilligers  Zeker 250 pedofielen zijn op zoek naar vrijwilligerswerk bij verenigingen  Check website www.inveiligehanden.nl voor: - tips voor preventie - stappenplan bij constatering misbruik - overige feiten en cijferswww.inveiligehanden.nl Belangrijk:

26 Vrijwilligers Graag Gezien  Kant en klare omschrijvingen  “Op maat” te maken  Geeft duidelijkheid aan de vrijwilliger: - wat moet hij/zij uitvoeren - hoeveel tijd/week - wat mag de vrijwilliger verwachten van de vereniging Taak- en functieomschrijvingen

27 Vrijwilligers Graag Gezien  Inventariseren van “Kennis en Kunde”  Gericht zoeken op competenties  Juiste persoon op de juiste plek => taken worden beter uitgevoerd => taken worden met meer plezier uitgevoerd => taken worden sneller uitgevoerd  Meer weten: www.vrijwillgersgraaggezien.nl Digitale kaartenbak

28 Behouden van vrijwilligers  Begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers  Deskundigheidsbevordering  Waarderen en belonen van vrijwilligers  Voorwaarden scheppen en afspraken maken  Motivatie van vrijwilligers Alleen werven leidt tot draaideureffect, dus ook behouden:

29 Vragen  Alle verwachtingen behandeld …?

30 Contactgegevens NSA  N Peter van Diermen  A Korte Bergstraat 15, 3811 ML Amersfoort  T 088-2468100  E info@sportalliantie.nl  W www.sportalliantie.nl

31 Hartelijk dank voor uw belangstelling !


Download ppt "Werven & Behouden SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen."

Verwante presentaties


Ads door Google