De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Europese subsidies voor sociale ondernemingen Korte intro over Europese subsidies Moet mijn organisatie wel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Europese subsidies voor sociale ondernemingen Korte intro over Europese subsidies Moet mijn organisatie wel."— Transcript van de presentatie:

1

2 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Europese subsidies voor sociale ondernemingen Korte intro over Europese subsidies Moet mijn organisatie wel Europese subsidies en samenwerking overwegen? Wie helpt? Hoe kan Kenniscentrum Sociaal Europa helpen?

3 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Europese samenwerking: meerwaarde Europese subsidies zijn nooit structureel noch operationeel, steeds ad hoc en projectmatig, moeilijk toegankelijk en duur (cofinanciering) De ‘winst’ en meerwaarde: cofinanciering van -nieuwe en open kijk op eigen werking en kernopdrachten -innovatie, sociale innovatie -bijdrage aan aanpak van ‘major challenges’: milieu, energie, vergrijzing, mobiliteit, grootstedelijk beleid, inburgering, … -strategische partnerschappen Dus: strategische beleidskeuze om niet alleen met de dagdagelijkse operationele werking bezig te zijn.

4 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Europese subsidies: hoe werkt het Fase 1: Interne voorwaarden in de organisatie: investeren in een projectomgeving Fase 2: Permanente screening informatie, voorbereiding en detectie opportuniteiten Fase 3: Projectontwikkeling: hoe een coherent EU-project schrijven? Fase 4: Projectuitvoering Fase 5: Projectafronding

5 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Fase 1: Kiezen voor Europese projecten 5 voorafgaande voorwaarden -Europese samenwerking als strategische keuze voor innovatie -Stabiele, performante organisatie -Performante besluitvorming in het interne proces -Investeer in een projectomgeving -Een Europa-verantwoordelijke zorgt voor permanente screening en procesmanagement

6 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Tools bij fase 1 Kennismakingstraject: Kenniscentrum Sociaal Europa biedt maatwerkbedrijven een kennismakingstraject met (individueel) overleg. Vragenlijst ‘Onderzoek Interne voorwaarden’: check list of de voorwaarden in voldoende mate zijn ingevuld Resultaat check list: -Voldoende gescoord: stap naar Europese samenwerking kan gezet worden. Organiseer de verdere stappen in fase 2. -Onvoldoende gescoord: Begin NIET aan een Europees avontuur indien de keuze niet helder en met overtuiging gemaakt kan worden. Start eventueel een verbetertraject

7 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Fase 2: van ‘chaos’ naar ‘uitkristaliseren’ Doel van deze fase = van veelheid van info en opportuniteiten komen tot ‘potentieel project’. Dus: de nodige elementen bij elkaar krijgen om aan een projectaanvraag te beginnen. -Waarin is je organisatie geïnteresseerd? Eerste brainstorming en intern proces -Nood aan systematiek in het screenen van informatie en detecteren van opportuniteiten (Europa-verantwoordelijke!) Screening van info, netwerkmomenten, contacten met ‘EU- experten’ en internationale netwerken Deze screening leidt tot een potentieel project: projectidee, subsidieoproep, kern-partners

8 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Tools in Fase 2 Blijf op de hoogte van de actualiteit (calls, partnersearches, events) via -eigen selectie info-bronnen (niet aangeraden) -subsidiewijzer vleva (www.vleva.eu/subsidiewijzer)www.vleva.eu/subsidiewijzer -EU-service Kenniscentrum Sociaal Europa (http://www.kcse.eu/welke-subsidieprogrammas-voor-de-sociale- economie)http://www.kcse.eu/welke-subsidieprogrammas-voor-de-sociale- economie Wees selectief met infosessies, netwerkevents, project development workshops (“brokerage events”) Houd contact met externe ‘ondersteuners’ (provincie, vleva, Kenniscentrum Sociaal Europa)

9 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Fase 2: Kiezen voor een afwachtende en / of proactieve aanpak -Wachten op partnersearchoproepen van andere organisaties? -Actief deelnemen aan infosessies, netwerkevents, project development workshops (= “brokerage events”)? -Actief deelnemen aan Europese netwerken en contacten? -Zelf een projectidee uitsturen

10 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: van Fase 2 naar Fase 3 Door permanente screening, detectie en creatie van opportuniteiten -heb je een projectidee van een buitenlandse partner gevonden -heb je een subsidie call (of minstens programma) gespot voor jouw projectidee en een aantal organisaties uit je Europees netwerk zijn bereid om mee te stappen -en het is duidelijk wie de promotor zal zijn en wie de pen vasthoudt om het dossier uit te schrijven Dan kan je starten met fase 3: de projectindiening

11 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Fase 3: projectindiening Doel van deze fase: concept omzetten in een projectaanvraag -Analyse, werkpakketten, leiderschap, deliverables of intellectual output, dissemination activities of multiplicator events, time line, budget, … -Definitieve beslissing over het partnerschap -Contact met subsidieagentschap indien mogelijk -Indiening moet tijdig, volledig en coherent zijn en minstens beantwoorden aan de formele voorwaarden Zet een realistische timing uit. Als je timing niet haalbaar blijkt: schakel een versnelling hoger of… aarzel niet om te temporiseren! Bevraag of er een gelijkaardige call te verwachten is. In een ander programma of in hetzelfde programma maar volgend jaar!

12 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Fase 4 en 5: Projectuitvoering en -afronding Indien je project werd goedgekeurd: Proficiat voor het gelopen traject! Het ‘echte’ werk kan nu beginnen!

13 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Wie helpt? -Europa dienst van de provincies -Vlaams-Europees verbindingsagentschap www.vleva.eu/subsidiewijzer www.vleva.eu/subsidiewijzer -Kenniscentrum Sociaal Europa ‘Steunpunt Europa’ van de socialprofitsector (www.kcse.eu)www.kcse.eu

14 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Tools voor de sociale economie E-learning “Europese subsidies voor de sociale economie: wegwijs in projectontwikkeling” op http://www.socialeeconomie.be/kcsehttp://www.socialeeconomie.be/kcse Website www.kcse.eu:www.kcse.eu -Overzicht van relevante EU fondsen voor de sociale economie -Actualiteitsinformatie: calls, events, partner search, werkprogramma’s, contactadressen -‘EuropaService’: mail alert on time Coaching bij projectontwikkeling -Kennismakingstraject -Begeleiding projectontwikkeling (analyse projectidee, detectie subsidieprogramma’s, uitwerken partnerschap, …) -Partnersearch en EU-netwerking (online template partnersearch)

15 Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Kenniscentrum Sociaal Europa Kolonel Bourgstraat 122 bus 4 - 1140 Brussel www.kcse.eu Jos Sterckx, directeur m +32 (0) 477 44 97 14 - t +32 (0) 2 205 00 47 jos.sterckx@kcse.eu An Rommel, adviseur Europese projecten m +32 (0) 477 98 54 64 - t +32 (0) 2 205 00 46 an.rommel@kcse.eu

16 Project in samenwerking met in|C, de ondersteuningsstructuur voor de sociale economie en gefinancierd door de Vlaamse overheid


Download ppt "Pitch sessie Kenniscentrum Sociaal Europa: Europese subsidies voor sociale ondernemingen Korte intro over Europese subsidies Moet mijn organisatie wel."

Verwante presentaties


Ads door Google