De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zoektocht naar subsidies, een strikte noodzaak of niet? Brussel, 27-05-2010 1 De meerwaarde van een gericht zoeken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zoektocht naar subsidies, een strikte noodzaak of niet? Brussel, 27-05-2010 1 De meerwaarde van een gericht zoeken."— Transcript van de presentatie:

1 De zoektocht naar subsidies, een strikte noodzaak of niet? Brussel, 27-05-2010 1 De meerwaarde van een gericht zoeken

2 Agenda A. Inleiding Streekoverleg B. Subsidiologie als dienstverlening C. Informatieverstrekking D. Ondersteuning E. Subsidiologie 2009 F. Meerwaarde voor lokale besturen 2

3 A. Inleiding Streekoverleg Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (Resoc/Serr) brengt in een open overlegstructuur verschillende bestuursniveaus, sociale partners en derden samen en tracht een bijdrage te leveren aan breed overleg en samenwerking binnen de streek. Vanuit een gebiedsgerichte, voornamelijk sociale en economische aanpak wil het een onafhankelijk draagvlak vormen voor streekgebonden overleg, studie, advies en strategische projectontwikkeling en -opvolging. Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (Resoc/Serr) wil een consensus bereiken rond de streekvisie en regionale dossiers met het oog op groeiende welvaart en welzijn voor Zuid-Oost-Vlaanderen. 3

4 B. Subsidiologie als dienstverlening Subsidioloog ter ondersteuning van de lokale besturen: waarom? Organisatie en financiering van de dienstverlening Twee kerntaken: –Informatieverstrekking –Effectieve ondersteuning 4

5 C. Informatieverstrekking Informatieverstrekking vanuit RESOC ZOV Filteren van overload aan informatie Wirwar aan programma’s en deelprogramma’s –Europese subsidieprogramma’s Structurele fondsen (ESF, EFRO, PDPO, etc.) DG subsidies –Federale subsidieprogramma’s (POD DO) –Vlaamse subsidieprogramma’s (Vl renovatie) –Provinciale subsidieprogramma’s (kunst&erfgoed) –Andere (KBS, CERA, etc.) Hyperdynamisch landschap –Structurele programma’s –Eénmalige oproepen (bv bedrijventerreinmanagement, jeugdinfrastructuur, etc.) 5

6 C. Informatieverstrekking Informatieverstrekking vanuit RESOC ZOV Systematische informatieverstrekking –Algemeen Sensibiliseren en informeren mbt bestaande subsidieprogramma’s Subsidiecalls filteren en doorsturen –Het belang van een goede timing Scherpe timing projectindiening ondervangen Goede voorbereiding Gerichte informatieverstrekking –Juiste informatie op tijd bij de juiste persoon Dynamische subsidiekalender Proactieve dossieropbouw 6

7 C. Informatieverstrekking Vraag tot onderzoek subsidiemogelijkheden vanuit lokale besturen –Maatgericht advies –Subsidiescan Per project (idee) Algemeen (beleidsnota, begroting, etc.) –Hoe concreter de vraag, hoe concreter het advies 7

8 C. Informatieverstrekking Uit te werken ideeën: –Subsidiewijzer (ism vvsg) –Subsidie-databank –Andere.. 8

9 D. Ondersteuning Effectieve ondersteuning/ begeleiding op vraag van lokale besturen –Verschillende begeleidingsintensiteit mogelijk: Klankbord Conceptontwikkeling Dossier schrijven Regionale Projectontwikkeling –Intergemeentelijke samenwerking –Projecten van lokaal en regionaal belang 9

10 D. Ondersteuning Een evenwichtsoefening Een procedure in 3 stappen 1.Startvergadering Klankbord projectidee Toelichting subsidiekanalen Doorverwijzen 2.Formattering Inpassen Lobbyen 3.Laatste lezing 10

11 D. Ondersteuning Selectiecriteria 1.Timing 2.Evenwichtige spreiding 3.Programmaondersteuning 4.Link naar streekpact 5.Kwaliteit van het project Uit te werken ideeën –Een draaiboek –Workshop subsidies 11

12 E. Subsidiologie 2009 1. Geadviseerde projecten 2. Ondersteunde projecten 12

13 1.Overzicht geadviseerde projecten in 2009 Variërende intensiteit van de dienstverlening –Algemene info, subsidiescans tem maatgerichte consultancy en opzoekingswerk 7 subsidiescans 38 projecten/ projectideeën 14/21 gemeenten 24 arr. Aalst 14 arr. Oudenaarde 13

14 14

15 2.Overzicht ondersteunde projecten 2009 Tussen 30/07/2008 en 31/12/2009 werden 13 projecten ondersteund Verschillende begeleidingsintensiteit (klankbord projectconcept tem uitschrijven project) 9 goedgekeurd, 4 afgekeurd Totaalbedrag: 5.850.000 euro –TIO³ Ronse: 5,1 miljoen, hefboomproject EFRO –Tour d’amoer Zwalm: 5.000 euro, KBS Zonder TIO³, 750.000 euro 15

16 16 2.Overzicht ondersteunde projecten 2009

17 F. Meerwaarde voor lokale besturen Denken op begrotingsniveau –volledig begroot: Subsidie = begrotingsreserve –deels begroot: Subsidie = co-financing –niet begroot: Subsidie = voorbereiding naar opportuniteit Onmiddellijke betrekking van de financiële dienst Succes: eerst visie dan euro 17

18 Rolf Schollaert (Stafmedewerker – Subsidioloog) Wouter Danckaert (Regiocoördinator) Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (Serr - Resoc) Keizersplein 42 - 9300 AALST (Streekhuis) T. +32 53/60.77.00 - F. +32 53/60.77.01 E-mail: info@streekoverlegzov.be www.streekoverlegzov.be 18 Meer info?


Download ppt "De zoektocht naar subsidies, een strikte noodzaak of niet? Brussel, 27-05-2010 1 De meerwaarde van een gericht zoeken."

Verwante presentaties


Ads door Google