De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nick De Pauw 1BaO A3. Polarisatie: gewenste en ongewenste vormen Wat is radicalisme? Wat is radicalisering? Wat is extremisme? Terrorisme 1.Een poging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nick De Pauw 1BaO A3. Polarisatie: gewenste en ongewenste vormen Wat is radicalisme? Wat is radicalisering? Wat is extremisme? Terrorisme 1.Een poging."— Transcript van de presentatie:

1 Nick De Pauw 1BaO A3

2 Polarisatie: gewenste en ongewenste vormen Wat is radicalisme? Wat is radicalisering? Wat is extremisme? Terrorisme 1.Een poging tot afbakening: polarisatie, radicalisering en extremisme

3 Gewenste polarisatie Beproefde strategie om de politieke en maatschappelijke agenda te beïnvloeden Ongewenste polarisatie De verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename van de segregatie langs etnische en religieuze lijnen Lagen van ongewenste polarisatie Een negatieve houding Negatieve emoties t.o.v. andere bevolkingsgroepen Gedrag Drie niveau processen van verwijdering en confrontatie Nationaal Buurt Individueel Polarisatie: Gewenste en ongewenste vormen

4 Wat is radicalisme? Neiging tot ingrijpende hervormingen Gevaar voor de democratische rechtsorde Wat is radicalisering? Proces van toenemende fascinatie en compromisloze levenswijze bij een persoon Wat is extremisme? Wanneer in de radicalisering de democratische waarden worden afgewezen en eigen ideologie beschouwd wordt als universeel. Terrorisme Uit ideologische motieven dreigen met of plegen van geweld met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen.

5 Wie wordt extremist? Oorzaken De zoektocht naar status en geborgenheid De rol van gezin, migratiegeschiedenis en sociale netwerken bij Marokkaanse jongeren Het aanbod Fases van radicalisering Radicalisering signaleren Deradicaliseren Processen van radicalisering (achtergronden)

6 Wie wordt extremist? Bekeerde autochtone jongeren Vooral Marokkaanse jongeren Oorzaken Verschillende factoren Het gevoel achtergesteld of gemarginaliseerd te worden. Teleurgesteld zijn over het leven, over de woonsituatie, het werk en de financiële positie waarin ze verkeren. Kloof met de wereld(en) van volwassenen Slechte familiale bindingen en een gering democratisch gehalte van het milieu waarin een jongere opgroeit. Geen aansluitingen kunnen vinden bij maatschappelijke instituties. Gevoelens van ervaren onrechtvaardigheid … Onvoldoende weerbaar tegen radicale invloeden. Factoren die voortkomen uit migratie van ouders. Vijf ideologische kenmerken Ze voelen zich bedreigd. Ze verwerpen de bestaande wereldorde. Ze hebben een utopisch beeld van een goede wereld. Ze horen tot de groep die de utopie kan verwerkelijken. Ze kunnen (zuiverend) geweld gebruiken om de doeleinden te bereiken.

7 De zoektocht naar status en geborgenheid Islamitische radicalisering Rechtse radicalisering De rol van gezin, migratiegeschiedenis en sociale netwerken bij Marokkaanse jongeren Discriminatie Positieve identificatie met islam Het aanbod

8 Fase 1: Vertrouwensbreuk Beleid van de overheid wordt zeer gewantrouwd Fase 2: Legitimiteitsconflict Ontwikkelt een alternatieve manier van besturen Ontwikkelt een ander ideologisch en cultuur systeem Fase 3: Legitimiteitscrisis Mensen en groepen die gelieerd zijn aan de overheid worden bekritiseerd en gedemoniseerd Ziet zich zelf als ‘bevrijder’ Fases van radicalisering

9 Verschil tussen het signaleren van moslim extremisme en andere vormen van extremisme Rapport Radar Advies Afstand nemen van vertrouwde mensen en zaken Devotie Vijandbeeld Vervaging van de scheiding tussen privé en publiek Uiterlijke kenmerken Onderlinge solidariteit Woordgebruik dat kan duiden op islamitische radicalisering Tawheed al-hakimiyyah Takfir Tawhud Walaa wal baraa Onderscheiden van echte en valse hadiths De gewelddadige jihad Zin en onzin van indicatoren Radicalisering signaleren

10 The Winschoten Approach Deradicaliseren


Download ppt "Nick De Pauw 1BaO A3. Polarisatie: gewenste en ongewenste vormen Wat is radicalisme? Wat is radicalisering? Wat is extremisme? Terrorisme 1.Een poging."

Verwante presentaties


Ads door Google