De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerstviering Bethelschool 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerstviering Bethelschool 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Kerstviering Bethelschool 2013
Jij draagt het licht! Kerstviering Bethelschool 2013

2 Jij draagt het licht In een donk’re wereld dragen wij het licht,
hoop voor hen die sterven. Wie wil er gaan? Wie zegt hen aan dat Jezus Heer is, Redder van de wereld.

3 Jij draagt het licht, jij draagt het licht,
Breng het aan de kinderen, kostbaar voor Gods aangezicht. Breng de blijde boodschap, doorbreek de duisternis.
 Ga in Jezus’ naam,
 jij draagt het licht.

4 Zie je hoe de zonde mensen heeft
verblind? Als miljoenen sterven, Wie wil er gaan? Wie zegt hen aan dat Jezus’ liefde vol is van ontferming.

5 Jij draagt het licht, jij draagt het licht,
Breng het aan de kinderen, kostbaar voor Gods aangezicht. Breng de blijde boodschap, doorbreek de duisternis.
 Ga in Jezus’ naam,
 jij draagt het licht.

6 Ga, en trek de wereld in.

7 Want jij draagt het licht, jij draagt het licht,
Breng het aan de kinderen, kostbaar voor Gods aangezicht. Jij draagt het licht, jij draagt het licht, Breng de blijde boodschap, doorbreek de duisternis.
 Ga in Jezus’ naam,
 jij draagt het licht.

8 Samenzang psalm 43:3 Zend, Heer’, Uw licht en waarheid neder
en breng mij, door dien glans geleid, tot Uw gewijde tente weder, dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van Uw heiligheid waar mij Uw gunst verbeidt.

9 Opening door meester Damsteeg
Johannes 1: 6-9 6. Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. 7. Hij kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8. Hij was het Licht niet, maar was gezonden om van het Licht te getuigen. 9. Dit was het waarachtige Licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht

10 Gedicht groep 5 Het kerstfeest is gekomen. Het licht schijnt overal.
’t vertelt ons van het kindje, geboren in een stal Wij mogen allen horen het nieuws aan ons gebracht, van Hem die werd geboren in onze donkere nacht.

11 Nu zal het licht gaan stralen,
een nieuwe dag breekt aan. God heeft ons hoop gegeven. Zo kunnen wij bestaan. 

12 Groep 5, Kind van het licht
Hoe lang heeft de mensheid gebeden, versmachtend van honger en dorst. Gesmeekt dat het leed was geleden, gehoopt dat de strijd was gestreden, gewacht op de Vredevorst. Het woord heeft een lichaam gekregen, het ligt nog in doeken gehuld. Heeft God in zijn liefde gezwegen,  toch bleef Hij de mens toegenegen, en heeft zijn belofte vervuld

13 Kind van het licht, voor Gods aangezicht, in donkere dagen geboren. en Gods aangezicht, schijnt helderder dan ooit tevoren.

14 Gods plan bleef in sluiers verborgen,
maar nu breekt het ogenblik aan. Hij heeft op die stralende morgen, het Kind dat voor redding zou zorgen, voor ons uit de doeken gedaan.

15 Hij werd weer in doeken gewonden
toen Hij aan het kruis was gegaan. Maar 't licht heeft het duister ontbonden, er werden slechts doeken gevonden. Hij was uit de dood opgestaan.

16 Kind van het licht, voor Gods aangezicht, in donkere dagen geboren. en Gods aangezicht, schijnt helderder dan ooit tevoren.

17 Samenzang Licht in de nacht
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, dit is de nacht dat Zijn leven begon. ‘n Sluier van angst en pijn lag op de volken, totdat Hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen: stralend breekt die held’re morgen aan.

18 Prijs nu Zijn naam, Samen met de eng’len O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. o, nacht dat Jezus kwam

19 Wat Hij ons leert is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees. En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden, vrij van het juk van verdrukking en vrees. Uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

20 Prijs nu Zijn Naam, de Naam van alle namen, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

21 Tekst van groep 6 2 Samuel 22 : 29
Want U doet mijn lamp schijnen, Heere De Heere doet mijn duisternis opklaren. Psalm 119 : 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

22 1 Thessalonicenzen 5 : 5 – 6 5. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag, Wij zijn niet van de nacht, maar ook niet van de duisternis. 6Laten wij dan niet, evenals anderen slapen, maar laten wij nuchter en waakzaam zijn.

23 Groep 6: Jezus, Zoon van God
Een kind is geboren, een Zoon is gegeven. Hij is het licht in de duisternis. Hij zorgt voor vrede die altijd zal blijven. Hij laat ons zien dat God met ons is.

24 Jezus, Zoon van God ik kniel eerbiedig voor U neer. ik aanbid U, U mijn Heer.

25 Een kind is geboren, een Zoon is gegeven. Hij is de koning die God aan ons geeft. Redder van mensen, bevrijder van zonden. Teken van liefde die God voor ons heeft.

26 Jezus, Zoon van God ik kniel eerbiedig voor U neer. ik aanbid U, U mijn Heer.

27 Samenzang, Jubel het uit
Jubel het uit. De Heer is hier; ontvang het koningskind! Als redder van de aarde geeft Hij het leven waarde. Dus hemel en aarde, zingt! Dus hemel, dus hemel en aarde zingt

28 Jubel het uit. De Heer regeert;
Wees blij, verhef je stem! Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor Hem buigt een vreugdelied voor Hem een vreugde-, een vreugdelied voor Hem.

29 Zijn koningschap zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht! Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren; de liefde die Hij bracht; de liefde, de liefde die Hij bracht.

30 Groep 1 t/m 4: Kom laat je lichtje helder branden
Laat het stralen om je heen. Laat het zien dat er nog hoop is. Hoop voor jou en iedereen. Wees een lichtje voor de mensen overal waar zorg is en pijn. Zing er is hoop, zing voor Jezus. Laat zo je lichtje helder zijn!

31 Groep 1 t/m 4 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’, Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn’.

32 Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn; Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn’.

33 Jezus zegt ons ook, dat ‘t zo donker is,
Overal op aarde zond’ en droefenis. Laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.

34 Samenzang: Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis; nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, bij U wil zijn elk moment

35 Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij

36 Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af.

37 Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij

38 En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

39 Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij

40 Vertelling, Het kerstpakket

41 Samenzang: laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet, Zodat de mensen zeggen: God is goed! 2x God is liefde, God is.. God is goed Zodat de mensen zeggen: God is goed! 2x

42 Tekst groep 7 Efeze 5: 8 en 9 8. Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. 9. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

43 Ik draag het licht Ik ben kostbaar voor Gods Aangezicht Jezus is het Licht voor mij Hij is altijd heel dichtbij Hij helpt ons altijd En Hij heeft ons bevrijd We moeten aardig zijn voor alle mensen En dat is wat God en Jezus wensen

44 Groep 7/8 Wij zijn het licht
Breng daar samen waar mensen verdeeld, elkaar bestrijden en de liefde verkilt. Blijf in de liefde die anderen vindt; die niet verdeelt, maar juist samenbindt

45 Wij zijn het licht in een wereld die de
duisternis verkiest (wij zijn het licht). Wij zijn het zout van de aarde dat haar kracht niet verliest (wij zijn het zout). Wij zijn een lamp op een voet, die helder licht verspreidt. Wij zijn een stad op een berg, die niet verborgen blijft. Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest.

46 Geef je liefde, waar leugens en haat
de mens doet lijden; tot gevangenen maakt. Spreek de waarheid die levens bevrijdt. Leef als Gods kind, in gerechtigheid.

47 Wij zijn het licht in een wereld die de
duisternis verkiest (wij zijn het licht). Wij zijn het zout van de aarde dat haar kracht niet verliest (wij zijn het zout). Wij zijn een lamp op een voet, die helder licht verspreidt. Wij zijn een stad op een berg, die niet verborgen blijft. Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest.

48 Ga in vrede, houd vast aan de hoop.
Blijf in Zijn liefde en bewaar het geloof. Wees als de minste tot dienen bereid. Leef als een kind van het Koninkrijk.

49 Wij zijn het licht in een wereld die de
duisternis verkiest (wij zijn het licht). Wij zijn het zout van de aarde dat haar kracht niet verliest (wij zijn het zout). Wij zijn een lamp op een voet, die helder licht verspreidt. Wij zijn een stad op een berg, die niet verborgen blijft. Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest.

50 Tekst groep 8 Lukas 11: 33 Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien. 34 Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. 35 Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is.

51 Gedicht groep 8 Wij zijn het Licht
Dit gedicht gaat over Jezus, het Licht. Dit licht is het geloof, En Hij zei: Ik beloof, Ik zal jullie sterken, In al jullie werken. Als jullie over Mij praten, Zal ik jullie nooit verlaten!

52 Zonder licht? Licht, we kunnen niet zonder. Al was er geen Licht, was er een wereld in de duisternis. Maar omdat God naar de wereld is gekomen, Kan hij jouw lichtje aansteken. Laat ook dat lichtje in jouw hart komen. Want zonder dat lichtje blijft er altijd duisternis, In jou en in de wereld. Opdat het altijd branden mag in vuur en vlam voor God.

53 Wij dragen het licht Jij draagt het licht, En je doet het niet alleen. Want kijk eens even om je heen. Ja, je ziet het, WIJ dragen het licht. Dus kom op en neem de uitdaging aan! Geloof in God en prijs Zijn Naam!

54 Samenzang: Komt verwondert U hier mensen
ziet, hoe dat u God bemint ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht, ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

55 Sluiting door Rianne van den Bosch

56 Samenzang: Ere zij God Ere zij God In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge

57 In de mensen, in de mensen
een welbehagen In de mensen een welbehagen, Ere zij God, Ere zij God In de hoge, in de hoge, in de hoge Vrede op aarde In de mensen een welbehagen. Amen, amen.


Download ppt "Kerstviering Bethelschool 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google