De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERSCHUIVING VAN LASTEN OP ARBEID NAAR KAPITAAL? PROF. DR. PETER KAVELAARS / ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS TILBURG UNIVERSITY, 11 SEPTEMBER 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERSCHUIVING VAN LASTEN OP ARBEID NAAR KAPITAAL? PROF. DR. PETER KAVELAARS / ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS TILBURG UNIVERSITY, 11 SEPTEMBER 2015."— Transcript van de presentatie:

1 VERSCHUIVING VAN LASTEN OP ARBEID NAAR KAPITAAL? PROF. DR. PETER KAVELAARS / ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS TILBURG UNIVERSITY, 11 SEPTEMBER 2015

2 TOTALE BELASTINGDRUK - 21 LANDEN GESTEGEN - 13 LANDEN GEDAALD DRUK INKOMSTENBELASTING - 25 LANDEN GESTEGEN - 9 LANDEN GEDAALD BELASTINGDRUK OP ARBEID (BELASTING+PREMIES) IN OESO - 2007-2010: -/- 1% (VAN 36,1% TOT 35,1%) - 2011: + 0,5% - 2012: + 0,1% - 2013: + 0,2% (35,9%) OESO: BELASTINGDRUK OP ARBEID 2011-2014

3 OORZAAK VERANDERINGEN: MET NAME TARIEVEN INKOMSTENBELASTING GROOTSTE STIJGER: PORTUGAL: + 3,5-PROCENTPUNT GROOTSTE DALERS: NEDERLAND: - 1,8%-PROCENTPUNT, GRIEKENLAND: - 1,4% EN FRANKRIJK: - 1,6-PROCENTPUNT VERSCHIL TUSSEN NETTO-INKOMEN EN BRUTO LOONKOSTEN (2013) - BELGIË: 55,8% (HOOGSTE) - CHILI: 7,0% (LAAGSTE) - NEDERLAND: 36,9% - DALING NEDERLAND 2012-2013: 1,78% BELASTINGDRUK NEDERLAND: - ALGEMEEN: 31,2% (HOOGSTE BELGIË: 42,6%; LAAGSTE: CHILI: 7%) - INKOMSTENBELASTING: 15,7% (HOOGSTE: DENEMARKEN: 35,8%; LAAGSTE: CHILI: 0%) - PREMIES: 15,5% (LAAGSTE: NIEUW-ZEELAND: 0%; HOOGSTE: SLOVENIË: 22,1%) OESO: DRUK(VERANDERINGEN)

4 ARBEID (142,6) - LOONBELASTING51,5 - PREMIES VOLKSVERZEKERINGEN37,2 - PREMIES WERKNEMERSVERZEKERINGEN53,9 KAPITAAL (31,1) - VENNOOTSCHAPSBELASTING14,4 - DIVIDENDBELASTING 2,6 - INKOMSTENBELASTING (BOX 2/3) 5,2 (1,5/3,7) - SCHENK- EN ERFBELASTING 1,6 - OVERDRACHTSBELASTING 1,4 - KANSSPELBELASTING 0,5 - BANKENBELASTING 0,5 - VERHUURDERHEFFING 1,3 - ONROERENDE ZAAKBELASTING 3,6 VRIJGESTELD KAPITAAL (23,3) - EIGEN WONING (9,4) - KEW/SEW/BEW (0,9) - PENSIOENVERMOGEN(13,0) BELASTINGEN IN NEDERLAND (2015)

5 MOET KAPITAAL WORDEN BELAST? HOE MOET/KAN KAPITAAL WORDEN BELAST? BELASTINGHEFFING TER ZAKE VAN KAPITAAL

6 ECONOMISCH ZEER VERSTOREND VERMOGEN IS CONTANTE WAARDE VAN INKOMSTEN UIT VERMOGEN VERMOGEN IS/WORDT AL BELAST VIA VERMOGENSINKOMSTEN VERMOGEN IS GEMAKKELIJK VERPLAATSBAAR KLEINE OPEN ECONOMIE: BELASTING WORDT ONTGAAN MOEIZAME CONTROLE MOEILIJK WAARDEERBAAR KAPITAAL MOET NIET WORDEN BELAST

7 RECHTVAARDIG - HOE MEER VERDIENTALENT, HOE HOGER DE BESPARINGEN - HOE MEER VERDIENTALENT, HOE MEER MEN ERFT/GESCHONKEN KRIJGT - HOE MEER VERDIENTALENT, HOE HOGER HET RENDEMENT - MENSEN MET MEER GELUK HEBBEN GROTER KAPITAAL HERVERDELING VERMINDERT DRUK OP ARBEID: BEPERKING/VOORKOMING ARBITRAGE TUSSEN KAPITAAL- EN ARBEIDSINKOMEN EFFICIENCY: DEADWEIGHT LOSS OP KAPITAALINKOMEN > DEADWEIGHT LOSS OP ARBEIDSINKOMEN - VERMINDEREN VERSTORING ARBEIDSMARKT - VERMINDEREN VERSTORING KAPITAALMARKT KAPITAAL MOET WORDEN BELAST (1)

8 ER WORDT ANDERS TE VEEL GESPAARD - PENSIOEN - ONZEKERHEID/RISICO’S ER WORDT TE VEEL IN KAPITAAL GEÏNVESTEERD IPV ARBEID RENTS (OVERWINSTEN) MOETEN WORDEN BELAST: GEEN VERGOEDING VOOR ECONOMISCHE ACTIVITEIT KAPITAAL MOET WORDEN BELAST (2)

9 VERMOGENSBEZIT VERMOGENSOPBRENGST VERMOGENSAANWAS VERMOGENSWINST VERMOGENSVERWERVING INTERNATIONAAL: WAAR MOET VERMOGEN WORDEN BELAST? HOE KAN/MOET KAPITAAL WORDEN BELAST?

10 MIRRLEES: BASISRENDEMENT (4%) VRIJSTELLEN DUAL INCOME TAX: SCANDINAVIË - VARIANT: BRONHEFFINGEN OP VERMOGENSINKOMSTEN ALTERNATIEVEN

11 MOET KAPITAAL WORDEN BELAST?JA KAN BELASTEN VAN KAPITAAL LEIDEN TOT SUBSTANTIËLE LASTENDALING OP ARBEID?NEE GRONDSLAG VERMOGEN - ONDERNEMINGSVERMOGEN IB-ONDERNEMERS€ 40 - ONDERNEMINGSVERMOGEN AB-ONDERNEMERS€ 142 - EIGEN WONING€ 1 150 - HYPOTHEEKSCHULD€ 675 - BOX 3 (VOOR VRIJSTELLING VAN € 70)€ 375 - KEW/SEW/BEW€ 250 - PENSIOENVERMOGEN€ 1 100 - LIJFRENTEREGELINGEN ? VERSCHUIVING LASTENDRUK VAN ARBEID NAAR KAPITAAL

12 OMVANG LASTENVERLAGING OP ARBEID€ 20 000 MLN. VERHOGING IB MET 1%-PUNT - BOX 2€ 22 MLN. (909) (934%) - BOX 3€ 123 MLN. (162) (192%) VERHOGING VPB MET 1%-PUNT€ 405 MLN. (49) (74%) VERHOGING BTW MET 1%-PUNT - LAAG TARIEF€ 700 MLN. (28,5) (34,5%) - HOOG TARIEF € 2 000 MLN. (10) (31%) EFFECT TARIEFAANPASSING

13 DE BELASTINGDRUK OP ARBEID MOET SUBSTANTIEEL OMLAAG VERMOGEN IS GEEN GESCHIKTE GRONDSLAG ALS FINANCIERINGSGRONDSLAG VOOR EEN LASTENVERLAGING OP ARBEID REËLE VERMOGENSOPBRENGSTEN MOETEN (EN KUNNEN) WORDEN BELAST STELLINGEN/CONCLUSIES

14 DISCUSSIE


Download ppt "VERSCHUIVING VAN LASTEN OP ARBEID NAAR KAPITAAL? PROF. DR. PETER KAVELAARS / ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS TILBURG UNIVERSITY, 11 SEPTEMBER 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google