De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie Regionale kenniskringen (IT-)kennis delen tussen lokale besturen in Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie Regionale kenniskringen (IT-)kennis delen tussen lokale besturen in Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie Regionale kenniskringen (IT-)kennis delen tussen lokale besturen in Vlaanderen

2 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie Inhoud 1.Regionale kenniskringen in Vlaanderen? 2.Meerwaarde voor lokale besturen? 3.Werking 4.Vragen? Contacteer ons!

3 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 1. Regionale kenniskringen in Vlaanderen? Update kaart moet hier komen

4 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 1. Regionale kenniskringen in Vlaanderen? Ontstaan vanuit Kennisplatform Lokale Overheden (KPLO): 1 centraal platform voor verzameling en uitwisseling van IT-kennis  Vertrekt vanuit IT-kennis, maar ook aandacht voor de doorwerking van IT op interne organisatie Regionale werking: kennisdeling met de ‘buren’ op regelmatige basis

5 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie Kent u de IT-verantwoordelijken in naburige lokale besturen? Weet u welke oplossingen uw collega IT’ers naar voren schuiven voor gemeenschappelijke problemen /uitdagingen? Welke projecten staan er op de agenda bij de buren? Weet u bij wie u terecht kunt voor tips omtrent IT- vraagstukken? Welke zijn de ervaringen met bepaalde IT-applicaties in naburige besturen? Welke mogelijkheden tot samenwerking zijn er op vlak van IT?

6 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 2. Meerwaarde voor lokale besturen?

7 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 2. Meerwaarde voor lokale besturen? Actieve kennisdeling tussen besturen  op de hoogte zijn van elkaars projecten  leren van elkaars ervaringen uit eerdere projecten  opvolging agenda op vlak van IT  IT’ers uit naburige besturen contacteren  ‘good practices’ delen  documenten delen  Sterk kennisnetwerk

8 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 2. Meerwaarde voor lokale besturen? Kennisdeling voor elk wie bezig is met IT vanuit gemeente / OCMW voor wie IT wil inzetten om een efficiëntere dienstverlening te bereiken

9 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 2. Meerwaarde voor lokale besturen? Link met diverse lopende projecten vanuit V-ICT-OR

10 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 2. Meerwaarde voor lokale besturen? Expertenpool (VO, UGent, bedrijven,..) Webtool vlavirgem.be Regionale kenniskringen + digitale coach

11 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 3. Werking Stand van zaken eind 2015 21 kenniskringen in Vlaanderen – variatie naar grootte – variatie op vlak van organisatie (agenda, planning,…) 1 coördinator per regionale kenniskring (= contactpersoon) – neemt de leiding op zich: uitnodigingen versturen (3-4 x / jaar) – opmaak agenda & verslag / aanstelling gastheer – verantwoordelijke voor werkruimten op V-ICT-OR website

12 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 3. Werking Uitnodiging regionale kenniskring X Aan: IT’ers, schepenen verantwoordelijk voor IT / vereenvoudiging, secretarissen,… Locatie & tijdstip: adres van gastheer / gastvrouw Agenda: 1.Verwelkoming met koffie / thee / fris 2.Introductie regio-coördinator / gastheer / gastvrouw 3.Optioneel: kennismaking 4.Agendapunt X 5.Agendapunt Y 6.Agendapunt Z 7.Varia / vastleggen volgend overleg (+ locatie) Broodjeslunch Uitnodiging regionale kenniskring X Aan: IT’ers, schepenen verantwoordelijk voor IT / vereenvoudiging, secretarissen,… Locatie & tijdstip: adres van gastheer / gastvrouw Agenda: 1.Verwelkoming met koffie / thee / fris 2.Introductie regio-coördinator / gastheer / gastvrouw 3.Optioneel: kennismaking 4.Agendapunt X 5.Agendapunt Y 6.Agendapunt Z 7.Varia / vastleggen volgend overleg (+ locatie) Broodjeslunch

13 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 3. Werking Achter de schermen

14 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 3. Werking

15 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 3. Werking

16 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 3. Werking Werkruimte X Berichten: aankondigingen nieuwe vergaderingen bv. Bestanden: presentaties, interessante bijdragen, ‘good practices’,… Documenten: verslagen van vergaderingen Evenementen: planning overleg Links Vragen

17 V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie 4. Vragen? Contacteer ons! Jolien Dewaele – 0472/602.902 jolien.dewaele@v-ict-or.be Johan van der Waal - +31 63/ 19.60.916 johan.vanderwaal@v-ict-or.be Eddy Van der Stock: 0477/322.616 eddy.vanderstock@v-ict-or.be


Download ppt "V-ICT-OR| Vlaamse ICT Organisatie Regionale kenniskringen (IT-)kennis delen tussen lokale besturen in Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google