De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan Voor de zegen zingen we Ps. 40: 1 Na de zegen zingen we Ps. 40: 7 Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan Voor de zegen zingen we Ps. 40: 1 Na de zegen zingen we Ps. 40: 7 Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan Voor de zegen zingen we Ps. 40: 1 Na de zegen zingen we Ps. 40: 7 Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5 Tekst: Zondag 52

2

3 CREA MET VROUWEN Wanneer: zaterdag 26 september Wanneer: zaterdag 26 september Tijd: vanaf 15.00-21.00 Tijd: vanaf 15.00-21.00 Waar: Hardenberg Waar: Hardenberg Wat: Verassing Wat: Verassing Kosten 10 euro p.p. incl. materiaal/drinken/etc. Kosten 10 euro p.p. incl. materiaal/drinken/etc. Tussendoor amerikaans tapasbuffet Tussendoor amerikaans tapasbuffet Opgeven uiterlijk morgen bij Janette Zomer, Petra Muis of Marieke Jongsma Zie verdere info in de laatste lichtflits

4

5 Worship avond Zondag 13 september 19.30 uur Troubadour Neem iemand mee!

6 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan Voor de zegen zingen we Ps. 40: 1 Na de zegen zingen we Ps. 40: 7 Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5 Tekst: Zondag 52

7 Mededelingen  Mededelingen  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141

8 Zingen  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141  Zegen

9 Psalm 40

10

11

12 Moment van stilte  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141  Zegen

13 Votum en Zegengroet  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141  Zegen

14 Zingen  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141  Zegen

15 Psalm 40

16

17

18 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven: Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Collecte aan tafel: Diaconie

19 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Collecte aan tafel: Diaconie

20 Gedachtenis In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest. Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag.

21 Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus.

22 Gebed

23 Geloofsbelijdenis

24 Gezang 179a allen: mannen:

25 Gezang 179a vrouwen: mannen:

26 Gezang 179a vrouwen: mannen:

27 Gezang 179a vrouwen: allen:

28 Opwekking Dit brood en deze wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Laten we daarom onze harten richten op hem, die koning is in de hemel en gastheer aan deze tafel.

29 Viering Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

30 Viering De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

31 Dankzegging

32 Gezang 358

33

34 Gebed

35 Lezen  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141  Zegen

36 1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg.

37 Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid deHeer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

38 1 Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. 2 Bid ook dat wij worden behoed voor slechte en kwaadaardige mensen, want niet iedereen is betrouwbaar. 3 Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. 4 De Heer ge eft ons de overtuiging dat u doet wat wij u opdragen en dat zult blijven doen. 5 Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus

39 Tekst  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141  Zegen

40 Vraag 127: Wat is de zesde bede? Antwoord: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen: Wij zijn van onszelf zó zwak, dat wij zelfs geen ogenblik kunnen standhouden, en bovendien houden onze doodsvijanden - de duivel, de wereld en ons eigen vlees - niet op ons aan te vechten. Daarom bidden wij U: wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd niet het onderspit delven, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij uiteindelijk de volkomen overwinning behalen.

41 Vraag 128: Waarmee beëindigt u uw gebed? Antwoord: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen: Dit alles vragen wij van U, omdat U ons al het goede wilt en kunt geven, want U bent onze Koning en hebt alle dingen in uw macht. Wij bidden U dit, opdat daardoor niet aan ons maar aan uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht.

42 Vraag 129: Wat betekent het woord: Amen? Antwoord: Amen wil zeggen: Het is waar en zeker. Want God heeft mijn gebed veel stelliger verhoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem begeer.

43 Zingen  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141  Zegen

44 Gezang 177: 1,2 Vers 2 Drieënig God, genadig Vorst, U die ons ziet en luistert naar gebed en lied, kom ons verstand verlichten. Geef ons ook inzicht in uw Woord, een open oor, ……

45 Gezang 177: 1,2 …… een hart dat graag uw wetten hoort, om zich ernaar te richten. Verkondig Hem die overwon en satan kwam onttronen; schenk levend water uit uw bron dat helder toe komt stromen, laat blinkend als de zomerzon uw boodschap tot ons komen.

46 Preek

47 Zingen  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141  Zegen

48 Gebed  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141  Zegen

49  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Artikel 11  2 e Rente en aflossing  Gz. 141

50 Zingen  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141  Zegen

51 Gezang 141

52

53

54

55

56

57 Zegen  Ps.40: 1  Moment van stilte  Votum  Ps.40: 7  Avondmaal  Gebed  LezenMatteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen 3: 1-5  TekstZondag 52  Gz.177: 2  Preek  Ps. 138: 3, 4  Gebed  Collecte  Gz.141  Zegen

58

59 Tot volgende week zondag Om: 11.00 Om: 11.00 Met Prof. Dr. V. E. d’Assonville Met Prof. Dr. V. E. d’Assonville In de Petrakerk In de Petrakerk En om: 16.30 En om: 16.30 Met Ds. J. Kruidhof Met Ds. J. Kruidhof In het Morgenlicht In het Morgenlicht

60


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan Voor de zegen zingen we Ps. 40: 1 Na de zegen zingen we Ps. 40: 7 Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11 2 Tessalonicenzen."

Verwante presentaties


Ads door Google