De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grensoverschrijdende arbeid – Fiscale aspecten – – Internationale sociale zekerheid –

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grensoverschrijdende arbeid – Fiscale aspecten – – Internationale sociale zekerheid –"— Transcript van de presentatie:

1 Grensoverschrijdende arbeid – Fiscale aspecten – – Internationale sociale zekerheid –

2 2  19:30 – 19.35: Introductie;  19.35 – 20:30: Fiscale aspecten grensoverschrijdende arbeid;  20.30 – 20.45: Pauze;  20.45 – 21.45: Internationale sociale zekerheid;  21.45 : Afsluiting. Agenda

3 3 Kenmerken organisatie:  Internationaal belastingadvieskantoor;  Grensoverschrijdende activiteiten van bedrijven en werknemers;  Zelfstandig, onafhankelijk van accountants;  Lid van GGI, vertegenwoordigd in meer dan 100 landen;  Team van 45 adviseurs, 15 met meer dan 15 jaar ervaring. Introductie LIMES international

4 4  Inwonerschap  Belastingverdragen  30%-regeling Fiscale aspecten

5 5 Woonplaats (art. 4 AWR):  “[…] naar omstandigheden beoordeeld […]”  Feiten  Duurzame band van persoonlijke aard  Gezin  Duurzaam tehuis  Nationaliteit  Gewoonlijk verblijf (hoogte GWL-rekeningen) Fiscale aspecten/inwonerschap

6 6 Woonplaats/overige omstandigheden:  Bankrekeningen, verzekeringen, beleggingen en pensioen  Dokter, tandarts  Verenigingen, clubs, kerkgenootschappen  Telefoon, internet  Kenteken auto  Intentie  BRP-inschrijving Fiscale aspecten/inwonerschap

7 7 Volgorde:  Mag Nederland heffen op basis van nationale wet?  Wordt heffingsrecht van Nederland beperkt op basis van verdragen? Fiscale aspecten/belastingverdragen

8 8 Inkomsten uit arbeid:  Zelfstandige arbeid (art. 14)  Werknemer (art. 15)  Directeur (art. 16) Fiscale aspecten/belastingverdragen

9 9 Werknemer:  Inwoner woonstaat  Werkt in werkstaat  Belastingheffing toegewezen aan werkstaat  Verblijf in werkstaat meer dan 183 dagen  Beloning betaald door of namens werkgever in de werkstaat  Beloning ten laste van vaste inrichting in werkstaat Fiscale aspecten/belastingverdragen

10 10 Bijzonderheden artikel 15:  Kalenderjaar, 12 maanden of belastingjaar?  Welke dagen tellen (niet) mee?  Materiële werkgever?  Vaste inrichting Fiscale aspecten/belastingverdragen

11 11 Begrip werkgever (NL Jurisprudentie 2006):  Gezagsverhouding  Instructiebevoegd  Feiten en omstandigheden, niet formele werkgever  Werkzaamheden voor rekening van:  Voordelen, nadelen en risico’s  Geïndividualiseerde doorbelasting loonkosten Fiscale aspecten/belastingverdragen

12 12 60-dagen-resolutie:  Uitzending binnen concernverband (verbonden vennootschap, 10a Wet LB)  Minder dan 60 werkdagen (ziektedagen)  Per 12-maandsperiode  Geen materiële werkgever in Nederland / geen heffing in Nederland Fiscale aspecten/belastingverdragen

13 13 Begrip werkgever (OESO Commentaar 2010):  Integratietoets  Werkzaamheden in lijn van de uitlener of inlener  Verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden  Aanvullende factoren, bijv.:  Directe doorbelasting  Controle en verantwoordelijkheid werkplek  Ter beschikking stellen gereedschap en materiaal  Vakantie- en werkschema’s Fiscale aspecten/belastingverdragen

14 14 Voorwaarden:  Ingekomen werknemer > 150 km (>16/24)  Dienstbetrekking / inhoudingsplichtige  Gezamenlijk verzoek  Specifieke deskundigheid, € 36.889 / € 28.041 per jaar  Schaarste  Aanvraagtermijn 4 maanden  Termijn 3 maanden (verandering van werkgever) Fiscale aspecten / 30% regeling

15 15 Gevolgen:  Vergoeding van maximaal 30/70 van het fiscale loon > € 36.889  8 jaar, korting eerdere perioden van verblijf / tewerkstelling  Binnenlandse belastingplichtige box 1  Buitenlandse belastingplichtige voor box 2 / box 3 Fiscale aspecten / 30% regeling

16 16 Extra territoriale kosten bijv.:  Dubbele huisvesting  Taalcursus  Verlof (home leave)  Extra kosten voor levensonderhoud Fiscale aspecten / 30% regeling

17 17 Aandachtspunten:  Continue salaristoets  Ouderschaps- en zwangerschapsverlof  Split salary  Parttime  Verandering van werkgever  Kortingsregeling  Tewerkstelling, max 20 dagen per jaar  Verblijf, max 6 weken per jaar / eenmalig 3 maanden  Buitenlandse commissaris / directeur Fiscale aspecten / 30% regeling

18 Brutoloon Nettoloon Tax equalisation Tax protection Uitzendvoorwaarden 18Click here to edit Name

19 19 Zijn er nog vragen? Einde Fiscale aspecten

20 20 PAUZE

21 21  Wet- en regelgeving  EG Verordening  Sociale zekerheidsverdragen Internationale sociale zekerheid

22 22  Nationale wet;  Volksverzekeringen (AOW, ANW, WLZ)  Werknemersverzekeringen (WW, WIA)  Zorgverzekeringswet (ZVW)  Loondoorbetalingsplicht (Artikel 629 BW 7)  EG Verordening 883/04  Sociale zekerheidsverdragen  Europees verdrag voor sociale zekerheid (Turkije) Wet- en regelgeving

23 EG-verordening 883/04 23Click here to edit NameClick here to edit Name

24 24  Toewijzingsregels  Exclusieve werking  Sterke werking EG-Verordening 883/04

25 Territoriale werkingssfeer 25

26 Materiële werkingssfeer 26 Click here to edit NameClick here to edit Name

27 Personele werkingssfeer 27Click here to edit NameClick here to edit Name

28 28  Hoofdregel: Verzekerd in werkland  Uitzondering: Detachering (zie volgende slide)  Werken in meerdere landen  Onderling overleg (artikel 16) EG-Verordening 883/04 Toewijzingsregels

29 29 Voorwaarden detachering:  Niet ter vervanging  Maximaal 24 maanden  Voor rekening van formele werkgever  Voorafgaande verplichte verzekering  Organieke band  Substantiële werkzaamheden in land formele werkgever EG-Verordening 883/04 Detachering

30 Werken in meerdere landen: Verzekerd in land waar werkgever is gevestigd, tenzij meer dan 25% werken in woonland. Indien meerdere werkgevers, meestal verzekerd in woonland. EG-verordening 883/04 Werken in meerdere landen 30Click here to edit NameClick here to edit Name

31 31  A1 verklaring;  Bij detachering aanvraag in land verzekering;  Bij werken in meerdere landen aanvraag in woonland.  Artikel 16 verklaring aanvragen in land gewenste verzekering  S1 verklaring;  European Health Insurance Card (EHIC).  Gezinsleden. EG-Verordening 883/04

32 Sociale zekerheidsverdragen 32Click here to edit NameClick here to edit Name

33 33  Territoriale werkingssfeer;  Personele werkingssfeer;  Materiële werkingssfeer;  Detachering. Let op aanvraagtermijn detacheringsverklaring in sommige verdragen (bijvoorbeeld Egypte, Australië). Sociale zekerheidsverdragen

34 Formaliteiten  Verklaring toepasselijke wetgeving  106 verklaring;  Gezinsleden Sociale zekerheidsverdragen 34Click here to edit NameClick here to edit Name

35 35  Wachttijd WLZ.  Vrijwillige verzekering.  Wet Uniformering loonbegrip. Overige onderwerpen

36 36 Einde presentatie Einde Internationale sociale zekerheid

37 37 LIMES international Voorschoterweg 23G Valkenburg ZH 088-089 90 00 www.limes-int.nl Spreker: Jaap Spierenburg: jaap@limes-int.com jaap@limes-int.com Contactgegevens


Download ppt "Grensoverschrijdende arbeid – Fiscale aspecten – – Internationale sociale zekerheid –"

Verwante presentaties


Ads door Google