De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda 19:30 – 19.35: Introductie;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda 19:30 – 19.35: Introductie;"— Transcript van de presentatie:

1 Grensoverschrijdende arbeid – Fiscale aspecten – – Internationale sociale zekerheid –

2 Agenda 19:30 – 19.35: Introductie;
19.35 – 20:30: Fiscale aspecten grensoverschrijdende arbeid; 20.30 – 20.45: Pauze; 20.45 – 21.45: Internationale sociale zekerheid; : Afsluiting.

3 Introductie LIMES international
Kenmerken organisatie: Internationaal belastingadvieskantoor; Grensoverschrijdende activiteiten van bedrijven en werknemers; Zelfstandig, onafhankelijk van accountants; Lid van GGI, vertegenwoordigd in meer dan 100 landen; Team van 45 adviseurs, 15 met meer dan 15 jaar ervaring.

4 Inwonerschap Belastingverdragen 30%-regeling
Fiscale aspecten Inwonerschap Belastingverdragen 30%-regeling

5 Fiscale aspecten/inwonerschap
Woonplaats (art. 4 AWR): “[…] naar omstandigheden beoordeeld […]” Feiten Duurzame band van persoonlijke aard Gezin Duurzaam tehuis Nationaliteit Gewoonlijk verblijf (hoogte GWL-rekeningen)

6 Fiscale aspecten/inwonerschap
Woonplaats/overige omstandigheden: Bankrekeningen, verzekeringen, beleggingen en pensioen Dokter, tandarts Verenigingen, clubs, kerkgenootschappen Telefoon, internet Kenteken auto Intentie BRP-inschrijving

7 Fiscale aspecten/belastingverdragen
Volgorde: Mag Nederland heffen op basis van nationale wet? Wordt heffingsrecht van Nederland beperkt op basis van verdragen?

8 Fiscale aspecten/belastingverdragen
Inkomsten uit arbeid: Zelfstandige arbeid (art. 14) Werknemer (art. 15) Directeur (art. 16)

9 Fiscale aspecten/belastingverdragen
Werknemer: Inwoner woonstaat Werkt in werkstaat Belastingheffing toegewezen aan werkstaat Verblijf in werkstaat meer dan 183 dagen Beloning betaald door of namens werkgever in de werkstaat Beloning ten laste van vaste inrichting in werkstaat

10 Fiscale aspecten/belastingverdragen
Bijzonderheden artikel 15: Kalenderjaar, 12 maanden of belastingjaar? Welke dagen tellen (niet) mee? Materiële werkgever? Vaste inrichting

11 Fiscale aspecten/belastingverdragen
Begrip werkgever (NL Jurisprudentie 2006): Gezagsverhouding Instructiebevoegd Feiten en omstandigheden, niet formele werkgever Werkzaamheden voor rekening van: Voordelen, nadelen en risico’s Geïndividualiseerde doorbelasting loonkosten

12 Fiscale aspecten/belastingverdragen
60-dagen-resolutie: Uitzending binnen concernverband (verbonden vennootschap, 10a Wet LB) Minder dan 60 werkdagen (ziektedagen) Per 12-maandsperiode Geen materiële werkgever in Nederland / geen heffing in Nederland

13 Fiscale aspecten/belastingverdragen
Begrip werkgever (OESO Commentaar 2010): Integratietoets Werkzaamheden in lijn van de uitlener of inlener Verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden Aanvullende factoren, bijv.: Directe doorbelasting Controle en verantwoordelijkheid werkplek Ter beschikking stellen gereedschap en materiaal Vakantie- en werkschema’s

14 Fiscale aspecten / 30% regeling
Voorwaarden: Ingekomen werknemer > 150 km (>16/24) Dienstbetrekking / inhoudingsplichtige Gezamenlijk verzoek Specifieke deskundigheid, € / € per jaar Schaarste Aanvraagtermijn 4 maanden Termijn 3 maanden (verandering van werkgever)

15 Fiscale aspecten / 30% regeling
Gevolgen: Vergoeding van maximaal 30/70 van het fiscale loon > € 8 jaar, korting eerdere perioden van verblijf / tewerkstelling Binnenlandse belastingplichtige box 1 Buitenlandse belastingplichtige voor box 2 / box 3

16 Fiscale aspecten / 30% regeling
Extra territoriale kosten bijv.: Dubbele huisvesting Taalcursus Verlof (home leave) Extra kosten voor levensonderhoud

17 Fiscale aspecten / 30% regeling
Aandachtspunten: Continue salaristoets Ouderschaps- en zwangerschapsverlof Split salary Parttime Verandering van werkgever Kortingsregeling Tewerkstelling, max 20 dagen per jaar Verblijf, max 6 weken per jaar / eenmalig 3 maanden Buitenlandse commissaris / directeur

18 Brutoloon Nettoloon Tax equalisation Tax protection
Uitzendvoorwaarden Brutoloon Nettoloon Tax equalisation Tax protection Click here to edit Name

19 Einde Fiscale aspecten
Zijn er nog vragen?

20 PAUZE

21 Internationale sociale zekerheid
Wet- en regelgeving EG Verordening Sociale zekerheidsverdragen

22 Wet- en regelgeving Nationale wet; EG Verordening 883/04
Volksverzekeringen (AOW, ANW, WLZ) Werknemersverzekeringen (WW, WIA) Zorgverzekeringswet (ZVW) Loondoorbetalingsplicht (Artikel 629 BW 7) EG Verordening 883/04 Sociale zekerheidsverdragen Europees verdrag voor sociale zekerheid (Turkije)

23 EG-verordening 883/04 Click here to edit Name

24 Toewijzingsregels Exclusieve werking Sterke werking
EG-Verordening 883/04 Toewijzingsregels Exclusieve werking Sterke werking

25 Territoriale werkingssfeer

26 Materiële werkingssfeer
Click here to edit Name

27 Personele werkingssfeer
Click here to edit Name

28 EG-Verordening 883/04 Toewijzingsregels
Hoofdregel: Verzekerd in werkland Uitzondering: Detachering (zie volgende slide) Werken in meerdere landen Onderling overleg (artikel 16)

29 EG-Verordening 883/04 Detachering
Voorwaarden detachering: Niet ter vervanging Maximaal 24 maanden Voor rekening van formele werkgever Voorafgaande verplichte verzekering Organieke band Substantiële werkzaamheden in land formele werkgever 29 29

30 EG-verordening 883/04 Werken in meerdere landen
Verzekerd in land waar werkgever is gevestigd, tenzij meer dan 25% werken in woonland. Indien meerdere werkgevers, meestal verzekerd in woonland. Click here to edit Name

31 EG-Verordening 883/04 A1 verklaring; S1 verklaring;
Bij detachering aanvraag in land verzekering; Bij werken in meerdere landen aanvraag in woonland. Artikel 16 verklaring aanvragen in land gewenste verzekering S1 verklaring; European Health Insurance Card (EHIC). Gezinsleden.

32 Sociale zekerheidsverdragen
Click here to edit Name

33 Sociale zekerheidsverdragen
Territoriale werkingssfeer; Personele werkingssfeer; Materiële werkingssfeer; Detachering. Let op aanvraagtermijn detacheringsverklaring in sommige verdragen (bijvoorbeeld Egypte, Australië).

34 Sociale zekerheidsverdragen
Formaliteiten Verklaring toepasselijke wetgeving 106 verklaring; Gezinsleden Click here to edit Name

35 Wachttijd WLZ. Vrijwillige verzekering. Wet Uniformering loonbegrip.
Overige onderwerpen Wachttijd WLZ. Vrijwillige verzekering. Wet Uniformering loonbegrip. 35 35

36 Einde Internationale sociale zekerheid
Einde presentatie

37 Contactgegevens LIMES international Voorschoterweg 23G Valkenburg ZH
Spreker: Jaap Spierenburg:


Download ppt "Agenda 19:30 – 19.35: Introductie;"

Verwante presentaties


Ads door Google