De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs Essentie in notendop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs Essentie in notendop."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs Essentie in notendop

2 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Doelen van beroepsonderwijs ontwikkelen van mentaliteit om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor leren, loopbaan, bestaan ontwikkelen van inhoudelijke bekwaamheden (injecteren, pijp fitten, doorgronden businessconcept, etc.) ontwikkelen van persoonlijke bekwaamheden (doorzettings- vermogen, presentatie, luisteren, etc.) ontwikkelen van vermogen om “employabel” te blijven op een continu veranderende arbeidsmarkt ontwikkelen van vermogen om actief deel te nemen aan maatschappelijk verkeer

3 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Competentiegericht opleiden wordt ingezet als middel om doelstellingen te realiseren.

4 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Competentiegericht opleiden Het specifieke gedrag leren voor een bepaald beroep, maar ook gerichte aandacht voor het doorgronden en verder ontwikkelen van de competentie(s) waar dat specifieke gedrag een verschijningsvorm van is. Doet groot beroep op inhoudelijke en didactische expertise van opleiders.

5 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Competentiegericht opleiden Naast gerichte aandacht en sturing op vakgebonden (inhoudelijke/instrumentele) competenties ook gerichte aandacht en sturing op persoonsgebonden competenties. Beiden zijn noodzakelijk voor goede beroepsuitoefening.

6 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Competentiegericht opleiden Aanvaarden dat de beroepsuitoefening continue aan verandering onderhevig is. Hoofdzaken vastleggen en vertrouwen op de expertise en ambitie van betrokkenen om in de praktijk tot zinvolle specifieke invulling te komen.

7 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Competentiegerichte kwalificaties De kwalificaties die worden geformuleerd, moeten een afspiegeling zijn van de visie op competentiegericht opleiden.

8 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Competentiegerichte kwalificaties Kwalificaties en kwalificatiestructuur bieden goede referentie en houvast voor opleiden, maar zijn geen receptuur voor opleiden.

9 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Format beschrijving op hoofdlijnen van taken/ opdrachten in beroepsuitoefening en de daardoor benodigde competenties (deel B). Daarin (deel B) tevens verwachte ontwikkeling van beroep schetsen. Format bestaat uit vier samenhangende onderdelen:

10 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Format nadere uitwerking van de competenties in concreet gedrag en benodigde specifieke kennis en vaardigheden (deel C). Format bestaat uit vier samenhangende onderdelen:

11 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Format introducerend deel (A) en verantwoordingsdeel (D) completeren format. Format bestaat uit vier samenhangende onderdelen:

12 Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Daarna meenemen van ervaringen en inzichten bij onderhoud van kwalificaties en structuur. Nu gaan werken met dit format voor brede invoering competentiegericht beroepsonderwijs in 2008.


Download ppt "Presentatie Peter Cras, 27 maart 2006, Onderwijscommissie VNO/NCW Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs Essentie in notendop."

Verwante presentaties


Ads door Google