De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel BIMAIV01

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel BIMAIV01"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel BIMAIV01
Algemene Automatisering van de Informatievoorziening Week 2 Business IT & Management Rotterdam, 00 januari 2007

2 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent
Principal Consultant / Innovatiemanager Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

3 Bereikbaarheid E-mail j.p.m.beelen@hr.nl
Profile Twitter Fileshare

4 Wat gaan we doen? Theorie Informatievoorziening
Boek Informatiemanagement – Roel Grit ISBN – Noordhoff Hoor/werkcollege Opdracht Mendix (door Fedor Wagenaar) Werkcollege practicum Beoordeling Theorie tentamen – Individueel (Cijfer) Opdracht Mendix – Groepjes van 2 (Voldoende/onvoldoende)

5 Het Boek Presentaties staan op de site
Oefenvragen (MC) op de site van Noordhoff

6 Wat moet je leren voor de toets?
Alle begrippen uit het boek én de powerpoints die bij de les horen Oefenen met de vragenbank die bij het boek hoort

7 Planning 9 Sept - Introductie en Informatiemanagement 16 Sept - H1
30 Sept - H3 + H4 7 Okt - H5, H10, H14 en H15 14 Okt - H6, H7, H11, H12 en IT Management 21 Okt - Vakantie 28 Okt - H8, H9, H13 5 Nov - Tentamenweek (Géén les) 12 Nov - Tentamenweek (Géén les)

8 Week 1

9 Wat is informatiemanagement?

10 Definitie Het bekendste model om informatiemanagement te positioneren is het Strategic Alignment Model van Henderson en Venkatraman. Volgens dat model bestaat in praktijk behoefte aan invulling van twee categorieën van managementactiviteiten gericht op informatie: Het managen van informatie als bedrijfsresource; Het managen van de relatie tussen bedrijfsvoering en IT.

11 Business - IT Alignment
Waarom is afstemming moeilijk? Grote onderlinge afhankelijkheid van business en IT echter met een traditioneel moeizame communicatie Uiteenlopende doelstellingen Bedrijfskunde versus Technologie Externe versus interne scope Omgevingsveranderingen versus technologische veranderingen Bedrijfs- domein IT- domein

12 Strategic Alignment Model
Missie Besturing Competencies IT Visie IT Besturing IT Competencies Organisatie Infrastructuur Vaardigheden Organisatie Processen IT Architectuur IT Vaardigheden IT Processen

13 Strategic Alignment Model verfijnd volgens Maes Negenvlaksmodel

14 bedrijfsactiviteiten
Samenhang Corporate management Bedrijfsstrategie IT-strategie Strategie Informatie-management Bedrijfsprocessen & middelen IT-processen & IT-infrastructuur Ontwerp Operationele bedrijfsactiviteiten Operationele IT-activiteiten Uitvoering Sector-management IT-management

15 Week 2 - Hoofdstuk 1

16 H1 Organisaties en informatie
1.1 Kenmerken van een organisatie 1.2 Ondernemingsplan en informatieplan 1.3 Informatie 1.4 Informatiestromen 1.5 Kwaliteit van informatie 1.6 Management en informatie 1.7 Prestatie-indicatoren 1.8 Organisatie van de automatisering 1.9 Nogmaals de rol van informatie overzicht college 1

17 Organisaties en informatie - 1
H1 Organisaties en informatie - 1 Informatie Technologie (IT) Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) Internet bijv. als netwerkverbinding waardoor diverse communicatie tools ontstaan zijn voor de grote massa. Video, audio, Chat, , p2p, website, fora, webshops Zowel in de prive sfeer als in de werksfeer.

18 Kenmerken organisatie
H1 Kenmerken organisatie doelstellingen cultuur primaire processen ontwikkelingsstadium organisatiestructuur rol van informatie kritieke succesfactoren doelstellingen voorbeelden van diverse bedrijven komen verderop ter bespreking cultuur Formeel: Duidelijke omgangsvormen, sterke gezagsverhouding ( voorbeeld : China , belgie) Informeel: Vrijer gedrag, minder gezagsverhouding ( Voorbeeld : nederland ) Profitorganisaties met winstoogmerk ( Ahold, Shell, Bijenkorf, Supermarkten ) Non-profit organisaties ( overheid, ziekenhuis, etc ) primaire processen Processen waarmee het bedrijf haar doelstellingen wil behalen ( Maken en verkopen van goederen, diensten leveren ) Productiebedrijven ( tuinbouw, Bouw, Staalindustrie, ASML Handelsbedrijven ( Supermarkten, Bloemenwinkel Dienstverlenende bedrijven ( Banken, verzekeringen, advocatuur ontwikkelingsstadium Pioneren overleven succes groeien evenwicht organisatiestructuur Eenmansbedrijf – eigenaar spin in het web - de sigaren doos Klein bedrijf – functiescheiding – coördinatie mechanisme nodig – wekelijks overleg middelgroot – afdelings vorming – coördinatie mechanisme – management overleg span of control manager +/- 25 werknemers Groot bedrijf – divisie structuur – coordinatie – regionaal / product en dan bijv een machine bureacratie Mintzberg Kritieke Succes Factoren Kwaliteit, service, afstand, Uniek product (niche markt) , betrouwbaarheid, Branding, Prijs, ( SWAT analyse geeft bedrijf inzicht op eigen bestaansrecht )

19 Doel van een onderneming
H1 Doel van een onderneming Het maken van winst Het bereiken van een ideëel doel Het bereiken van een bepaald marktaandeel Het vervullen van een maatschappelijke functie Verspreiden van een boodschap Het vergroten van de volksgezondheid Het uitoefenen van macht Operationaliseren van doelen Privé-doelstellingen Operationaliseren: het meetbaar en beter hanteerbaar maken van bijvoorbeeld doelstellingen, zodat achteraf bepaald kan worden of het betreffende doel behaald is. (kengetallen ) SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden

20 Doelstelling Unilever: Vitaliteit
Het is Unilevers missie vitaliteit toe te voegen aan het leven. Wij voorzien in de dagelijkse behoefte aan voeding,  hygiëne en persoonlijke verzorging met merken die mensen helpen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen. Door onze diepe wortels in plaatselijke culturen en markten overal ter wereld staan wij dicht bij de consument en dat vormt een solide basis voor toekomstige groei. Wij stellen onze rijkdom aan kennis en internationale ervaring ten dienste van lokale consumenten - een ware multilokale multinational. Succes op langere termijn vereist dat wij aan onszelf bijzondere eisen stellen qua prestatie en productiviteit. Dit houdt in dat wij efficiënt samenwerken, openstaan voor nieuwe ideeën en dat we voortdurend willen leren. Ook vinden wij dat wij om te slagen hoge gedragsnormen moeten aanhouden ten opzichte van iedereen met wie we werken, de samenleving en het milieu.

21 Ladage Beheer is ontstaan vanuit de formule Bram Ladage
Ladage Beheer is ontstaan vanuit de formule Bram Ladage. Inmiddels is Ladage Beheer eigenaar van 4 succesvolle, snelgroeiende formules; Bram Ladage (1967), BroodExpress (2000), Ezprezzo (2009) en Ladage Events (2010). Missie Wij willen dat onze klanten altijd een positief gevoel van ons krijgen. Ongeacht waar of wat ze kopen. Of iemand nu een patatje haalt bij Bram Ladage in Rotterdam of even een lekker bakje koffie drinkt bij Ezprezzo in Nieuwegein. Iedereen krijgt altijd een lach van ons. Onze missie bestaat uit twee delen: Mensen laten stralen door positieve energie te delen Mensen helpen om te groeien Visie Wij zijn een familiebedrijf. Onze medewerkers, franchisenemers en leveranciers behoren tot onze familie. Wij tonen betrokkenheid en verantwoordelijkheid in alles wat wij doen. Wij zijn ervan overtuigd dat je met passie, toewijding, hard werken, goede producten en met plezier in je werk de beste kwaliteit kan leveren aan onze klanten. Wij staan voor vers, snel, smakelijk en betaalbaar

22 H1 Welke van de onderstaande processen is een secundair proces in een productiebedrijf? Verkoop HRM Productie Marketing

23 De rol van informatie H1 Lean kanban Point of Use Example Rol:
Hulpmiddel ter ondersteuning van het productieproces Informatie als Eindproduct ( krant, journaal, CBS, Onderwijs ) Bank – enorm informatiesysteem met dure voorgevel - bedrijfszekerheid enorm belangrijk anders failliet / of crisis Lean kanban Point of Use Example

24 H1 Het informatieplan Op basis van het ondernemingsplan kunnen er deelplannen opgebouwd worden. 1 Weten wat je verkoopt 2 weten wat je inkoopt 3 wat er geproduceerd moet worden 4 hoeveel werknemers er nodig zijn 5 de kosten die gepaard gaan met alle onderdelen 6 hoe verloopt de informatie voorziening tussen alle onderdelen ( periodieke aanpassing)

25 H1 Informatieladder uitleggen met voorbeelden zoals de temperatuur naar weersvoorspellingen Hans Rosling Hans Rosling's 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes - The Joy of Stats - BBC Four

26 H1 Organogram Combineren met de volgende dia

27 Informatie integreert
H1 Informatie integreert HRM Afdelingen hebben eigen informatiesysteem t/m volledige geïntegreerde systemen ( ERP ) waarbij alles met elkaar samenhangt en en dit vereist een bepaald soort afstemming/coördinatie . Horizontale informatie stromen Verticale informatiesystemen 4 afdelingen 6 informatiestromen stel er zijn 5 afdelingen ( Max =10)

28 Kwaliteit van de informatie
H1 Kwaliteit van de informatie Tijdigheid van de informatie Correctheid van de informatie Volledigheid van de informatie Mate van detaillering van de informatie Beschikbaarheid van de informatie

29 Ontwikkelingsstadia van de organisatie
Pionieren Overleven Succes Groeien Evenwicht

30 De bedrijfsvoering van de organisatie is permanent in ontwikkeling
H1 De bedrijfsvoering van de organisatie is permanent in ontwikkeling Automatiserings fase De aandacht is sterk gericht op de techniek De ontwikkeling in de bedrijfsvoering staan los van de ontwikkelingen in de ICT Er vindt geen wederzijdse beïnvloeding plaats Beheer van ICT Informatiserings fase De aandacht verschuift naar informatisering Het accent ligt op het verbeteren van de bedrijfsprocessen en met behulp van ICT deze processen heringericht ( HR ) advisering over de ICT Bedrijfsvoerings fase ICT is volledig geïntegreerd ( bijv ERP ) ICT wordt aangewend voor het opnieuw definiëren van relaties met bestaande doelgroepen het sneller realiseren van verbeteringen bestaande producten of diensten advisering over de bedrijfsvoering Tussen de fasen bevindt de organisatie zich op een keuzemoment

31 Artikel: Managers onderschatten effect ICT op organisatiestructuur donderdag 23 maart 2006, Den Haag Door: rené tissen Verschenen in Automatisering Gids nr. 12, 2006 Organisaties worden wel informatie-intensiever maar niet kennisintensiever. Dat heeft alles te maken, zegt René Tissen, met het onvermogen van managers om ICT te zien als een onmisbare schakel in het ontwikkelen van kennis. De grootschalige introductie van ICT in organisaties heeft tot nu toe niet geleid tot wezenlijk nieuwe organisatiestructuren. De theorie was beloftevol en is dat nog steeds, maar de meeste organisaties zijn gewoon de piramidale hierarchieën die iedereen kent. Dat komt niet omdat ICT de mogelijkheden ontbeert om nieuwe vormen en structuren van organisaties mogelijk te maken. Het heeft te maken met onze kijk op technologie in relatie tot onze kijk op het functioneren van mensen. Die is functioneel gericht en niet kennisgericht. Daardoor overstijgt ICT doorgaans niet het niveau van nuttige apparaatjes en zijn mensen niet veel meer dan (on)kundige, maar bovenal ‘losjes’ gekoppelde, gebruikers van systemen. Het toekomstig succes van organisaties ligt in het bewuster koppelen van mensen aan systemen, waardoor organisaties kennisintensiever worden en (dus) meer waardevol.

32 Managementniveaus H1 Alle soorten management hebben behoefte aan een bepaald soort informatie

33 H1 Managementniveaus

34 Prestatie-indicatoren of kengetallen
H1 Prestatie-indicatoren of kengetallen Gemiddeld cijfer voor een tentamen Ziekteverzuim Bezettingsgraad machines Aantal geslaagden per .. Verkoopomzet per .. Percentage geleend geld van .. Marktaandeel Levertijd Percentage afval Aantal bestellingen per .. geef voorbeelden op basis van de criteria uit het boek op basis van deze gegevens kunnen er op diverse management niveaus beslissingen genomen worden waarmee gestuurd kan gaan worden naar de toekomst toe. ( stuurgetallen) volgende dia pdca cyclus

35 Plan-Do-Check-Act (Deming)
Bepaal doel dat men wil behalen (Plan). maatregelen om dit te bereiken (Do). meet prestatie-indicator (Check). eventuele vervolgacties (Act). Opnieuw ….

36 Organisatie van de automatisering
H1 Organisatie van de automatisering Gebruikersorganisatie Ontwikkelorganisatie Ondersteunende organisatie Om dit alles voor elkaar te krijgen zal het management de informatievoorziening goed moeten organiseren Gebruik eigen organisatie als voorbeeld

37 Nogmaals de Rol van informatie
H1 Nogmaals de Rol van informatie B2B B2C C2C just in time informatie Organisatie en de omgeving geef voorbeelden

38 Wat is GEEN ontwikkelstadium van een organisatie?
H1 Wat is GEEN ontwikkelstadium van een organisatie? Groeien Succes Overleven Starten

39 H1 Jan de Graaf is student. Hij heeft de tentamenweek achter de rug, woont in Emmen en speelt voetbal bij WKE. Welke van onderstaande informatie is voor Jan? Het tentamencijfer van het laatste tentamen Boekhouden is een 8.3 Gisteren was het 30 graden Celsius in Johannesburg Handbalclub Cambuur (Leeuwarden) heeft zaterdag met 2-0 gewonnen Automobilist rijdt gisteren 60 km te hard. Rijbewijs en auto zijn ingevorderd

40 Welke van de volgende elementen is geen kwaliteitseis van informatie?
H1 Welke van de volgende elementen is geen kwaliteitseis van informatie? Tijdigheid Kosten Juistheid Volledigheid

41 Zet de elementen van de Demingcirkel in de juiste volgorde
H1 Zet de elementen van de Demingcirkel in de juiste volgorde plan, check, do, act plan, do, act, check plan, do, check, act plan, act, check, do

42 H1 Het doen van zakelijke transacties waarbij de interactie tussen de partijen elektronisch plaatsvindt, is de definitie van: E-commerce Business-to-consumer Consumer-to-business Consumer-to-consumer

43 H1 Waartoe behoort de afdeling die de implementatie van zelfgemaakte nieuwe software uitvoert? ondersteunende organisatie gebruikersorganisatie ontwikkelorganisatie

44 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel BIMAIV01"

Verwante presentaties


Ads door Google