De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMAIV01 Algemene Automatisering van de Informatievoorziening Week 2 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMAIV01 Algemene Automatisering van de Informatievoorziening Week 2 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMAIV01 Algemene Automatisering van de Informatievoorziening Week 2 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk

2 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent Principal Consultant / Innovatiemanager Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

3 Bereikbaarheid E-mailj.p.m.beelen@hr.nlj.p.m.beelen@hr.nl Profilehttp://www.linkedin.com/in/jbeelenhttp://www.linkedin.com/in/jbeelen Twitterhttp://twitter.com/djiepiehttp://twitter.com/djiepie Fileshare http://med.hro.nl/beejphttp://med.hro.nl/beejp

4 Wat gaan we doen? Theorie Informatievoorziening Boek Informatiemanagement – Roel Grit ISBN 978-90-01-80975-1 – Noordhoff Hoor/werkcollege Opdracht Mendix (door Fedor Wagenaar) Werkcollege practicum Beoordeling Theorie tentamen – Individueel (Cijfer) Opdracht Mendix – Groepjes van 2 (Voldoende/onvoldoende)

5 Het Boek Presentaties staan op de site Oefenvragen (MC) op de site van Noordhoff

6 Wat moet je leren voor de toets? A. Alle begrippen uit het boek én de powerpoints die bij de les horen B. Oefenen met de vragenbank die bij het boek hoort

7 Planning 9 Sept-Introductie en Informatiemanagement 16 Sept-H1 23 Sept-H2 30 Sept-H3 + H4 7 Okt-H5, H10, H14 en H15 14 Okt-H6, H7, H11, H12 en IT Management 21 Okt-Vakantie 28 Okt-H8, H9, H13 5 Nov-Tentamenweek (Géén les) 12 Nov-Tentamenweek (Géén les)

8 Week 1

9 Wat is informatiemanagement?

10 Definitie Het bekendste model om informatiemanagement te positioneren is het Strategic Alignment Model van Henderson en Venkatraman. Volgens dat model bestaat in praktijk behoefte aan invulling van twee categorieën van managementactiviteiten gericht op informatie: Het managen van informatie als bedrijfsresource; Het managen van de relatie tussen bedrijfsvoering en IT.

11 Business - IT Alignment Bedrijfs- domein IT- domein Waarom is afstemming moeilijk? Grote onderlinge afhankelijkheid van business en IT echter met een traditioneel moeizame communicatie Uiteenlopende doelstellingen Bedrijfskunde versus Technologie Externe versus interne scope Omgevingsveranderingen versus technologische veranderingen

12 Strategic Alignment Model MissieBesturingCompetenciesIT VisieIT Besturing IT Competencies IT Architectuur IT Vaardigheden IT Processen Organisatie Infrastructuur Vaardigheden Organisatie Processen

13 Strategic Alignment Model verfijnd volgens Maes Negenvlaksmodel

14 Samenhang Corporate management Corporate management Bedrijfsstrategie IT-strategie IT-processen & IT-infrastructuur IT-processen & IT-infrastructuur Operationele IT-activiteiten Operationele IT-activiteiten Bedrijfsprocessen & middelen Bedrijfsprocessen & middelen Operationele bedrijfsactiviteiten Operationele bedrijfsactiviteiten Strategie Ontwerp Uitvoering IT-management Sector-management Informatie-management

15 Week 2 - Hoofdstuk 1

16 H1 Organisaties en informatie 1.1Kenmerken van een organisatie 1.2Ondernemingsplan en informatieplan 1.3Informatie 1.4Informatiestromen 1.5Kwaliteit van informatie 1.6Management en informatie 1.7Prestatie-indicatoren 1.8Organisatie van de automatisering 1.9Nogmaals de rol van informatie H1

17 Organisaties en informatie - 1 Informatie Technologie (IT) Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) H1

18 Kenmerken organisatie doelstellingen cultuur primaire processen ontwikkelingsstadium organisatiestructuur rol van informatie kritieke succesfactoren H1

19 Doel van een onderneming Het maken van winst Het bereiken van een ideëel doel Het bereiken van een bepaald marktaandeel Het vervullen van een maatschappelijke functie Verspreiden van een boodschap Het vergroten van de volksgezondheid Het uitoefenen van macht Operationaliseren van doelen Privé-doelstellingen H1

20 Doelstelling Unilever: Vitaliteit Het is Unilevers missie vitaliteit toe te voegen aan het leven. Wij voorzien in de dagelijkse behoefte aan voeding, hygiëne en persoonlijke verzorging met merken die mensen helpen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen. Door onze diepe wortels in plaatselijke culturen en markten overal ter wereld staan wij dicht bij de consument en dat vormt een solide basis voor toekomstige groei. Wij stellen onze rijkdom aan kennis en internationale ervaring ten dienste van lokale consumenten - een ware multilokale multinational. Succes op langere termijn vereist dat wij aan onszelf bijzondere eisen stellen qua prestatie en productiviteit. Dit houdt in dat wij efficiënt samenwerken, openstaan voor nieuwe ideeën en dat we voortdurend willen leren. Ook vinden wij dat wij om te slagen hoge gedragsnormen moeten aanhouden ten opzichte van iedereen met wie we werken, de samenleving en het milieu.

21 Ladage Beheer is ontstaan vanuit de formule Bram Ladage. Inmiddels is Ladage Beheer eigenaar van 4 succesvolle, snelgroeiende formules; Bram Ladage (1967), BroodExpress (2000), Ezprezzo (2009) en Ladage Events (2010). Missie Wij willen dat onze klanten altijd een positief gevoel van ons krijgen. Ongeacht waar of wat ze kopen. Of iemand nu een patatje haalt bij Bram Ladage in Rotterdam of even een lekker bakje koffie drinkt bij Ezprezzo in Nieuwegein. Iedereen krijgt altijd een lach van ons. Onze missie bestaat uit twee delen: Mensen laten stralen door positieve energie te delen Mensen helpen om te groeien Visie Wij zijn een familiebedrijf. Onze medewerkers, franchisenemers en leveranciers behoren tot onze familie. Wij tonen betrokkenheid en verantwoordelijkheid in alles wat wij doen. Wij zijn ervan overtuigd dat je met passie, toewijding, hard werken, goede producten en met plezier in je werk de beste kwaliteit kan leveren aan onze klanten. Wij staan voor vers, snel, smakelijk en betaalbaar

22 Welke van de onderstaande processen is een secundair proces in een productiebedrijf? A. Verkoop B. HRM C. Productie D. Marketing H1

23 De rol van informatie Lean kanban Point of Use Example H1

24 Het informatieplan H1

25 Informatieladder Hans Rosling's 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes - The Joy of Stats - BBC Four H1

26 Organogram H1

27 Informatie integreert HRM H1

28 Kwaliteit van de informatie Tijdigheid van de informatie Correctheid van de informatie Volledigheid van de informatie Mate van detaillering van de informatie Beschikbaarheid van de informatie H1

29 Ontwikkelingsstadia van de organisatie Pionieren Overleven Succes Groeien Evenwicht

30 De bedrijfsvoering van de organisatie is permanent in ontwikkeling Automatiserings fase De aandacht is sterk gericht op de techniek De ontwikkeling in de bedrijfsvoering staan los van de ontwikkelingen in de ICT Er vindt geen wederzijdse beïnvloeding plaats Beheer van ICT Informatiserings fase De aandacht verschuift naar informatisering Het accent ligt op het verbeteren van de bedrijfsprocessen en met behulp van ICT deze processen heringericht ( HR ) advisering over de ICT Bedrijfsvoerings fase ICT is volledig geïntegreerd ( bijv ERP ) ICT wordt aangewend voor het opnieuw definiëren van relaties met bestaande doelgroepen het sneller realiseren van verbeteringen bestaande producten of diensten advisering over de bedrijfsvoering Tussen de fasen bevindt de organisatie zich op een keuzemoment H1

31 Artikel:Managers onderschatten effect ICT op organisatiestructuur donderdag 23 maart 2006, Den Haag Door: rené tissen Verschenen in Automatisering Gids nr. 12, 2006 Organisaties worden wel informatie-intensiever maar niet kennisintensiever. Dat heeft alles te maken, zegt René Tissen, met het onvermogen van managers om ICT te zien als een onmisbare schakel in het ontwikkelen van kennis. De grootschalige introductie van ICT in organisaties heeft tot nu toe niet geleid tot wezenlijk nieuwe organisatiestructuren. De theorie was beloftevol en is dat nog steeds, maar de meeste organisaties zijn gewoon de piramidale hierarchieën die iedereen kent. Dat komt niet omdat ICT de mogelijkheden ontbeert om nieuwe vormen en structuren van organisaties mogelijk te maken. Het heeft te maken met onze kijk op technologie in relatie tot onze kijk op het functioneren van mensen. Die is functioneel gericht en niet kennisgericht. Daardoor overstijgt ICT doorgaans niet het niveau van nuttige apparaatjes en zijn mensen niet veel meer dan (on)kundige, maar bovenal ‘losjes’ gekoppelde, gebruikers van systemen. Het toekomstig succes van organisaties ligt in het bewuster koppelen van mensen aan systemen, waardoor organisaties kennisintensiever worden en (dus) meer waardevol.

32 Managementniveaus H1

33 Managementniveaus H1

34 Prestatie-indicatoren of kengetallen Gemiddeld cijfer voor een tentamen Ziekteverzuim Bezettingsgraad machines Aantal geslaagden per.. Verkoopomzet per.. Percentage geleend geld van.. Marktaandeel Levertijd Percentage afval Aantal bestellingen per.. H1

35 Plan-Do-Check-Act (Deming) Bepaal doel dat men wil behalen (Plan). maatregelen om dit te bereiken (Do). meet prestatie-indicator (Check). eventuele vervolgacties (Act). Opnieuw …. H1

36 Organisatie van de automatisering Gebruikersorganisatie Ontwikkelorganisatie Ondersteunende organisatie H1

37 Nogmaals de Rol van informatie B2B B2C C2C just in time H1

38 Wat is GEEN ontwikkelstadium van een organisatie? A. Groeien B. Succes C. Overleven D. Starten H1

39 Jan de Graaf is student. Hij heeft de tentamenweek achter de rug, woont in Emmen en speelt voetbal bij WKE. Welke van onderstaande informatie is voor Jan? A. Het tentamencijfer van het laatste tentamen Boekhouden is een 8.3 B. Gisteren was het 30 graden Celsius in Johannesburg C. Handbalclub Cambuur (Leeuwarden) heeft zaterdag met 2-0 gewonnen D. Automobilist rijdt gisteren 60 km te hard. Rijbewijs en auto zijn ingevorderd H1

40 Welke van de volgende elementen is geen kwaliteitseis van informatie? A. Tijdigheid B. Kosten C. Juistheid D. Volledigheid H1

41 Zet de elementen van de Demingcirkel in de juiste volgorde A. plan, check, do, act B. plan, do, act, check C. plan, do, check, act D. plan, act, check, do H1

42 Het doen van zakelijke transacties waarbij de interactie tussen de partijen elektronisch plaatsvindt, is de definitie van: A. E-commerce B. Business-to-consumer C. Consumer-to-business D. Consumer-to-consumer H1

43 Waartoe behoort de afdeling die de implementatie van zelfgemaakte nieuwe software uitvoert? A. ondersteunende organisatie B. gebruikersorganisatie C. ontwikkelorganisatie H1

44 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMAIV01 Algemene Automatisering van de Informatievoorziening Week 2 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk."

Verwante presentaties


Ads door Google