De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 4."— Transcript van de presentatie:

1 cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 4

2 T Even voorstellen… Mentoren, coördinator, conrector Mentoren Dhr. van Splunder Dhr. Tasma Dhr. de Neef Dhr. Schneider Conrectoren Dhr. Zandvliet (leerlingzaken) Coördinerend docent havo 3/4/5 Dhr. van Beek

3 T Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding De wekelijkse mentoruren en meer Studiebegeleiding Snelle signalering studiehouding Mentorspreekuur (4 november!) Commentaar op rapport Bespreken rapport met leerling en evt. ouders Oriëntatie op studie en beroep Werken met KeuzeWeb en DeDecaan.Net Bezoek open dagen, meeloopdagen, proefstuderen Oriënterende excursies (o.a. JetNet Career Days) Persoonlijke begeleiding Persoonlijke gesprekken Contact met thuisfront Bijhouden leerlingdossier Magister

4 T De tweede fase Start van het examenprogramma Veranderingen in de bovenbouw Iedereen een persoonlijk rooster Geen vaste klassen maar lesgroepen Studiewijzers per periode i.p.v. huiswerk per les Meer zelfstudie/huiswerk (2-3 uur/dag) Programma van toetsing & afsluiting (PTA) Toetsen over grotere delen van de lesstof Plekken en tijden voor zelfstandig werken Mediatheek Studieruimte Stilteruimte KWT uren

5 T Montessori Academie Meer dan alleen lessen… De Montessori Academie (MA) is de overkoepelende organisatie voor alle activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Te denken valt aan: deelname leerlingenteams (Senaat, MK, TT, CT, Bond) tutorschap of brugklasmentoraat maatschappelijke stages culturele activiteiten (theaterklas, musical, culturele avonden, orkest) sport (clinics en cursussen, schoolhockey, leerlingenvoetbalteam) science (wetenschaps en techniekklas, diverse excursies) intellectueel (LAPP-Top, MEP, Cambridge engels, avondlezingen) diverse losse workshops en cursussen (o.a. gitaarspelen, Spaans) Alle leerlingen ontvangen bij hun diploma een officieel MA-certificaat waarop alle MA activiteiten vermeld staan.

6 T Over naar het examenjaar De normen Overgangseisen De criteria voor bevordering naar havo 5 zijn in principe gelijk aan de slagingscriteria voor het eindexamen. Dat houdt in Alle handelingsdelen zijn voldoende uitgevoerd (LO, CKV) De cijfers vallen in een van de volgende categoriëen: Alles voldoende 1x5 en de rest voldoende 2x5, 1x4 of 1x5 + 1x4 en de rest voldoende, en gemiddeld een 6 Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5. Een eventueel extra vak telt mee in de bevorderingsnorm. Een leerling heeft het recht het extra vak te laten vallen om daarmee alsnog aan de bevorderingsnorm te voldoen.

7 T Aanwezigheid Ziekte en verlof Hoofdregel Afwezigheid dient altijd van tevoren bij ons bekend te zijn. Ziekte of artsbezoek Bij ziekte of artsbezoek kunt u volstaan met een melding bij onze receptie (010-4654022). Bij gepland artsbezoek is het verzoek om uw zoon of dochter enkele dagen van tevoren een briefje mee te geven, zodat het verzuim tijdig in Magister geregistreerd kan worden. Verlof Voor elke andere reden waardoor een leerling een of meer lessen zou moeten missen dient u minimaal 5 werkdagen van tevoren verlof aan te vragen bij de coördinator van de betreffende jaarlaag. NIET GEMELD VERZUIM LEVERT HET RML VEEL EXTRA WERK OP!

8 T Veranderingen in de school Het nieuwe beleid voor dit jaar Naar een schone school Op de grond gooien van rommel lijkt soms normaal. Strenger aanspreken van leerlingen die rommel maken. Overige initiatieven om de school leuker en mooier te maken. Project groep “Schone School” Naar een rookvrije school Het RML wil in de toekomst een rookvrije school zijn. Dit jaar al rookvrije schoolpleinen en bordessen. Voorlopig nog één duidelijke gemarkeerde rookplek.

9 T Het schooljaar 2015-2016 De jaaragenda voor havo 4 Belangrijke data Snelle signalering12-16 oktober Herfstvakantie19 -23 oktober Mentorspreekuur4 november Docentengesprekken8 december Kerstvakantie19 december – 3 januari Toetsweek 111-15 januari Voorjaarsvakantie20-28 februari Docentengesprekken15 maart Meivakantie23 april – 8 mei Profielweek9-13 mei Toetsweek 220-24 juni Rapportuitreiking7 juli Zomervakantie9 juli

10 T Meer informatie? Waar kan je het vinden DigiDuif (Vrijwel) alle officiële correspondentie van school wordt via DigiDuif verstuurd. Denk aan uitnodigingen voor ouderavonden, docent- gesprekken, mentorspreekuren en andere belangrijke zaken Magister In Magister kunt u samen met uw zoon of dochter kijken naar de cijfers, het verzuim, de agenda en de studiewijzers en opdrachten in de elektronische leeromgeving (ELO). Website www.rml.nlwww.rml.nl Op de website vind u algemene informatie zoals de studiegids, de tweede fasegids, het toetsprogramma in de bovenbouw(PTA) en algemene informatie over het RML.

11 T Met de mentor in gesprek Kennismaking met de mentor U gaat nu met de mentor in gesprek in de volgende lokalen: H4 lob 1Dhr. de Neeflokaal 204 H4 lob 2Dhr. Tasmalokaal 205 H4 lob 3Dhr. Schneider lokaal 206 H4 lob BDhr. van Splunderlokaal 208 Weet u niet in welke mentorgroep uw zoon of dochter zit, dan is vooraan een lijst beschikbaar met alle leerlingenen hun mentoren.


Download ppt "Cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 4."

Verwante presentaties


Ads door Google