De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie Les 6 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie Les 6 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie Les 6 Jennifer de Vries-Aydogdu vrije@hr.nl med.hro.nl/vrije

2 Presentatie: Wie ben ik als hulpverlener? Welke benadering past bij jou? Wat vind jij belangrijk in je (toekomstig) contact met cliënten? 5 minuten, hulpmiddelen naar keus. Eventueel: Input uit de reflecties van eerdere opdrachten.

3 Vraag Je let niet op tijdens de les van communicatie en je leert niet voor de toets.. Wat gebeurt er??

4 Invloed van verwachtingen Door ervaring leert men de relaties kennen tussen situaties, handelingen en uitkomsten Verwachtingen ontstaan op grond van eigen ervaringen of door kennisname van de ervaringen van anderen

5 Invloed van verwachtingen Valkuilen: Generaliseren Vermijdingsgedrag

6 Beïnvloeding van verwachtingen Persoon ---------------  Gedrag -----------------  Resultaat doeltreffendheidverwachting resultaatverwachting Resultaatverwachting: de inschatting van een persoon dat bepaald gedrag in het algemeen tot de gewenste uitkomst zal leiden Doeltreffendheidverwachting: de overtuiging dat iemand zelf is staat is bepaald gedrag voor de gewenste situatie te vertonen

7 Invloed op doeltreffendheidverwachting Vaardigheid in de eigen uitvoering Andermans uitvoering Overreding Emotionele opwinding Situationele factoren

8 Voor de hulpverlener Rustgevende ondersteuning (Rogers) Inzichtgevende herinterpretaties (Wexler) Doelgericht oefenen van nieuw gedrag

9 Zelfregulering = Zelf initiatief nemen en bepalen wat en hoe men wil zijn, los van de omgeving

10 Processen bij zelfregulering Zelfmotivering Beoordeling

11 Ontwikkelen van reguleringspatronen Hoe komen de reguleringspatronen binnen de persoon tot stand? Beoordelen van eigen gedrag via de acties en reacties van anderen Voorbeeldgedrag Eigen mogelijkheden

12 Ideaalbeeld Mensen bepalen in grote mate hun zelfwaardering door het vergelijken van hun doen en laten met een ideaalbeeld Waardering is afhankelijk van: - Discrepantie tussen het bereikte en datgene men wil bereiken - Hoe beoordeelt de persoon dat verschil?

13 Te hoge idealen Te hoge prestatiegrens Scherpe zelfkritiek Kan leiden tot gevoelens van mislukking, tekort schieten, machteloosheid en zelfverwijten

14 Opdracht Zelfwaardering Beantwoord onderstaande vragen: Wat is jouw zelfmotivering? Welke normen en waarden liggen hier ten grondslag aan? Hoe beoordeel jij jezelf? In hoeverre spelen vergelijking met anderen, rolmodellen en jouw specifieke mogelijkheden en interesses hier een rol bij? Heb jij wat betreft studeren een ideaalbeeld? Voldoe je daar aan? Wat zou je moeten aanpassen? Hoe beoordeel jij jezelf aan de hand van je ideaalbeeld? Waar is je ideaalbeeld op gebaseerd? Nabespreken in subgroep

15 Non-verbaal????

16 Non-verbaal gedrag Manier van spreken Uiterlijk Lichaamshouding Gebaren Mimiek Nabijheid Stiltes

17 Tijdens het luisteren: verbaal Kleine aanmoedigingen zoals: mm,mm, jaja etc

18 Opdracht Op welk non-verbaal gedrag let jij als je voor het eerst iemand ontmoet??

19 Opdracht Gesprek: geef feedback op non-verbaal gedrag

20 Huiswerk Voorbereiden presentatie Reflectieverslag Vergeet niet te lezen voor les 1 van kwartaal 4!! En maken opdracht 4.


Download ppt "Communicatie Les 6 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."

Verwante presentaties


Ads door Google