De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Keuzevak Psychiatrie les 4: Aandachtstekortstoornissen & Gedragsstoornissen Siri Kruit Med.hro.nl/krusr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Keuzevak Psychiatrie les 4: Aandachtstekortstoornissen & Gedragsstoornissen Siri Kruit Med.hro.nl/krusr."— Transcript van de presentatie:

1 1 Keuzevak Psychiatrie les 4: Aandachtstekortstoornissen & Gedragsstoornissen Siri Kruit sirikruit@live.nl Med.hro.nl/krusr

2 2 Vandaag Zelfregulatie en de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) Gedragsstoornissen Jochem Myjer - Klapperende eierstokken (Adéhadé)

3 3 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Gekenmerkt door: - Aandachtsproblemen - Impulsief gedrag - Hyperactief gedrag De ‘normale’ ontwikkeling versus ADHD Zelfregulatie Executieve functies

4 4 ADHD De laatste hypothese: Mensen met ADHD hebben een verlaagd activatieniveau in de hersenen. Het kost hen daarom (veel) moeite om alert te blijven. MAAR: men is het niet eens over de omschrijving, de oorzaak, de behandeling en de preventie!

5 5 Typen ADHD 1. Het gecombineerde type (ADHD) 2. Het overwegend onoplettende type (ADD)ADD 3. Het overwegend hyperactieve - impulsieve type De DSM-V heeft strenge en strikte voorwaarden. (tabel 11.3, blz 231 uit: J. Rigter)

6 6 Gevolgen voor dagelijks functioneren Gebrekkig regelgeleid gedrag = Dus vaak chaos Vaak worden dingen niet afgemaakt Zien geen of weinig gevaar Veel sociale en relationele problemen Hoger gebruik van genotsgemiddelen Lijken niet of slecht te leren van fouten en eerder opgedane ervaringen Directe behoeftebevrediging http://jeugdjournaal.nl/artikel/370527-bart- heeft-adhd.html

7 7 Documentaire ADHD  Observeer dit fragment en vul de AVL-lijst in.  Welke kenmerken van ADHD zijn bij Stephanie aanwezig?  Onder welk type valt zij waarschijnlijk?

8 8 Prevalentie Kinderen t/m 14 jaar: 4-6% (rond 120.000) Adolescenten: 50% van de vorige groep Volwassenen: 30% van de eerste groep Er zijn diverse gradaties waarneembaar. Verhouding man / vrouw?

9 9 Erfelijkheid en ADHD  Bij een ernstige vorm van ADHD wordt regelmatig gezien dat een ouder ‘vroeger ook zo was’  Kinderen van deze ouders hebben een veel hogere kans op ADHD  Zembla ADHD hype Zembla ADHD hype

10 10 Symptomen per leeftijd Jong kind? Schoolleeftijd? Adolescent? Volwassenen?

11 ADHD heeft effect in alle levensfasen KleuterAdolescent Volwassenen SchoolgaandStudent Gedrags problemen Gedrags- en schoolproblemen leerproblemen Geen zelfvertrouwen Moeite met sociale interacties Slecht gevoel van eigenwaarde Toename typisch adolescenten gedrag: roken, drugs, alcohol Mislukken studie Problemen werk te vinden Meer kans op verslaving Weinig zelfvertrouwen Falen op het werk Relatieproblemen Ongevallen en ongelukken Verslaving

12 12 Co-morbiditeit Gedragsstoornis Leerstoornissen Internaliserende stoornissen Slaapproblemen Middelenmisbruik Ticstoornissen Motorische problemen

13 13 Behandelvormen Bewezen: – Medicatie – Gedragstherapie – Psycho-educatie Nieuw – Neurofeedback – Eliminatiedieet – Training van executieve functies met computergames Dieet voor mensen met ADHD

14 14 Gedragsstoornissen

15 Ontwikkeling agressie + prosociaal gedrag Fysieke Verbale agressie Directe en indirecte agressie Reactieve of proactieve/instrumentele agressie Prosociaal gedrag: – inleven – moraliteit – sociale cognities (schuld en schaamte) – ontwikkelen geweten 15

16 Stadia morele ontwikkeling Stadium 0PremoraliteitGoed is wat plezierig is Stadium 1Preconventioneel niveauStraf vermijden Stadium 2Wederzijds voordeel zoeken Stadium 3Conventioneel niveauGoed is wat anderen goed vinden Stadium 4Wetten en regels naleven Stadium 5Post conventioneel niveauOntwikkeling waardenpatroon Stadium 6Het als vanzelfsprekend hanteren van universele waarden 16 Lawrence Kohlberg (1927 – 1987)

17 17 Kenmerken Gedragsstoornissen Hoge frequentie en intensiteit van symptomen Matige / slechte zelfbeheersing Kunnen zich niet goed in anderen verplaatsen en het gedrag van anderen niet goed interpreteren (beperkte TOM) Schuld en schaamte zijn minder ontwikkeld Slechte ontwikkeling prosociaal gedrag Laten zich niet leiden door verinnerlijkte normen

18 18 Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD) Begint vóór het 7e jaar begint eerder dan CD Minst ernstige vorm geen criteria voor agressiviteit Driftig Vaak ruzie met volwassenen Opstandig Prikkelbaar en ergert anderen, Boos en snel gepikeerd hatelijk en wraakzuchtig

19 19 Anti-sociale gedragsstoornis (CD) Begint vóór het 10e jaar Meest ernstige vorm: Specificatie naar licht, matig, ernstig sprake van ernstige gedragsstoornis met agressiviteit en delinquentie Agressie gericht op mensen en dieren – openlijk of bedekt – individueel of in groepsverband Ongevoelig of niet emotioneel Vernieling van eigendom Leugenachtig of diefstal Ernstige schendingen van regels Buitenbeentjes: Agressief gedrag http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen /1178696#

20 Mogelijke verklaringen…. Biologisch - verlaagd opwindingsniveau - moeilijk temperament - complicaties zwangerschap - psychiatrische stoornissen - lage intelligentie - taal-, leer- spraakstoornis Omgevingsfactoren - model leren - instabiele thuissituatie - onveilige hechting - taal-, leer- spraakstoornis - leerstoornis - lid van deviante peergroep - lage SES 20

21 Volgende les Angststoornissen en Stemmingsstoornissen. 21

22 Volgende les Angststoornissen en Stemmingsstoornissen. 22

23 Fijne Kerstvakantie en tot 7 januari


Download ppt "1 Keuzevak Psychiatrie les 4: Aandachtstekortstoornissen & Gedragsstoornissen Siri Kruit Med.hro.nl/krusr."

Verwante presentaties


Ads door Google