De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Sabbats Principe Hebreeën 4:1-11. 2 3 Verwarring… Na ons sterven…?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Sabbats Principe Hebreeën 4:1-11. 2 3 Verwarring… Na ons sterven…?!"— Transcript van de presentatie:

1 Het Sabbats Principe Hebreeën 4:1-11

2 2

3 3 Verwarring… Na ons sterven…?!

4 4 Verwarring… Abstract idee – geestelijk ‘iets’…?!

5 5 Verwarring… Symbolisch…?!

6 6 Verwarring… Een mooi streven…?! Wat dan wel…?!

7 7 Wat dan wel? KATAPAUSIS – rust, stoppen met eigen werken om iets te verdienen… Ook: geen zorgen maken, vertrouwen…

8 8 Waarom dan wel…?! Hebr.3:7-8 “daarom als je Zijn stem hoort, verhard je hart dan niet…” Hebr.4:11 “laten we ons beijveren Zijn rust in te gaan… niet door ongehoorzaamheid ten val komen”

9 9 Onze moderne werk-georiënteerde samenleving Wat doe je voor werk? …als een vraag naar je identiteit: wie je bent…!

10 10 “Stille tijd” die we nodig hebben om betekenisvol bezig te zijn en onze geestelijke passie niet te verliezen... Restoring Spiritual Passion (Gordon MacDonald)

11 11 Gods Rust als basis voor wat we in ons dagelijks leven doen. Iets anders dan amusement en ‘ontspanning’

12 12 Sabbats Principe als antwoord voor het probleem van vermoeidheid en ‘uitputting’… Het tegengif voor een ‘workaholic’ zijn/worden

13 13 Het tegengif voor een ‘workaholic’ zijn/worden

14 14 Het tegengif voor een ‘workaholic’ zijn/worden

15 15 Het tegengif voor een ‘workaholic’ zijn/worden

16 16 Het tegengif voor een ‘workaholic’ zijn/worden

17 17 Sabbats Principe # 1 Rolmodel Gen.2:2-3 2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

18 18 Sabbats Principe # 2 Ritme Gen.8:22 Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

19 19 Sabbats Principe # 3 Rust Ex.20:8-10a 8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. (…)

20 20 Sabbats Principe # 4 Afstand nemen Ex.20:10b (…) Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.

21 21 Sabbats Principe # 4 Afstand nemen VS multitasking

22 22 Sabbats Principe # 4 Afstand nemen VS multitasking

23 23 Sabbats Principe # 4 Afstand nemen VS multitasking

24 24 Sabbats Principe # 4 Afstand nemen VS multitasking

25 25 Sabbats Principe # 5 Herinneren Ex.20:11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

26 26 Sabbats Principe # 6 Verfrissing, verkwikking Ex.31:17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

27 27 Sabbats Principe # 6 Verfrissing, verkwikking Ps.46:11 Geef het op [laat los, laat gaan] en weet [ervaar en beleef] dat Ik God ben;

28 28 “Stille tijd” die we nodig hebben om betekenisvol bezig te zijn en onze geestelijke passie niet te verliezen... Restoring Spiritual Passion (Gordon MacDonald)


Download ppt "Het Sabbats Principe Hebreeën 4:1-11. 2 3 Verwarring… Na ons sterven…?!"

Verwante presentaties


Ads door Google