De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PPS Gildenhuis  Site Gildenhuis – Beveren  PPS Gildenhuis afbraak eind 2011  Heropgebouwd 2012 tot 2015  Huisvesting Chiromeisjes – speel hof -

Verwante presentaties


Presentatie over: "PPS Gildenhuis  Site Gildenhuis – Beveren  PPS Gildenhuis afbraak eind 2011  Heropgebouwd 2012 tot 2015  Huisvesting Chiromeisjes – speel hof -"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 PPS Gildenhuis

4  Site Gildenhuis – Beveren  PPS Gildenhuis afbraak eind 2011  Heropgebouwd 2012 tot 2015  Huisvesting Chiromeisjes – speel hof -  Site “ het Schuurke”  Vergader-feestruimte ( verouderde site)  Vaste stek jeugdbeweging ( KJL, Gidsen)  Bouwgrond ( thans “werk van den akker”)  Site BURCHT ( gefusioneerd met VZW DW)  Verouderde parochiezaaltjes en café ( leegstaand) = De Vrede  Pastoor Coplaan – vernieuwd winkelpand dienstig als ontmoeting/vergaderruimte  Houten Verdommenis  Huisvesting Chirojongens  Doel … verdwenen dorp (gefusioneerd met VZW DW)  Enkele wijkkapelletjes VZW DEKENALE WERKEN Beveren

5  Optimaliseren van het patrimonium binnen een groter geheel  Consolideren van vermogen van de VZW in een eigentijdse en werkbare vorm  eenvoudige en transparante vermogensstructuur opbouwen die beheer(s)baar is door vrijwilligers  Zorgen voor voldoende draagkracht om beroep te kunnen doen op externe professionele bijstand ( boekhouder, personeel voor beheer en onderhoud,…)  middelen generen om toekomstige werking te verzekeren en reserves op te bouwen  Door het behoud en /of vernieuwen van een belangrijk deel van het onroerend vermogen wordt een vermogen gecreëerd dat veilig en meer beschermd is dan een roerend patrimonium

6 DOEL VAN DE VZW DEKENALE WERKEN Werkvorm moet dermate transparant zijn dat verruiming van de VZW met andere werkvormen binnen dekenaat ( of groter) eenvoudig kan gebeuren wanneer de vraag daartoe zich stelt Elke site moet “op zich “ kostendekkend kunnen werken Indien dat niet het geval is moet men diverse vragen beantwoorden :  Kan deze site gesaneerd worden ja/neen  Is ze na sanering kostendekkend ja/neen  Indien neen …  Afbraak en nieuwbouw  Of … verkopen  Voor het Gildenhuis hebben wij voor afbraak en nieuwbouw gekozen …

7

8  VZW al meer dan 75 jaar eigenaar van deze site ( schenking grond 1929)  Dienstig geweest voor uitbating van …  Cinemazaal  Parochiale bibliotheek  Toneelzaal  Vestigingsplaats BACOB kantoren  Polikliniek  Vakbond, Mutualiteit …

9  gebruikt als …  Vestigingsplaats dienstverleningscentrum  ACV  CM  CLB  Chiro lokaal  Publieke parking ( gemeente)  Café  Vergader- en feestzalen  Fuif zaal  ….

10 Dekenale werken VZW CM via Christelijk Solidariteitsfonds VZW en CVBA Assist thuiszorgwinkels ACV via Sociaal Centrum Pater Rutten VZW Waren reeds partners in oude site ( VZW had met hen erfpachtcontracten omtrent een deel van de oude site)

11 Gemeentebestuur Beveren ( geen bouwheer) ◦ Huurde de parking op de oude site ( publieke parking ◦ Koopt na afwerking de nieuwe bovengrondse Parking ( is thans terug publieke parking) Brouwer ( NV Josmar ) ( geen bouwheer) Is huurder van de oude café met woonst ( hoek) koopt in casco de volledige hoek ( wordt = nieuwe café en 2 woonappartementen ) Particuliere kopers behoren NIET tot het bouwteam /noch de PPS en zijn geen bouwheer o Zij kopen in casco rechtstreeks van de VZW dekenale werken

12 o Handelshuurovereenkomst met Brouwer en uitbater kon in der minne worden geregeld  Uitbater krijgt als eerste keuzemogelijkheid om appartement te kopen  Brouwer neemt een optie op de koop van de hoek ( café en appartementen )  Opheffing erfpacht CM en ACV kon in der minne worden geregeld  Verbrekingsvergoeding wordt verrekend onder de partners PPS  Wordt via schuldvergelijking notarieel geregeld bij verkoop grondaandeel

13  CM, ACV en de Thuiszorgwinkel kunnen de nodige ruimte aankopen waardoor ze deze investeringen kunnen verantwoorden aan hun leden,  De GMHB draagt bij tot de financiële haalbaarheid van het project en kan een belangrijk project van inbreiding realiseren in het centrum van Beveren  …

14  VZW blijft eigenares van die delen noodzakelijk om haar huidige en/of toekomstige doelstellingen te verwezenlijken  Uit verkoop van andere delen put de VZW voldoende financiële middelen om haar deel in de nieuwbouw te bekostigen  of anders gezegd …herinvesteren van verkregen opbrengsten om het doel van de vennootschap te kunnen verwezenlijken

15  Schetst kader  Omvat wederzijdse engagementen  Eigen inbreng van financiering en knowhow van de partners  Coördinatie en realisatie gehele project gedelegeerd aan de GMHB (bouwheer)  Regels van duurzaam bouwen  …

16  dit project is stadskern vernieuwend  Betaalbaar  Onderhoudsvriendelijk  Vervangingsbouw /renovatie van de buurt  Zoekt naar meerwaarde en kwaliteit  Wonen van ouderen en levenslang wonen  Woon en omgevingskwaliteit  Ecologie  Sociale leefbaarheid  Mix huur/koop  Deskundigheid

17 2003 –2007 eerste gesprekken –  niet meer rendabel zijn van deze site…  Welke mogelijkheden voor herbestemming, …  Hoe verkopen we dit aan de gemeenschap ( gevoeligheden)  Welke symboliek heeft dit gebouw ( perceptie … dit is van ons …)  Overtuiging van de haalbaarheid van de beoogde herbestemming  Welk zijn de randvoorwaarden om zulk een project op te starten  Wie kan dat begeleiden, welke knowhow hebben we in huis en welke niet  Is dat louter een parochiale aangelegenheid  Ontwerper zoeken ( via wedstrijd)  … de partners » 2007 – afsluiten protocol tussen de partners en eerste poging tot verdeling van het pand (wie heeft wat nodig, wie doet wat, … )

18 » Boekjaar 2008  aanstellingsprocedure ontwerper en opmaak voorontwerp  A rchitectenbureau META » 2009 /10  finaliseren voorontwerp en opmaken uitvoeringsdossier

19 » 2010/11 » 2010/11 start openbare Europese aanbestedingsprocedure en voorbereiding van de werken  Algemene aannemer = Firma NV Verplancke –Van Laere1/1/2012 start van de afbraakwerken

20

21 » 2012/13 opbouw

22

23

24

25 » 2013/14 afwerking ˃Balustrades – kunstwerk “ Satellite Building “van Kasper Andreasen en Jan Kempenaers ˃Gesubsidieerd door Vlaamse Gemeenschap ˃Midden 2014 eerste bewoning en in gebruik kantoren ˃Thans enkel café nog in te richten ( open januari 2016)

26 VOOR ….

27

28

29

30

31 achteraanzicht

32  Ondergronds (-1 )  Deels nutsvoorzieningen  Deels stockageruimte  63 autostaanplaatsen ( open) deels met open berging  parkeermogelijkheden bovengronds  36 parkeerplaatsen worden na afwerking gekocht door de gemeente – openbare parking – pluspunt voor dienstverleners

33 Bovengronds ( los van PPS gebouw) Chirolokaal achteraan in de tuin blijft CLB behoud ( in eigendom) alle ruimten links op het perceel Nieuwe complex zal bevatten Een ruime, moderne campus voor sociale dienstverlening bestaande uit CM, ACV, Assist

34

35  In beheer en eigendom van de VMSW  28 huurappartementen  Levenslang wonen – doelgroep ( niet fanatiek…) 60 plussers  Private eigenaars (Appartementen )  21 koopappartementen (1/2 of 3 slpk)  17 verkocht aan privéeigenaars  4 in eigendom van VZW DW bestemd voor verhuur op de privémarkt ( democratische huurprijzen)

36

37 Een ruime café ( privaat bezit en uitbating) Opening begin 2016 Een polyvalent vergadercomplex volledig naar het doel van de VZW DW …

38  Centraal gelegen binnen de gemeente Beveren  Op het gelijkvloers modern ingerichte, polyvalente zaal te huren voor feesten, recepties en vergaderingen, bedrijfs- en andere tentoonstellingen, Intieme optredens, Allerhande demonstraties, productpresentaties, Hobbybeoefening Diverse culturele evenementen, …

39  Op de eerste verdieping beschikken we over 3 ruime, open vergaderruimtes Geschikt om te vergaderen, seminaries,cursussen, workshop, leuk familiefeestje … Onderscheiden naar kleur en naam Voorzien van WIFI,Beamer … Veel aandacht voor rust, akoestiek Kortom … ideaal om in een rustige omgeving te vergaderen  praktisch, professioneel ingerichte keuken  Sanitaire blok met aandacht voor andersvaliden  Verdiep bereikbaar met lift ( op aanvraag)

40  Hopelijk wordt dit complex met de nodige zorg gebruikt door de gemeenschap  Vinden wij genoeg enthousiaste mensen om deze zorg te delen  Is de mix van gebruik door families en verenigingen een troef om alles financieel rendabel te houden  ….

41  Bezin eer je begint …maak een haalbaarheidsstudie  Zijn je statuten in orde om je project aan te vatten binnen een VZW structuur  Welke BTW formaliteiten dien je te vervullen  Afspraken maken met de rulingscommissie directe belastingen op voorhand  Hebben wij binnen ons team iemand om als coördinator op te treden  Welke taak voor de vrijwilliger / welke voor de professionelen weggelegd  Financiering (cashflow) over meerdere jaren berekenen  Enzovoort …

42

43  Dank voor jullie aandacht …  Vragen !


Download ppt "PPS Gildenhuis  Site Gildenhuis – Beveren  PPS Gildenhuis afbraak eind 2011  Heropgebouwd 2012 tot 2015  Huisvesting Chiromeisjes – speel hof -"

Verwante presentaties


Ads door Google