De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 1 T. van Alphen. 1. Wat weten we nog van de afgelopen 3 jaar? Woordspin (klassikaal) 2. Groepjes van 2 Leg aan elkaar de termen uit die op het bord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 1 T. van Alphen. 1. Wat weten we nog van de afgelopen 3 jaar? Woordspin (klassikaal) 2. Groepjes van 2 Leg aan elkaar de termen uit die op het bord."— Transcript van de presentatie:

1 Thema 1 T. van Alphen

2 1. Wat weten we nog van de afgelopen 3 jaar? Woordspin (klassikaal) 2. Groepjes van 2 Leg aan elkaar de termen uit die op het bord zijn onderstreept Docent loopt rond om te helpen Klassikaal bespreken (beloning?)

3 Lees (voor jezelf) basisstof (Bs) 1. Maak een lijstje van de dikgedrukte woorden. Zet de betekenis achter de woorden. Klassikaal bespreken, welke onderdelen lastig zijn.

4 Generatio spontanea Zak met muizen Maden in vlees Pasteur Pasturiseren Wetenschappelijk experiment van pasteur Boulion, pasturiseren, etc.

5 Waarnemingen: Wat neem je waar in de omgeving, dat je niet snapt, of wat je op valt? Onderzoeksvraag: De vraag die stelt, deze komt voort uit je waarneming. Hypothese: Mogelijk antwoord op je vraag, dit ga je testen in je onderzoek. Voorspelling: Zal je hypothese juist of onjuist zijn? Experiment: Het testen van je hypothese. Resultaten: Beschrijving van je resultaten, GEEN antwoord op je hypothese! Conclusie: Klopt je hypothese? Waarom wel of niet? Discussie: Wat ging er goed bij het onderzoek? Wat moet er anders? (Nieuwe hypothese of onderzoeksvraag)

6 Bekende onderzoeken Hoe onstaan de onderzoeksvragen? Hoe welke methode zijn gebruikt? Wanneer is een onderzoek af? N. TINBERGEN W. THORPE H. HARLOW J. HUXLEY

7 Maak een verslag op basis van deze stappen van het experiment van pasteur. Volg de stappen en bedenk wat Pasteur gedaan heeft. Wat zou jij doen als je voor dit raadsel stond? Dit verslag moet in je practicum map! Zorg dat je alles netje op volgorde houd.

8 Vorm hangt (vrijwel) ALTIJD samen met de functie. 1. Lichaamsbouw 2. Orgaanbouw 3. Celstructuur Poolvos (Fennec)HartSpierweefsel 1.2.3.

9 Hoe vliegt een vogel? Alleem gekeken naar structuur.

10 Lichtmicroscoop Tot 400x Lichtgolven TEM Transmissie Electronen Microscoop. Electronen door een preparaat. Gevolgen? SEM Scanning Electronen Microscoop. Electronen kaatsen terug van het preparaat. Microscopie technieken Blz. 14 BVJ, thema 1

11 In je practicummap: 1x Tekening van waterpest 1x Tekening van de rode ui 1x Tekening van zetmeelkorrels, aardappel. (met Jodiumkleuring) Zet de juiste namen bij de celonderdelen. Let op de tekenregels. Oefen met scherpstellen van de microscoop. Cylosis (celstroming) Cylosis (celstroming)

12 Wat is een cel? Bouwsteen? Structuur 4(5) rijken Wat maakt een cel? Celorganellen Wat is het doel van een cel? Functie, maar welke functie Hoe ontstaat een cel? Deling. De eerste cel komt van.....? Extra info.

13 Celmembraan Celwand Cytoplasma Celkern 1. Mitochondria (mitochondrium) 2. Ribosoom 3. Endoplasmatisch reticulum (ER) 1. 2. 3. Inner life of a cell – Harvert Uni.

14 Nucleus (celkern) Nucleolus Chromosomen Nucleaire porien Kernmembraan Kernplasma Celmembraan Fosfolipide 2x Eiwitten Transporteiwitten Koolhydraatketens Dierlijke cel

15 Golgi – apparatus Aanmaak Fosfolipide Afscheiding eiwitten buiten cel Lysosoom Gemaakt in Golgi Transport Afbraak van stoffen

16

17 Cellen wisselen stoffen uit met de omgeving door: Diffusie Osmose Actief/passief transport Concentraties Eigenlijk altijd bij vloeistoffen. 95ml water en 5ml limonade Dan is de concetratie limonade 5ml tenopzichte van de totale 100 ml. g/l Ppm (0,00001%)

18 Diffusie is de verplaatsing van een stof van een hoge concentratie naar een lage concentratie, tot op beide plekken de concentratie gelijk is. Hoe ontstaat die verplaatsing dan? Brownian movement, beweging van moleculen Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de beweging

19 Diffusiesnelheid Meer ruimte = snellere diffusie Hoe kleiner de afstand, hoe sneller de diffusie Concentratie verschil, hoge concentratie = snellere diffusie. Osmose Diffusie door een semi- permeable membraan. Osmose = verplaatsing van water van een lage osmotische waarde naar een hoge osmotische waarde. Osmose Lage waardeHoge waarde

20 Intern milieu Binnen waardes Extern milieu Buiten waardes Celmembraan = semi-permeabel Stoffen gaan naar binnen en naar buiten Transporteiwitten Actief Passief

21 Je gaat in een 2-tal aan elkaar basisstof 8 op blz. 22 en 23 aan elkaar uitleggen. Eerst lees je de stof. Bij het uitleggen let je vooral op Afb. 46. Vervolgens kiest de docent een groepje die het aan de klas kan uitleggen. De rest van de klas let goed op fouten, wanneer deze opvallen, mag de hand worden opgestoken. De verteller mag zelf bepalen of dat het moment is voor input. Je hebt 15-20 minuten

22 Turgor Turgorscent Osmotische waarde Plasmolyse Los van de celwand Turgor effect Plasmolyse

23 Bij welke situatie en op welke plek is de osmotische waarde hoog en laag?


Download ppt "Thema 1 T. van Alphen. 1. Wat weten we nog van de afgelopen 3 jaar? Woordspin (klassikaal) 2. Groepjes van 2 Leg aan elkaar de termen uit die op het bord."

Verwante presentaties


Ads door Google