De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De risicoanalyse van de elektrische installatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De risicoanalyse van de elektrische installatie"— Transcript van de presentatie:

1 De risicoanalyse van de elektrische installatie
KB + AREI zijn de leidraad: Risico’s: 1. onrechtstreekse aanraking; 2. rechtstreekse aanraking; 3. oververhitting/brand/ontploffing; 4. overstromen; 5. ophoping energie ( vb. condensatoren ); 6. spanningsdaling; 7. de risico’s inherent aan het gebruik van elektrische energie en de werkzaamheden aan elektrische installaties; 8. lichtbogen 9. potentiaalspreiding 10. niet elektrische risico’s door fout elektrische component 11. overspanningen RA zonder verzamelen documentatie is onmogelijk! Kostprijs maken RA beperken + Borging RA opstellen is geen solo opdracht dus samenwerken met… Kennis van elektriciteit is onontbeerlijk. Kennis van uw installatie: gebruik, uitwendige invloeden,… is noodzakelijk. Aanduiden van personen met omschrijving van wat zij mogen/niet mogen: IV/BA4/BA5/… ….. Daarom: Het Elektrisch Dossier + Canvas

2 Het Elektrisch dossier
Deel 1: Controlelijst

3 Het Elektrisch dossier
Deel 1: Controlelijst - Algemene documenten:( Wat hebben we min. nodig?): Schoolgebonden. Opzoekingswerk. * Informatie Uitbater: Relatie eigenaar( gemeente)/uitbater(school).

4 Het Elektrisch dossier
Deel 1: Controlelijst Informatie Infrastructuur: Intern (LKR/OND) en/of extern ( huiselektricien): Deskundigheid.

5 Het Elektrisch dossier
Deel 1: Controlelijst Informatie Infrastructuur

6 Het Elektrisch dossier
Deel 1: Controlelijst Informatie Infrastructuur

7 Het Elektrisch dossier
Deel 1: Controlelijst - Algemene documenten:( Wat hebben we min. nodig?): Schoolgebonden. Opzoekingswerk. * Informatie Uitbater: Relatie eigenaar( gemeente)/uitbater(school). * Informatie Infrastructuur: Intern (LKR/OND) en/of extern ( huiselektricien): Deskundigheid. * Bouwkundig: Eenvoudige structuur ( zelf te schetsen ) Ingewikkelde structuur ( extern vb. studiebureau ) - Bevoegdheden: ( Wie mag wat? Verantwoordelijkheden,…): * Structuur: Taak SB/directie om de structuur vast te leggen: * Soorten Installaties + situering: Gewone EI voor 1983 – Gewone EI na Oefeninstallaties. Ex-omgevingen - zonering

8 Het Elektrisch dossier
Deel 1: Controlelijst - Bevoegdheden: ( Wie mag wat? Verantwoordelijkheden,…): * Structuur: Taak SB/directie om de structuur vast te leggen:

9 Het Elektrisch dossier
- Aanduiden verantwoordelijkheden ( Taak SB / directie ) * Installatieverantwoordelijke ( niet noodzakelijk kennis E ) * BA5: Bevoegd! Grondige kennis E: Elektricien ( intern/extern ) * BA4: Gewaarschuwd! Basiskennis E: niet noodzakelijk elektricien ( Intern ) * Werkverantwoordelijke: Grondige praktische kennis (Intern/extern) * Werken met derden: vervatten in procedure.

10 Risicoanalyse: Start via verslag onderzoek EDTC
Elektrische documenten - Soorten netten + situering: TT – TN – IT Wordt bepaald door de schakeling van de transfo in de cabine ( privé eigendom/ anergieleverancier). Let op! Soms meerdere systemen in één school aanwezig. - Keuringsverslag(en) Eerste: indiensstellingsverslag Voorlaatste + Laatste - Vermogenbalans – Boomstructuur * Blokschema: Vertrekkende van de toevoer ( cabine of LS – bord ) * Kabeldoorsneden – draaddoorsneden: Dikte = Maximum Stroom ( vermogen)

11 Risicoanalyse EI Elektrische documenten - Soorten netten + situering:
TT – TN – IT Wordt bepaald door de schakeling van de transfo in de cabine ( privé eigendom/ anergieleverancier). Let op! Soms meerdere systemen in één school aanwezig.

12 Risicoanalyse EI Elektrische documenten
- Vermogenbalans – Boomstructuur * Blokschema: Vertrekkende van de toevoer ( cabine of LS – bord ) * Kabeldoorsneden – draaddoorsneden: Doorsnede = Max. Stroom ( vermogen)

13 Risicoanalyse EI - Elektrische Schema’s
* Eendraadsschema: schetsen is voldoende * Situatieschema: schetsen is voldoende * Inhoud van de borden - De uitwendige invloeden * Op plan aangeven met kleur * In tabelvorm aangeven - De Risicoanalyse * Controlelijst schakelkasten * Controlelijst machines * Controlelijst minimumvoorschriften EI * Controlelijst werkplaats/oefeninstallatie * Metingen

14 Risicoanalyse EI - Elektrische Schema’s
* Eendraadsschema: schetsen is voldoende * Situatieschema: schetsen is voldoende * Inhoud van de borden - De uitwendige invloeden * Op plan aangeven met kleur * In tabelvorm aangeven

15 Risicoanalyse EI - Elektrische Schema’s
* Eendraadsschema: schetsen is voldoende * Situatieschema: schetsen is voldoende * Inhoud van de borden - De uitwendige invloeden * Op plan aangeven met kleur * In tabelvorm aangeven

16 Risicoanalyse EI - Elektrische Schema’s
* Eendraadsschema: schetsen is voldoende * Situatieschema: schetsen is voldoende * Inhoud van de borden - De uitwendige invloeden * Op plan aangeven met kleur * In tabelvorm aangeven

17 Risicoanalyse EI - Elektrische Schema’s - De Risicoanalyse
* Controlelijst schakelkasten * Controlelijst machines * Controlelijst minimumvoorschriften EI * Controlelijst werkplaats/oefeninstallatie * Metingen

18 Risicoanalyse EI - Werken aan de elektrische installatie * Procedure * Werkfiche - Interne / externe opleidingen: * Initiële basisvorming basisveiligheid EI - Externe opleidingen: vb. Leren werken met een multimeter - EHBO- instructies + opleidingen

19 Risicoanalyse EI

20 Risicoanalyse EI Varia en vraagstelling


Download ppt "De risicoanalyse van de elektrische installatie"

Verwante presentaties


Ads door Google