De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensbeschouwing Christendom (Ikos). Levensbeschouwelijke lijn Actieve pluriformiteit HumanismeIslamChristendomFilosofie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensbeschouwing Christendom (Ikos). Levensbeschouwelijke lijn Actieve pluriformiteit HumanismeIslamChristendomFilosofie."— Transcript van de presentatie:

1 Levensbeschouwing Christendom (Ikos)

2 Levensbeschouwelijke lijn Actieve pluriformiteit HumanismeIslamChristendomFilosofie

3 Ikos-opleiding Actieve pluriformiteit HumanismeIslamChristendom Keuzemodules: Bijbel Geschiedenis van het christendom - Wereldreligies Module gvo Filosofie

4 Opzet deze module Inleiding 4 lessen Afsluiting in gemengde groepen

5 De lessen Elk hoofdstuk uit het boek wordt voorbereid door een groepje van twee of drie  Maak een samenvatting  Bij elk hoofdstuk een opdracht  Bedenk bij de stof van het hoofdstuk zelf een verwerkingsopdracht: een discussievraag, een spelvorm, een verhaal, of iets anders

6 Cultuur Cultuur - natuur Definitie: "Stelsel van gedragsbepalende normen, waarden en denkbeelden in een bepaalde samenleving of groep."

7 StelselAfzonderlijke elementen vormen patronen. Er is constantie (door overdracht) en ontwikkeling (endogeen, exogeen) Gedrags- bepalend Soms verschillend van wat beleden wordt. Bewust of onbewust. Waarden en normen Norm: concrete richtlijn voor handelen. Waarde: wat waard is om na te streven Denk- beelden O.a. een wereldbeschouwing: manier van kijken naar de werkelijkheid als geheel GroepOnderscheid micro-, meso- en macronivo

8 Cultuur Binnen een groep kunnen verschillende kulturen naast elkaar bestaan: dominante cultuur subcultuur tegencultuur

9 Cultuur Een cultuur wordt bepaald (gedetermineerd) door: - economische factoren - leeftijd - natuurlijke omstandigheden - religie - politieke situatie - techniek - etc.

10 Religie Twee definities: "Religie is een complex van handelingen, voorstellingen en ervaringen van enkelingen en groepen die betrekking hebben op een andere, meestal als hoger ervaren werkelijkheid." "Religie is betrokkenheid op een andere, beslissende werkelijkheid."

11 Religie 4 elementen die kenmerkend zijn voor religie: transcendentie een orde of wet besef van een tekort een falen voorstelling van herstel, van heil

12 Religie Bij religie gaat over fundamentele levensvragen: God MensWereld

13 Typen religie animisme dynamisme polytheisme monotheisme

14 Bronnen van religie Ervaringen (het hogere – het diepere – het heilige) Levensvragen Traditie

15 Functies van religie Integratie Vb: Door bij een religie te horen hoor je erbij, val je niet buiten de groep Compensatie Vb: In de kerk kun je gewaardeerd worden, ook als je dat niet meemaakt in je beroep. Legitimatie Vb.: In de religie vind je ondersteuning voor je meningen Zingeving Vb.: Door het geloof kun je de wereld zien als en zinvol geheel, dat kan je hoop geven.

16 Kalenders Jaar 4 seizoenen Ca. 12 maanden (manen) Ca. 52 weken Ca. 365 dagen

17 Kalenders Joodse kalender: gebonden maanjaar, 12 of 13 maanden per jaar Christelijke kalenders: gebaseerd op romeinse, met vaste maandlengte (Egypte)  Westerse kerk: Gregoriaanse kalender  Oosterse kerk: Juliaanse kalender Islamitische kalender: zuiver maanjaar van ca. 354 dagen

18 Jaartellingen Joods: v.a. de Schepping 3761 v. Chr Christelijk: Anno Domini, v.a. de geboorte van Christus Islamitisch: AH, Al Hidjra, vanaf de emigratie van Mohammed van Mekka naar Medina 622 We leven nu in het jaar: Joods: 5766 Islamitisch:1426 Christelijk:2005

19 Joodse en christelijke feestdagen 14-21 Pesach 6,7 Sjevoeoth 7 weken 23 Sjimchat Tora 13-22 Sukkot 11 Yom Kippoer 1,2.Rosj hasjana 25 Chanukka 9 Av 14 Poerim Pasen Pinksteren Hemelvaartsdag 40 dagen 10 dagen Aswoensdag 40 dagen tijd Carnaval Kerstfeest Advent 4 weken

20 Joods:Feestrol:Christelijk: PesachPaasfeestHoogliedPasen Hemelvaart SjevoeothWekenfeestRuthPinksteren Tisja beAvTempelverwoest ing Klaagliederen Rosj HasjanaNieuwjaar Yom KippoerGrote verzoendag SukkothLoofhuttenfeestPrediker ChanukkahKerstfeest PoerimLotenfeestEsther


Download ppt "Levensbeschouwing Christendom (Ikos). Levensbeschouwelijke lijn Actieve pluriformiteit HumanismeIslamChristendomFilosofie."

Verwante presentaties


Ads door Google