De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Terugblik op Alleen de boeken  Uitleg hoofdstuk 11  Analyse van De rode beuk in groepjes  Klassikale bespreking.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Terugblik op Alleen de boeken  Uitleg hoofdstuk 11  Analyse van De rode beuk in groepjes  Klassikale bespreking."— Transcript van de presentatie:

1

2  Terugblik op Alleen de boeken  Uitleg hoofdstuk 11  Analyse van De rode beuk in groepjes  Klassikale bespreking

3  Perspectief  Focalisatie  Herhaling, waar je betekenis aan toekent  Tijd  Beoordelingswoord en onderbouwing

4  Betekenisdragende eenheid in het verhaal

5 1. Intern: binnen de tekst  verhaaltheorie 2. Extern: buiten de tekst  cultuur- en literair-historisch motief denk aan Bijbelse motieven, Oedipus etc. Op tekstniveau: concrete motieven  onze focus

6 1. Verhaalmotieven (gebonden motieven)  betekenisvolle eenheden in het verhaal bouwen met elkaar de fabel  dynamisch en gebonden: dienen de fabel, de ontwikkeling van het verhaal, houden de handeling op gang

7  Vrije motieven  geen onderdeel van de vertelde geschiedenis  Statisch: dragen niet bij aan de ontwikkeling van het verhaal, maar wel aan de betekenis van het verhaal.  Functie: Ze versterken een beeld (van bijvoorbeeld iemands karakter) vb. uitweidingen over natuur, bospad, voorwerpen

8 3. leidmotief: letterlijke woorden of woordcombinaties worden herhaald  draagt bij aan de betekenis van het verhaal vb. Keefman:’Ik wil me geheel gaan inzetten voor de psychiatrisch gestoorde mens’. Leidmotieven?  In het verhaal Alleen de boeken?  in het verhaal Emigratie

9  Verbinden verschillende verhaalmotieven met elkaar (dit gebeurt door de lezer)

10  Verzamelen van informatie:  Verhaalmotieven  Leidmotieven  Vrije motieven  Titel  Motto  Hoofdstuktitels  De inbreng van de lezer is ook van invloed op de interpretatie: accenten aanbrengen en verbanden leggen.  Grondmotief: omvat alle andere andere motieven in zich.

11  Het taalgebruik   Door gebruik van beeldspraak  bijdrage aan interpretatie  Vb. Emigratie waarin talloze metaforen en vergelijkingen staan  dreigend karakter  Menuet zie bladzijde 281  Door gebruik van symbolen  Witte rozen als symbool voor zuiverheid  Een tuin als symbool voor de liefde  Bloed en doornen  voor smart (lijden van Christus)

12  Verteller  Wie is er aan het woord?  Tijd  Fabel en sujet  Ruimte  Motieven – uitsplitsen  Personages

13  Hoofdstuk 12 en 13 doornemen


Download ppt " Terugblik op Alleen de boeken  Uitleg hoofdstuk 11  Analyse van De rode beuk in groepjes  Klassikale bespreking."

Verwante presentaties


Ads door Google