De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opgroeien in de stad les 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opgroeien in de stad les 3"— Transcript van de presentatie:

1 Opgroeien in de stad les 3
Agenda Actualiteit Socialisatie Cultuur Straatcultuur Werken aan het wijkportret

2 Socialisatie Een proces van cultuuroverdracht
Leren van de ander, bedoeld en onbedoeld Aan de hand van socialisatieagenten Primaire socialisatie: gezin en peergroup Secundaire socialisatie: school, verenigingen, werk. Gaat om aanleren van verschillende rollen, leren switchen tussen rollen. Tertiair: massamedia

3 Socialisatie in de straatcultuur
Primaire socialisatie: de straatcultuur is eigen, een levensstijl: Tony Montana. Secundaire socialisatie: straatcultuur als urban lifestyle en een van de stijlen waar je uit kan kiezen.

4 Jouw socialisatie Bespreek in tweetallen hoe de overdacht van normen en waarden bij jou verlopen is: wie waren hierin belangrijk en wat deden zij; welke invloed heeft jouw socialisatie op jouw visie op opgroeien en opvoeden in de stad; welke invloed heeft het gehad op de manier waarop jij naar jullie wijk kijkt?

5 Cultuur Wat is jouw associatie bij Cultuur? Hoe kom je hier op?

6 Cultuur als sociologische begrip
Geheel van opvattingen, dat door samenlevingsverbanden wordt gedragen en dat door middel van leerprocessen wordt verworven en overgedragen.

7 Opvattingen Waarden: wat is goed, juist en na te streven
Normen: gedragsregels voor handelen verbonden aan verwachtingen Regels: afspraken waar men zich aan houdt Van abstract naar concreet.

8 Leren Socialisatie Internaliseren: het wordt als iets eigens ervaren.

9 Samenlevingsverbanden
Cultuur van een land, een etnische groep, een jongeren groep, een organisatie, een klas, een leeftijdsgroep. Cultuurverschillen hebben hier mee te maken: Dominante – subcultuur Nederlands – Frans Ouderen – jongeren Autochtoon - allochtoon

10 Wat is wat? Cross-cultureel Inter-cultureel Multi-cultureel

11 Straatcultuur Kijk Wat herken je hier uit het hoofdstuk over straatcultuur? Waarom komen er nu ook Poolse woorden in de straattaal? Waarom zijn er nog steeds zo weinig Chinese woorden?

12 Geef hier je commentaar op

13 Debat Kan je dit (criminaliteit onder jongeren in Amsterdam West) verklaren met de kennis die jullie nu hebben over straatcultuur? Een debat. Ik verklaar dit vanuit de straatcultuur omdat.. Ik kan dit niet verklaren vanuit de straatcultuur omdat…..

14 De essenties van straatcultuur
Straatcultuur als stedelijk fenomeen: individualisering; vermindering sociale controle op straat; diversiteit in leefstijlen Primaire of secundaire socialisatie: een manier van leven of een lifestyle? Een masculine cultuur waarin meiden een specifieke plek hebben

15 De essenties van straatcultuur
Straatcultuur en burgercultuur, een ambivalente verhouding: straatcultuur zet zich af tegen de burgercultuur; burgercultuur is bang van de straatcultuur. Toch beïnvloeden ze elkaar. Identiteitsvorming. Denk hier eens over na: “het is makkelijker iemand van de straat te halen dan de straat uit iemand te halen.”

16 De essenties van straatcultuur
De economische habitus. Jongeren komen op straat snel in aanraking met drugshandel, diefstal en heling. Zij leren in de straatcultuur vaardigheden die hier goed van pas komen. Dus…. Deze vaardigheden zijn echter ook te gebruiken om een eigen (legaal) bedrijf op te zetten.

17 Aan de slag met jullie wijkportretten
Ga de wijk in en maak foto’s vanuit het perspectief van kinderen en jongeren. Als het lukt, maak al vast een praatje met kinderen, jongeren of volwassenen over het opgroeien hier of maak een afspraak voor een gesprekje.

18 Huiswerk Zoek feitelijke gegevens over jullie wijk op in de wijkscan.
Maak foto’s Voer wat gesprekken Voor vrijdag hebben jullie een opzet gemaakt van jullie wijkportret en wat ervaringen met gesprekken voeren.


Download ppt "Opgroeien in de stad les 3"

Verwante presentaties


Ads door Google