De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Familytree (introductie) https://www.youtube.com/watch?v=3jxtHJ0K73 U.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Familytree (introductie) https://www.youtube.com/watch?v=3jxtHJ0K73 U."— Transcript van de presentatie:

1 Familytree (introductie) https://www.youtube.com/watch?v=3jxtHJ0K73 U

2 2. Het analyseren van relaties binnen het gezinssysteem Gezins- wijkgericht werken Marie-Joze van Raak www.med.hro.nl/raamj

3 Recap 1 Dyade: een complexere twee-eenheid. Wordt vaak in stand gehouden doordat de individuen elkaar voeden in hun gedrag Triade: als in een dyadische relatie een derde partij betrokken wordt, dan is er vaak sprake van een probleem. Er kan dan sprake zijn van triangulatie. De derde partij wordt gebruikt om af te leiden van het initiële conflict binnen de dyade Complementaire relaties: bv. ouder-kind, man-vrouw Symmetrische relaties: bv. man-vrouw, broers Parallelle relaties: zowel symmetrisch als complementair Kluwen gezin: een systeem met te vage grenzen

4 RECAP 1 Los-zand gezin: een systeem met te starre grenzen Niveau’s in de relatie (openlijk en bedekt): van buiten lijkt het iets anders dan onder de oppervlakte blijkt. Iets kan dus openlijk complementair lijken maar onder de oppervlakte symmetrisch zijn Alliantie: een band op basis van een gedeelde interesse Coalitie: een band op basis van en gezamenlijke tegenstander. bv. de Simpsons Hiërarchie: wie heeft de leiding/macht. Heeft dus ook te maken met grenzen, het bewaken van de grenzen, verantwoordelijkheid leggen waar deze hoort Waardenpatronen; de (gezins)cultuur 4

5 http://www.youtube.com/watch?v=b wpHXtwjP-8

6 Genogram Stamboom om gezinsrelaties en levenscyclus in kaart te brengen Vooral gebruikt bij gezinsbehandeling Verbanden leggen met onderliggende (intergenerationele) relatiepatronen Mogelijke oplossingen zoeken binnen sociale context

7

8

9

10

11  Alle familieleden (alle mensen die deel uitmaken van het huishouden), genoteerd in symbolen, met namen en leeftijden (liefst 3 generaties)  Data van geboorten, overlijden, huwelijken, scheidingen, en andere belangrijke data, data van “life events” (jaar van slagen, uit huis, trauma, verhuizing, emigratie, werkloos, etc.)  De interactiepatronen (zie PDF document symbolen op natschool)  De belangrijkste medische geschiedenis (belangrijkste ingrijpende ziekten, DSM-IV diagnoses)

12 Andere belangrijke zaken als: I.Etniciteit II.Religie III.Opleiding IV.Beroep/werkloosheid V.Burgerlijke staat bv. gescheiden VI.Waar uitwonende kinderen en familieleden nu zijn VII.Overleden kinderen VIII.Verhuizingen, vlucht/migratiegeschiedenis IX.Trauma, mishandeling, incest, geweld X.Gezondheidsproblemen bv. obesitas XI.Alcohol of drugsproblemen XII.Problemen met justitie XIII.Financiële problemen

13 Functioneel gezinssysteem Dynamische balans die de gezinsorganisatie beschermt Aanpassingsmechanismen om het systeem in stand te houden Levenscyclus (Carter en mcGoldrick 1980)

14

15 Overgangsfasen in relaties Homeostase: elk systeem streeft naar evenwicht Morfogenese: verandering die moet leiden naar homeostase Er kunnen knopen ontstaan op overgangsmomenten/transities

16 Transities in het gezin geven veel informatie, elke verandering heeft invloed, niet iedereen is even vaardig is in het reageren op transities Homeostase: streven naar evenwicht van systeem Morfogenese: het proces dat leidt tot evenwicht Symptoom kan een functie krijgen om een verandering in het systeem te voorkomen, ook al is het disfunctioneel Een symptoom duidt op een ‘niet slagende onderhandeling’ en is gericht op uitstel van herdefiniëring van de relatie Haley 1973, Palazolli e.a. 1978, Minuchin 1974 structurele gezinstherapie

17 Importantie van overgangsfasen Relaties worden opnieuw gedefinieerd: Aanzet: aanleiding (formatie, vertrek, aankomst) Tijdstip en voorspelbaarheid: onverwacht, verwacht Omvang/ingrijpendheid: eerste orde (aanpassing) en tweede orde (‘verschil dat verschil maakt’ Bateson 1979 )

18 Kijkopdracht 1.Overgangsfasen in relaties? 2.Hiërarchie en grenzen? 3.Symptoomgedrag?

19 Schatjes http://www.herhalingen.nl/uitzending- gemist/21714/schatjes.html


Download ppt "Familytree (introductie) https://www.youtube.com/watch?v=3jxtHJ0K73 U."

Verwante presentaties


Ads door Google