De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodiekontwikkeling 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodiekontwikkeling 2"— Transcript van de presentatie:

1 Methodiekontwikkeling 2
Voorstellen en inleiden van de lesopbouw: Gegevens: Kamer: L

2 Lesopbouw: 08.45 uur Welkom! Hoe was jouw vakantie? Hebben we zin in het nieuwe cursusjaar?! Kennismaking en voorstelronde in groepjes Opzet: spelmethoden om elkaar beter te leren kennen uur Korte pauze (15 minuten)

3 Lesopbouw: uur - Onderscheid tussen methodieken, methoden, interventies en instrumenten - Soorten methoden - Oefening: opzoeken en uitzoeken soorten methoden - Uitleg opdracht 1 - Discussie over evidence en practice based methoden en interventies - Uitwerken stellingen in groepjes a.d.h.v. de literatuur (boek: Zorg dat het werkt)

4 Kennismaking en introductie moduul:
portret maken in groepjes van 4 - Hobby’s - stage - en wat nog meer opvalt

5 Praktijkervaring en stageplek:
Waar loop je stage? Wat zijn tot nu toe jouw ervaringen? Welk hoofd leerdoel stel jij jezelf dit jaar op jouw stageplek?

6 Lesopbouw: Bespreken stage en ervaringen in de praktijk
- Overstap maken naar de inhoud van het moduul Methodiek 2 (de studiehandleiding) start inhoud les 1 Samenvatting Plancyclus (powerpoint) Oefening a.d.h.v. een casus (Victor) uur Grote pauze (eten en drinken)

7 Welke afspraken/gedragsregels?
Je bent op tijd in de les. Ben je toch een keer later, meld dit dan van tevoren en vraag toestemming aan je docent. Je gebruikt geen mobieltjes in de les. Je concentreert je op de les en houd je niet bezig met andere zaken. Je komt voorbereid naar de les en neemt het lesmateriaal mee dat je nodig hebt. Je gedraagt je respectvol. Vormen van verbale agressie of intimidatie t.o.v. studenten en docenten zijn niet toegestaan.

8 De Plancyclus wie durft?
Oriënteren Diagnosticeren Plannen Uitvoeren Evalueren

9 Oefenen met Victor Bepaal de probleemdefinitie en formuleer op basis daar van een hypothese. Waar loop je vast?

10 Methodieken De (basis)methodiek is een doordachte, vastgelegde en systematische manier van werken in een bepaald beroep. Een methodiek is tamelijk abstract. Methodiek maatschappelijkwerk, methodiek jongerenwerk. Gerelateerd aan een beroepscode voor deze beroepsgroep.

11 Methodes Een methode is een omschreven manier van systematisch werken om een bepaald doel te bereiken. Binnen een methodiek gebruik je verschillende methodes. Methodes zijn altijd ontwikkeld vanuit een bepaalde visie.

12 Instrumenten www.med.hr.nl/brave
Een instrument is een precies omschreven en voorschrijvende manier van handelen als hulpmiddel om een doel te bereiken. Een instrument is veelal iets fysieks, zoals een observatielijst, screeningslijst, een folder, een protocol etc…

13 Indeling van methodes Persoonsgerichte methodes. Groepsgerichte methodes. Omgevingsgerichte methodes. Deze gaan uit van het handelen van de professional. Groepsgerichte methodes: bv. allerlei projecten en interventies die gaan over pesten in de klas of in de groep; methodes waarmee kinderen of jongeren leren samenwerken.

14 Indeling van methodes en interventies volgens Jos van der Lans
Methodes of interventies gericht op: Zelfsturing Coachen Stimuleren Activeren Afhankelijk van mogelijkheden van de doelgroep en de rol van de professional. Rol professional bij zelfsturing: adviseur. Voorbeelden: PGB; Bewoners als opdrachtgevers van professionals in de wijk, bv. van wijkagent in buurten hier in R’dam; Strippenkaarten of Vochers. Rol professional bij coachen en stimuleren: coach of mentor. Voorbeelden: cursussen, scholing, ondersteuning van projecten. Rol van professional bij activeren: wijkagent. Doel is wel: activeren van hulpbronnen om beweging op gang te brengen. Voorbeelden: Bemoeizorg, gezinscoaching, Outreachende hulpverlening; Eigen kracht conferenties.

15 Ga eens op zoek Kijk in de databank van het NJI en zoek van iedere soort (van der Lans en Ewijk) een voorbeeld.

16 Opdracht 1 Onderzoek op de stageplek of er gewerkt wordt volgens een bepaalde methode of methodiek. Waarom is daar voor gekozen; welke visie of theorie ligt daar onder; weet men wat het effect is van deze methode; hoe vinden medewerkers het om met deze methode of volgens deze methodiek te werken? Maak er een presentatie van voor les 3.

17 Een andere indeling van methodes of interventies
Nu gaat het over de mate waarin een methode of interventie bewezen effectief is. Het gaat ook over de relatie tussen de wetenschap en de praktijk. Kijk maar eens naar de twee artikelen.

18 Evidence based werken Ingegeven door een veranderende houding van overheid: van politieke sturing vooraf naar politieke controle achteraf. Ingegeven door toenemende mondigheid van cliënten: werkt de behandeling die mijn kind krijgt wel? Overgewaaid uit medische en later volwassen GGZ praktijken. Valt samen met toename kwantitatief empirisch onderzoek in sociale sector.

19 Evidence based interventies
Effectiviteit van een methode of interventie, hoe wordt die bepaald? Waar is dit op gebaseerd? theoretisch onderbouwing onderzoek naar effectiviteit kosten effectiviteit keten effectiviteit Hoe zit het ethisch?

20 Oefening Onderzoek op de site van NJI welke soorten methoden er zijn. Hoe zijn deze methoden onderzocht? Tot welke conclusies komen jullie?

21 Indeling Een indeling naar de mate waar in een methode of interventie evidence based is. Zie de effectiviteitsladder. Daarnaast is er het onderscheid tussen evidence based en practice based als het gaat om de effectiviteit. Is het een onderscheid of vullen ze elkaar aan?

22 Evidence vs. pratice based werken
Dossier Effectiviteit van jeugdinterventies - Uitgangspunten, Nederlands Jeugdinstituut

23 Intermezzo Effectiviteit en generieke en specifieke factoren en placebo effect. Hoe groot denk je dat het aandeel van de specifieke factoren van een methode zijn op het effect van deze methode?

24 Samenwerken Van Yperen stelt: top down implementatie van kennis, bottom-up laten zien wat werkt, wat niet en hier over uitwisselen met wetenschappers. Hutschemaekers: samenwerken met respect voor de eigen logica van wetenschap en praktijk.

25 Uitwerken stellingen in groepjes a. d. h. v
Uitwerken stellingen in groepjes a.d.h.v. de literatuur (boek: Zorg dat het werkt)

26 Stelling Er is een niet te overbruggen verschil tussen wetenschap en (zorg)praktijk. Hierdoor werken wetenschappelijk bewezen effectieve interventies in de praktijk niet goed.

27 Het venijn zit in de staart
Hutschemaekers stelt tenslotte dat de praktijk niet verbetert door evidence based interventies klakkeloos te implementeren in de praktijk en professionals deze klakkeloos te laten uitvoeren. Wat moet er dan wel gebeuren? Wat moet er wel gebeuren: wetenschap werkt samen met praktijk; eb werken in groter kwaliteitsbeleid van organisatie, goede monitoring en mogelijkheid tot bijstellen, effectviteitsonderzoeken kritisch lezen


Download ppt "Methodiekontwikkeling 2"

Verwante presentaties


Ads door Google