De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestatiecontracten Rotterdam Ard den Outer / Gert Jan de Looze Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam Oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestatiecontracten Rotterdam Ard den Outer / Gert Jan de Looze Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam Oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Prestatiecontracten Rotterdam Ard den Outer / Gert Jan de Looze Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam Oktober 2015

2 In vogelvlucht  Aanleiding  Het concept (de essentie)  De business-case  Lessons learned  Vooral veel vragen stellen (tijdens en na de presentatie)

3 De aanleiding “Rotterdam Climate Initiative”  reduceren van het energieverbruik en verminderen van de CO2-uitstoot  optimaliseren van het onderhoud  verbeteren van het binnenklimaat en comfort

4 Het concept (de essentie)  Presentatiecontract  Energie & onderhoud / ON toont aan  Gegarandeerd  Risico voor de markt  Budgetneutraal  Energiebesparing is vergoeding duurzame investeringen  Optimaliseren / professionaliseren onderhoud  Planmatige aanpak (MJOP)  Verhoging comfort gebruiker  Binnenklimaat  Flexibel contract  Betere kwaliteit gebouwen  Sturen op conditie = 3

5 Business-case

6 Garanderen  Mechanisme:  Cummulatieve boete  Niet gehaalde prestatie blijft staan in het volgende jaar  Eventueel onderpresteren in dat jaar komt daar nog eens bij  Overpresteren kan boeten compenseren  Eerste twee jaar hiervan uitgesloten  Wordt als zeer zware sanctie ervaren

7 Hoe werkt het ?  De aanbieding  34% energie bezuinigd  15% reductie onderhoudskosten  Actieve ON (aantonen prestatie, creatieve oplossingen)  Na de aanbieding  Implementeren maatregelen (zwembaden in gebruik)  Wijzigingen scope (zwembaden gesloten; alternatieven)  Garanderen blijkt best lastig in eerste jaren

8 Lessons learned (algemeen / energie)  Borg het project goed in de organisatie (uiteindelijk moet ook organisatie mee)  (Proces)kosten activeren en afschrijven (verdelen kosten over meerder jaren)  Voldoende (financiële) flexibiliteit in contract houden (aanpassingen onderweg)  Selectie van geschikte clusters uitermate lastig (meewerken gebruikers, impact gebruikers op E-verbruik, kernportefeuille)  Slim omgaan met garanderen (bijklikken)

9 Lessons learned (onderhoud)  Grote meerwaarde om onderhoud mee te nemen  Veel tijd steken in 0-meting (markt wil weten wat ze krijgen)  Steek tijd in goede scopedefinitie (onderhoud is erbij gegroeid)  Referentie MJOP werkt goed (zelf ook weten wat nodig is)  Sturen op conditieniveau kan prima werken i.c.m. beschikbaarheid  Reserveer budget voor extra’s gedurende 10 jaar (rest is al verplicht via contract)

10 Borg het project in de organisatie  Borgen kennis:  Meerjarig onderhoud  Conditiemetingen  Prestatiecontracten & meten  Borgen producten:  OEPC  Contractbeheersing  Borgen competenties:  Dialogen  Verhouding OG/ON  Waarom:  Kosten leercurve  Professionele partner voor de markt  Continuïteit binnen project voor markt ook belangrijk

11 Selectie clusters  Blijft het gebouw in gebruik ?  Blijft het hetzelfde gebruik ?  Welke verbetering is er te halen ?  Hoe groot is de invloed van gedrag op energieverbruik ?  Eigendom, eigen gebruik of (onder)verhuur ?  Is een mix risicoverhogend of juist niet ?

12 Bijklikken  Partijen schrijven in met mogelijk een lagere gegarandeerde energiereductie (minder risico met betrekkelijk weinig kennis van het “systeem”)  Per jaar kan een partij “bijklikken” (als men verwacht structureel over te presteren)  Verschil:  Bij overprestatie bijvoorbeeld 50% OG – 50% ON  Bij gegarandeerde prestatie bijvoorbeeld 10% OG – 90% ON

13 Veel vragen !


Download ppt "Prestatiecontracten Rotterdam Ard den Outer / Gert Jan de Looze Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam Oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google