De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."— Transcript van de presentatie:

1 Naam: Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324

2 VANDAAG Quiz Theorie: Hechting en hechtingstoornissen Documentaire

3 “VEILIGE HECHTING IS EEN BRON VAN LEVEN; ONVEILIGE HECHTING LEIDT TOT OVERLEVEN”. (RIEN VERDULT,ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG)

4 HECHTINGSGEDRAG Dit is gedrag dat gericht is op het aangaan en onderhouden van een band met een ander persoon. Doel: verkrijgen van veiligheid om te overleven én om de wereld te verkennen (exploratie).

5 VIJF VOORWAARDEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN HECHTINGSGEDRAG 1. Ieder mens beschikt in aanleg over gedragingen die bedoeld zijn om de opvoeder naar zich toe te halen en/of bij zich te houden. 2. We zien een toename van dit gedrag als de ouders nabij zijn. 3. Aanwezigheid van sensitiviteit en responsiviteit bij ouders: emotionele beschikbaarheid. 4. Continuiteit en regelmaat, dit leidt tot voorspelbaarheid 5. Na 2 jaar: Cognitieve vermogens belangrijk

6 HECHTINGSPROCESSEN EERSTE LEVENSJAREN voor de geboorte direct na de geboorte eerste levensmaanden matching attunement / afstemming of mismatchment na eerste halve levensjaar na 2 jaar

7 BOWLBYBOWLBY AND AINSWORTH Filmpje: Hechting ‘Still face experiment’

8 VORMEN VAN GEHECHTHEID A. Vermijdend gehecht B. Veilig gehecht: 70%! C. Ambivalent / Afwerend gehecht D. Gedesorganiseerd gehecht

9 A. VERMIJDEND GEHECHT Het kind Exploreert veel. Zoekt geen steun bij de ouder, maar bijv. bij speelgoed / activiteit: sprake van negeren, vermijden. Wordt vaak door de omgeving als zeer zelfstandig gezien. De ouder Reageert consequent NIET responsief en sensitief. Nadruk op zelfstandigheid. Weinig / geen lichamelijk contact.

10 B. VEILIG GEHECHT Het kind Evenwichtige balans tussen exploratie en hechting. De ouder Reageert consequent, responsief en sensitief. Strange Situation

11 C. AMBIVALENT - AFWEREND GEHECHT Het kind Veel hechtingsgedrag, weinig exploratie. Aan de ene kant klampt het zich vast aan zijn opvoeder, maar aan de andere kant toont het zijn woede en teleurstelling door te huilen, te schreeuwen en af te weren. De ouder De ouder is de ene keer wel sensitief en responsief. De andere keer niet. veilig / vermijdend / ambivalent gehecht

12 D. GEDESORGANISEERD GEHECHT Het kind Geen duidelijke strategie. Bizar, tegenstrijdig en angstig gedrag. De ouder Vaak sprake geweest van mishandeling, misbruik, verwaarlozing, drugsmisbruik/psychische problematiek bij ouders.

13 HECHTINGSSTOORNIS Belangrijk bij hechting is niet alleen de rol van de primaire verzorger, maar ook die van het kind. Dit betekent dat het moeilijk te voorspellen is welke kinderen een hechtingsstoornis zullen ontwikkelen. Kan vanaf 9 maanden (!) worden vastgesteld

14 REACTIEVE HECHTINGSSTOORNIS (DSM-5) 2 varianten: (Reactief) Geremd: Laat vaak een auti-indruk zien, vraagt geen contact of aandacht, niet gepaste reactie sociale reaties, incidentele gedragsproblemen, overmatig waakzaam of sterke, ambivalente of tegenstrijdige reacties. Mogelijke oorzaak: mishandeling of misbruik (Willekeurig Sociaal) Ontremd: zoekt het contact juist op, te heftig, niet selectief gedrag, oppervlakkig gedrag, ‘allemansvriend,’ laat meer extreme vormen van gedragsproblemen zien. Mogelijke oorzaak: ontbreken vaste verzorger

15 RISICOFACTOREN HECHTINGSSTOORNIS Risicofactoren op het niveau van het kind - Opvallende lichamelijke gebreken - Ongewenst kind - Prematuriteit - Moeilijk temperament - Aangeboren stoornissen

16 RISICOFACTOREN HECHTINGSSTOORNIS Risicofactoren op niveau van de ouders, gezin en omgeving: Eigen geschiedenis onveilige gehechtheid Psychische problematiek ouders of onverwerkt verdriet Veel wisselende opvoeders Slechte woonomgeving en huisvesting Tienermoeders huwelijksproblemen SES

17 HECHTINGSSTOORNIS Tot 9 jaar: Volgens de Lange (1991) is er dan nog een weg terug, in die zin dat het kind opnieuw met ouders een hechtingsproces door kan maken. Terug naar de vroegkinderlijke tijd. Oudere leeftijd moeilijk: omdat dan leeftijdgenoten belangrijker worden en dus de directe opvoedrelatie minder.

18 LINK NAAR OPVOEDINGSSTIJLEN

19 A-typeVermijdend gehecht: consequent insensitief B-Type: Veilig gehecht:sensitieve en responsieve ouders C-type: Afwerend/Ambivalent gehecht:inconsequent responsief D-type:Gedesorganiseerd gehecht:paradoxaal/onvoorspelbaar

20 DOCUMENTAIRE: DOCUMENTAIRE: IK NEEM GEWOON MIJN SPEELGOED MEE! Betrek de theorie op deze documentaire: Welke (kind)kenmerken zie je terug bij Remy? Welke ouderkenmerken zie je terug bij ouders/opvoeders? Welke protectieve en risicofactoren zie je terug? Wat is de prognose van Remy?

21 DIFFERENTIAAL DIAGNOSE Eetstoornissen Autisme Spectrum stoornissen Verstandelijke beperking ADHD Trauma gerelateerde stoornissen Gedragsstoornissen Stemmings- en angststoornissen

22 BEHANDELING Opvoedingsondersteuning thuis Kinderopvang Residentiele jeugdzorg Afstand nemen vanuit betrokkenheid. Wat stel je je daarbij voor? Wat is een valkuil voor hulpverleners?

23 DOCUMENTAIRE: SCHATJES, TIENERMOEDERS AAN HET WERK schatjes

24 VOLGENDE WEEK Presentatie: Hechting Autisme spectrum stoornissen Voorbereiding: Hoofdstuk 8, Rigter Autismespectrumstoornissen


Download ppt "Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."

Verwante presentaties


Ads door Google