De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. lesoverzicht les WiG volgens lesmodel Realistisch Rekenen lesoverzicht periodieke, korte herhaling –strategieën ‘met je hoofd rekenen’ presentatie lesonderdelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. lesoverzicht les WiG volgens lesmodel Realistisch Rekenen lesoverzicht periodieke, korte herhaling –strategieën ‘met je hoofd rekenen’ presentatie lesonderdelen."— Transcript van de presentatie:

1 1. lesoverzicht les WiG volgens lesmodel Realistisch Rekenen lesoverzicht periodieke, korte herhaling –strategieën ‘met je hoofd rekenen’ presentatie lesonderdelen –overzicht lessen en opdrachten blok 2 verwerking –opgaven maken rekenonderzoek evaluatie toets inzien

2 2. periodieke, korte herhaling strategieën met je hoofd rekenen

3 3. presentatie lesonderdelen Na de les… –... kun je een methodeles voorbereiden volgens het lesmodel Realistisch Rekenen –... kun je globaal vertellen wat we dit blok in de lessen gaan doen –… kun je de vijf hoofdstukken van het portfolio opnoemen –... kun je vertellen waar je details over de opdrachten kunt vinden –... kun je geschikte opgaven voor het rekenonderzoek noemen Doelstellingen

4 3. presentatie lesonderdelen Overzicht lessen in blok 2 les 1: oriëntatie op het blok en rekenles les 2: De Schatfabriek en rekenspellen les 3: De Schatfabriek les 4: zakrekenmachine les 5: rekenonderzoek bespreken

5 3. presentatie lesonderdelen rekendossier vorm –zie bijlage 2 in je reader voorblad met nuttige info, afbeelding inhoudsopgave en paginanummers titels en subtitels (niet de opdrachten herhalen) correct taalgebruik (zie Studiegids) spelling (zie Studiegids) –niet in orde  niet nagekeken

6 3. presentatie lesonderdelen rekendossier voorblad

7 3. presentatie lesonderdelen rekendossier inhoud –rekenonderzoek naar gehanteerde hoofdrekenstrategieënles 1 –één lesverslag volgens lesmodel RRles 2 met goede, SMART lesdoelen –werkblad zakrekenmachineles 4 –schatprojectles 2,3 –uitvoering rekenspelles 1 maak snel een planning

8 3. presentatie lesonderdelen onderzoek hoofdrekenstrategieën in groep 7 In hoeverre gebruiken kinderen de in de methode en door de leerkracht aangereikte rekenstrategieën? –zie stap 1 t/m 10 in je reader blz 6 en 7

9 3. presentatie lesonderdelen onderzoek hoofdrekenstrategieën stap 6. zet de resultaten in tabellen

10 3. presentatie lesonderdelen onderzoek hoofdrekenstrategieën In les 5 bespreken we dit.

11 3. presentatie lesonderdelen één rekenles volgens lesmodel RR –uit de rekenmethode (kopie toevoegen) –volgens lesmodel Realistisch Rekenen Didactische Route –volgens lesvoorbereidingsformulier SMART geformuleerde Lesdoelen Leefwereld Evaluatie van de lesdoelen –geef de les –schriftelijke feedback mentor –verhalend verslag –eigen reflectie –zie reader en N@tschool

12 3. presentatie lesonderdelen één lesverslag lesmodel Realistisch Rekenen warming-up lesoverzicht korte, periodieke herhaling presentatie lesonderdelen verwerking evaluatie –wat ga je precies doen/zeggen? –waaruit bestaat je instructie?

13 3. presentatie lesonderdelen schatproject De Schatfabriek –in les 2 en les 3 –in drietallen 4 schatopdrachten uitwerken –uitwerkingen presenteren op posters –in je portfolio: 4 eigen uitwerkingen en 1 kritische bespreking –zie reader

14 3. presentatie lesonderdelen werkblad zakrekenmachine –practicum in les 4 ontwerp in tweetallen een werkblad ZRM –in je portfolio: aangepast werkblad en uitwerkingen –zie reader

15 3. presentatie lesonderdelen uitvoering rekenspel –gezelschapsspel: regels, winnaar, materialen goedkeuring krijgen (briefje) beargumenteren waarom dit spel gespeeld zou moeten worden (drie argumenten) –geen les! met een groepje! –dulce et utile –zie reader

16 4. verwerking Bedenk opgaven voor je rekenonderzoek –opbouw in moeilijkheid –minstens 12 opgaven: minstens 2 +, 2 -, 2 x, 2 : –verschillende aanpakken uitlokken –contexten mogen –maak zelf een antwoordvel met alle mogelijke uitwerkingen/strategieën

17 5. evaluatie Doelstellingen Doelen bereikt? -... kun je een methodeles voorbereiden volgens het lesmodel Realistisch Rekenen -… kun je vertellen wat we dit blok in de lessen gaan doen? -… kun je vier van de vijf hoofdstukken van het portfolio opnoemen? -... kun je vertellen waar je details over de opdrachten kunt vinden? -... kun je geschikte opgaven voor het rekenonderzoek noemen?

18 volgende les… print de reader en neem deze mee naar de les lees de cursusbeschrijving lees nog eens hoofdstuk 6 van Rekenen met hele getallen in de basisschool lees achterin de reader over de eisen aan je portfolio werk aan je portfolio


Download ppt "1. lesoverzicht les WiG volgens lesmodel Realistisch Rekenen lesoverzicht periodieke, korte herhaling –strategieën ‘met je hoofd rekenen’ presentatie lesonderdelen."

Verwante presentaties


Ads door Google